Dự báo nhập hàng

Dự báo nhập hàng

Với tính năng dự báo nhập hàng này sẽ giúp bạn tính toán được đợt nhập hàng mới, bạn muốn tính toán xem nên nhập sản phẩm với số lượng bao nhiêu cho hợp lý, để kịp thời dự trữ, số lượng hàng tồn, tránh tình trạng hết hàng. Nếu tính toán bằng phương pháp thủ công như giấy bút hay Excel thì sẽ mất nhiều thời gian, trong khi tính năng Dự báo nhập hàng thì chỉ cần phải click chuột là đã có một bảng dự báo chính xác.

Tính năng này dựa trên tổng số lượng bán gần nhất, phù hợp với các sản phẩm bán liên tục trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, tính năng này chỉ là dựa trên các công thức cho trước nhằm gợi ý cho bạn định hướng cho doanh nghiệp chứ không mang tính chất cố định, ép buộc và hoàn toàn chính xác.

Quy trình thao tác trong module dự báo nhập hàng

Bước 1: Chọn mục dự báo nhập hàng

Để dự báo số lượng sản phẩm cần nhập, bạn truy cập module Kho hàng - chọn Dự báo nhập hàng hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Bước 2: Nhập thông tin vào các trường cần thiết

Bao gồm:

SốTênÝ nghĩa

1

Thời gian

Khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch)

2

Cửa hàng cần dự báo

Chọn kho hàng/cửa hàng mà bạn đang cần tính toán số lượng sản phẩm cần nhập thêm

3

Cửa hàng so sánh

Hệ thống sẽ tự hiển thị số lượng sản phẩm ở kho hàng/cửa hàng cần so sánh

4

Danh mục

Bạn cần lựa chọn danh mục sản phẩm cần dự báo số lượng nhập thêm

5

Tên sản phẩm

Nếu không muốn dự báo theo danh mục sản phẩm, bạn có thể nhập tên chính xác của 1 sản phẩm cụ thể hoặc một vài chữ cái trong tên sản phẩm

6

Tồn tối thiểu của mỗi sản phẩm

Nhập số tồn tối thiểu của sản phẩm mà bạn mong muốn

7

Số ngày nhập hàng bán

Số ngày mà bạn dự tính sẽ bán sản phẩm đó hoặc số ngày bạn sẽ nhập hàng

Bước 3: Tính số lượng cần nhập

Công thức tính chính trong phần mềm như sau:

Giao diện sau khi nhập đầy đủ thông tin ở bước 2 và bấm tính số lượng hiển thị tương tự như dưới đây:

Sau khi hệ thống tính được số lượng sản phẩm doanh nghiệp cần nhập thêm, bạn có thể nhấn chọn nút Thao tác để xuất Excel danh sách này để đề xuất nhập bổ sung, tránh tình trạng hết hàng.

Chú thích:

 • #: Số thứ tự

 • Tên sản phẩm: tên của sản phẩm

 • Mã sản phẩm: mã của sản phẩm

 • Giá nhập: giá nhập của sản phẩm

 • Bán offline: Tổng hóa đơn bán lẻ của sản phẩm trong khoảng thời gian lọc

 • Bán online: Tổng đơn đặt hàng online của sản phẩm trong khoảng thời gian lọc

 • SL bán trung bình/X ngày (X là khoảng thời gian lọc): Số lượng bán trung bình của sản phẩm trong khoảng thời gian lọc. Được tính bằng công thức [(Số lượng sản phẩm bán offline + số lượng sản phẩm bán online)/x ngày]

 • SL bán 30 ngày tới: số lượng bán dự kiến của sản phẩm trong 30 ngày tới. Được tính bằng công thức [(Số lượng bán trung bình/X ngày) * 30 ]

 • Tồn có thể bán: Tồn có thể bán của sản phẩm tại thời điểm hiện tại

 • Tồn tối thiểu:

 • Sắp chuyển kho tới: số lượng của sản phẩm sắp được chuyển tồn

 • Chờ nhập hàng:

 • SL cần nhập: số lượng cần nhập của sản phẩm được tính bằng công thức [SL cần nhập = SL bán 30 ngày tới - tồn có thể bán - sắp chuyển tới + tồn tối thiểu]

 • Tồn đủ bán bao nhiêu ngày: Dự kiến số lượng sản phẩm đủ bán trong khoảng thời gian được tính bằng (ngày)

Logic với sản phẩm combo

 • Hiện tại mục dự báo nhập hàng có ghi nhận với sản phẩm combo, được quy đổi theo sản phẩm con của sản phẩm combo đó

 • Người dùng có thể bấm trực tiếp vào số liệu màu xanh tại từng cột để xem danh sách phiếu xuất nhập kho tương ứng

 • Với những sản phẩm combo xuất bán sẽ được hiển thị theo sản phẩm con và loại xuất bán combo (Xuất [CB])

Lưu ý:

 • Hệ thống hiện không phân biệt sản phẩm combo bán online hay offline nên sản phẩm con xuất bán theo combo sẽ ghi nhận tất cả vào phần bán offline (bán lẻ, bán sỉ, đơn hàng thành công)

 • Sản phẩm (không phải sản phẩm combo) xuất bán riêng ở đơn hàng sẽ ghi nhận vào phần bán online (tính tất cả trạng thái tồn bao gồm tạm giữ - đang chuyển và cả ngày XNK, cả đơn đặt trước)

 • Sản phẩm ở bán hàng sẽ ghi nhận vào phần bán offline ( bao gồm cả quà tặng )

 • Với sản phẩm được gắn là quà tặng hiện chỉ ghi nhận quà tặng gắn ở mục bán hàng (bán lẻ, bán sỉ), quà tặng gắn ở mục đơn hàng hiện chưa ghi nhận ở dự báo nhập hàng này

Last updated