Sàn TMĐT

Ý nghĩa của đồng bộ sản phẩm sàn TMĐT

Những khó khăn khi quản lý sản phẩm trên sàn TMĐT

 • Phải tạo thông tin sản phẩm một cách thủ công trên từng gian hàng một. Rất tốn thời gian nếu như chủ doanh nghiệp có nhiều gian hàng.

 • Khó khăn trong việc quản lý giá bán sản phẩm trên các gian hàng và các sàn TMĐT.

 • Không đồng bộ, thống nhất về tồn sản phẩm ở các gian hàng với nhau và không theo dõi được số tồn chuẩn trong kho.

 • Do tồn sản phẩm bị sai liên tục nên cuối ngày thủ kho thường phải kiểm tra lại và ghi ra sổ sách, trường hợp mất hàng cũng không thể tìm ra được nguyên nhân. Hoặc không biết hàng đã bị mất.

 • Bị Sàn TMĐT phạt tiền do vì hết hàng nhưng vẫn để tồn cho khách đặt. ...

Lợi ích Nhanh.vn đem lại cho doanh nghiệp

 • Nhanh.vn có thể theo dõi, so sánh giá bán giữa các sàn TMĐT với nhau.

 • Quản lý thời gian lưu kho của sản phẩm, cảnh báo sản phẩm tồn lâu không bán được.

 • Theo dõi tình trạng tồn kho của sản phẩm trực tiếp trên hệ thống. Đồng bộ tồn kho sang các gian hàng khác.

 • Cung cấp thông tin sản phẩm bao gồm: Mô tả, giá bán trên các sàn/gian, tình trạng hàng trong kho cho nhân viên CSKH.

 • Sửa giá bán sản phẩm một hay hàng loạt nhanh chóng trên hệ thống Nhanh.vn. Sau đó cập nhật giá bán lên các gian/sàn TMĐT mà không cần đăng nhập trực tiếp vào sàn TMĐT.

 • Quản lý được combo sản phẩm gồm nhiều sản phẩm cùng loại (ví dụ: Combo 5 đôi tất) hoặc combo nhiều loại sản phẩm (ví dụ: Combo tai nghe + bao silicone).

Danh sách đồng bộ sản phẩm sàn TMĐT

Để truy cập danh sách quản lý đồng bộ sản phẩm sàn TMĐT, bạn truy cập module Sản phẩm - chọn Sàn TMĐT - chọn sàn cần quản lý đồng bộ sản phẩm.

Đồng bộ sản phẩm sàn TMĐT trên Nhanh sẽ giúp bạn ghép nối sản phầm trên phần mềm với sản phẩm trên các gian hàng và đồng bộ tồn kho giữa phần mềm và sàn TMĐT. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

Màn hình làm việc đồng bộ sản phẩm sàn TMĐT đầy đủ gồm 4 tab như sau:

 • Tab Bộ lọc: Danh sách tất cả các sản phẩm sàn TMĐT (thuộc tất cả các gian hàng) đã được tải về phần mềm.

 • Tab Sản phẩm đã ghép: Danh sách các sản phẩm sàn TMĐT đã được tải về Nhanh và đã được ghép nối với sản phẩm trên phần mềm.

 • Tab Sản phẩm chưa ghép: Danh sách các sản phẩm sàn TMĐT đã được tải về Nhanh và chưa được ghép nối với sản phẩm trên phần mềm.

 • Tab Sản phẩm chưa tạo sang sàn: Tổng hợp các sản phẩm trên Nhanh.vn chưa được tạo sang sàn hoặc chưa được ghép nối với sản phẩm sàn TMĐT đã tải về phần mềm. Tab này chưa hỗ trợ cho sàn Sendo.

Tab Bộ lọc

Tab này tương đồng nhau giữa các sàn TMĐT.

Bộ lọc

 • Chọn Seller: Lọc sản phẩm đồng bộ theo theo gian hàng. Tên gian hàng đã được cài đặt trong cấu hình đồng bộ gian hàng.

 • ID Sàn: Lọc sản phẩm đồng bộ theo ID sản phẩm trên sàn.

 • SKU: Lọc sản phẩm đồng bộ theo SKU sản phẩm trên sàn TMĐT.

 • Sản phẩm (Sàn): Lọc sản phẩm đồng bộ theo tên sản phẩm trên sàn TMĐT.

 • ID Nhanh.vn: Lọc sản phẩm đồng bộ theo ID sản phẩm trên Nhanh.

 • Sản phẩm (Nhanh): Lọc sản phẩm đồng bộ theo tên sản phẩm trên Nhanh.

 • Danh mục: Lọc sản phẩm đồng bộ theo danh mục sản phẩm trên Nhanh.

 • Trạng thái đồng bộ tồn: Lọc sản phẩm đồng bộ theo trạng thái đồng bộ.

