Tốc độ bán hàng

Báo cáo này giúp người dùng có thể theo dõi, quản lý tồn kho của từng sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể báo cáo sẽ cho biết số lượng tồn đầu, số lượng nhập, xuất hay tỷ lệ bán ra, tốc độ bán hàng, tuổi đời của sản phẩm đó trong khoảng thời gian lọc.

Để xem báo cáo, người dùng truy cập vào Báo cáo > Sản phẩm > Tốc độ bán hàng

Cách xem báo cáo

Tab bộ lọc

Sau khi chọn xong các trường dữ liệu trong bộ lọc, bấm lọc để bắt đầu tạo báo cáo

Lưu ý:

 • Với chế độ xem theo tuần thì khoảng thời gian lọc không được quá 3 tháng

 • Với chế độ xem theo ngày thì khoảng thời gian lọc không được quá 30 ngày

Tab báo cáo đã lưu:

Các báo cáo sau khi lọc sẽ được tạo ra và chuyển vào tab báo cáo đã lưu

 • Tại đây sẽ hiện ra danh sách các báo cáo đã được tạo, để xem chi tiết từng báo cáo, người xem có thể ấn trực tiếp vào tên báo cáo

 • Để xóa nhiều cáo báo một lúc, người dùng có thể tích chọn hàng loạt và chọn xóa các dòng đã chọn

Chi tiết báo cáo

 • Để xem chi tiết các đơn bán lẻ, bán sỉ, đặt hàng trong kỳ của sản phẩm, người dùng có thể ấn trực tiếp vào số dữ liệu màu xanh ở các cột tương ứng. Ví dụ như sau:

 • Để xem chi tiết các phiếu nhập kho, người dùng có thể ấn trực tiếp vào số dữ liệu màu xanh ở cột số lượng nhập. Ví dụ như sau:

 • Để xem chi tiết tất cả các phiếu xuất nhập kho trong kỳ của sản phẩm, người dùng có thể ấn trực tiếp vào tên sản phẩm. Ví dụ như sau:

Chú ý:

 • Tồn đầu: Tồn tính đến trước thời gian lọc báo cáo.

 • SL nhập: Nhập NCC - Xuất trả NCC + Nhập chuyển kho - Xuất chuyển kho.

 • Đặt hàng: Số lượng đặt hàng qua đơn hàng trong khoảng thời gian lọc báo cáo (không tính các trạng thái Khách hủy, Hệ thống hủy, Thất bại, Đã hoàn, Đang hoàn, HVC hủy)

Câu hỏi thường gặp

1. Muốn so sánh mức độ bán ra của các sản phẩm với nhau, người dùng có thể dùng báo cáo nào?

 • Để so sánh mức độ bán ra của các sản phẩm, người dùng có thể dùng báo cáo tốc độ bán hàng.

2. Có thể xem được tốc độ bán hàng trong thời gian 1 năm không?

Không xem được tốc độ bán hàng trong 1 năm

 • Với chế độ xem theo tuần thì khoảng thời gian lọc không được quá 3 tháng

 • Với chế độ xem theo ngày thì khoảng thời gian lọc không được quá 30 ngày

3. Muốn in báo cáo tốc độ bán hàng phải làm như thế nào?

 • Báo cáo tốc độ bán hàng không in ra được, chỉ có xuất excel

Last updated