Links

Cách sử dụng HDSD

Vị trí module

Bạn có thể xem tại phần "Thêm" --> Hướng dẫn sử dụng hoặc nhấn kí hiệu tròn góc trên bên phải màn hình
Vị trí module khi chưa đăng nhập
Vị trí module khi đã đăng nhập

Tổng quan giao diện

Giao diện tổng quan
 • Vùng 1: List các module trong phần mềm
Bao gồm: giới thiệu về phần mềm, cách đăng ký/đăng nhập tài khoản trên Nhanh và các module có trong phần mềm, tên các thao tác cơ bản khi sử dụng module.
 • Vùng 2: Hướng dẫn chi tiết sử dụng từng module
Khi ấn vào từng module ở vùng 1, vùng 2 sẽ hiển thị giới thiệu, hướng dẫn chi tiết về module và các thao tác cơ bản sẽ thực hiện trong module đó .
 • Vùng 3: Các danh mục hướng dẫn nằm trong từng Module
Tóm tắt các nội dung chính trong bản hướng dẫn chi tiết ở vùng 2.
 • Vùng 4: Ô tìm kiếm thông tin
Gõ thông tin cần tìm kiếm vào ô để tra cứu tài liệu.

Cách tìm kiếm thông tin trong hướng dẫn sử dụng

Tìm kiếm theo module

Áp dụng cho trường hợp đã biết thông tin cần tìm nằm trong module nào.
 • Bước 1: Truy cập Hướng dẫn sử dụng: https://manual.nhanh.vn/.
 • Bước 2: Chọn module chứa thông tin cần tìm ở bên trái màn hình.
Tìm theo module
 • Bước 3: Sử dụng Contents bên phải màn hình để tìm thông tin chính xác.
Nội dung

Sử dụng nút tìm kiếm (có hình kính lúp) trong Hướng dẫn sử dụng.

 • Bước 1: Truy cập Hướng dẫn sử dụng: https://manual.nhanh.vn/
 • Bước 2: Sử dụng nút tìm kiếm ở góc bên phải màn hình
Tìm kiếm nội dung
 • Bước 3: Nhập từ khoá chính cần tìm: các kết quả có chứa chính xác từ khoá sẽ được hiển thị đầu tiên, sau đó đến các kết quả có chứa từ gần giống với từ khoá hoặc chứa 1 trong số các chữ của từ khoá.
 • Ví dụ: Cần tìm thông tin về kiểm kho hoặc cần Hướng dẫn kiểm kho -> nhập từ khoá "kiểm kho". Những kết quả đầu tiên chứa chính xác từ khoá "kiểm kho".
Tìm kiếm từ khoá
 • Các kết quả hiển thị phía dưới có chứa các từ: khô, kiểm, kho -> gần giống với từ khoá đang tìm.
Tìm kiếm gần đúng