  • Lỗi:

  • Thành công:

 • Trạng thái sản phẩm: Chỉ áp dụng lọc với sản phẩm trên sàn Shopee.

  • Hoạt động:

  • Không hoạt động:

  • Đã xóa:

Danh sách sản phẩm đồng bộ

 • Sku | itemId: Các thông tin bao gồm mã sản phẩm (SKU sản phẩm), ID sản phẩm trên sàn (theo sản phẩm cha), ID sản phẩm con (nếu có), tên gian hàng.

 • Sản phẩm (Sàn): Tên sản phẩm trên sàn TMĐT.

 • Giá bán (Sàn): Giá bán sản phẩm trên sàn TMĐT.

 • SL: Số lượng quy đổi. Thể hiện một sản phẩm trên Sàn tương ứng bao nhiêu sản phẩm trên Nhanh.

 • Sản phẩm (Nhanh): Tên sản phẩm trên Nhanh được ghép nối với sản phẩm trên sàn.

 • Giá bán (Nhanh): Giá bán lẻ sản phẩm trên Nhanh. Giá bán trên Nhanh có thể bằng hoặc khác giá bán trên sàn.

 • Tồn: Số tồn có thể bán của sản phẩm. Nhanh đồng bộ tồn có thể bán sang sàn TMĐT.

 • Trạng thái: Trạng thái sản phẩm đồng bộ.

Thao tác đồng bộ sản phẩm

 • Đồng bộ: Cho phép bạn thao tác:

  • Tải sản phẩm từ sàn: Tải sản phẩm trên sàn TMĐT về Nhanh.

  • Đồng bộ tồn kho sang sàn: Đồng bộ tồn có thể bán của sản phẩm đã chọn hoặc tất cả sản phẩm đã ghép nối sang sàn. (Sàn Sendo chưa hỗ trợ đồng bộ tồn kho).

  • Nhập sản phẩm từ Excel: Import sản phẩm sàn lên phần mềm với 2 lựa chọn Tạo luôn sản phẩm trên Nhanh hoặc Chờ ghép nối sản phẩm. Chỉ áp dụng với sàn Shopee.

 • Thao tác: Cho phép bạn thao tác:

  • Xuất excel: Xuất excel toàn bộ danh sách sản phẩm sàn TMĐT đã tải về Nhanh.

  • Xóa các sản phẩm lấy về đã chọn: Hành động này chỉ xóa dữ liệu sản phẩm sàn TMĐT đã tải về Nhanh chứ không ảnh hướng tới dữ liệu sản phẩm trên gian hàng TMĐT.

  • Đổi trạng thái các sản phẩm đã chọn: Đổi trạng thái đồng bộ của sản phẩm. Chỉ thao tác được với sàn Shopee và Lazada.

  • Hủy liên kết các sản phẩm lấy về đã chọn: Hủy liên kết sản phẩm đồng bộ để liên kết với sản phẩm khác.

  • Đồng bộ tồn kho sang sàn: Đồng bộ tồn kho sản phẩm đã ghép sang sàn. (Sàn Sendo chưa hỗ trợ đồng bộ tồn kho).

  • Sửa giá bán: Sửa giá bán sản phẩm trên sàn trực tiếp trên Nhanh. Chỉ sửa được với sản phẩm sàn Shopee.

  • Sửa SKU: Sửa SKU sản phẩm trên sàn trực tiếp trên Nhanh. Chỉ sửa được với sản phẩm sàn Lazada.

  • Sửa thông tin: Sửa thông tin sản phẩm trên sàn trực tiếp trên Nhanh. Xem chi tiết lưu ý khi sửa thông tin sản phẩm sàn TMĐT tại đây. Chỉ sửa được với sản phẩm sàn Shopee và Lazada.

  • Xóa sản phẩm lấy về: Hành động này chỉ xóa dữ liệu sản phẩm sàn TMĐT đã tải về Nhanh chứ không ảnh hướng tới dữ liệu sản phẩm trên gian hàng TMĐT.

  • Hủy liên kết: Hủy liên kết sản phẩm đồng bộ để liên kết với sản phẩm khác.

Tab Sản phẩm đã ghép

Tab này tổng hợp tất cả những sản phẩm sàn TMĐT đã tải về và được liên kết với 1 sản phẩm trên Nhanh.

 • Bộ lọc và thao tác ở tab Sản phẩm đã ghép tương tự như tab Bộ lọc.

Tab sản phẩm chưa ghép

Tab này tổng hợp tất cả những sản phẩm sàn TMĐT đã tải về và chưa được ghép nối với sản phẩm nào trên Nhanh. Bạn sẽ tiến hành thao tác ghép nối sản phẩm tại tab này.

Xem chi tiết hướng dẫn ghép nối sản phẩm tại đây.

Tab sản phẩm chưa tạo sang sàn

Trong trường hợp bạn có 1 sản phẩm mới và cần tạo sang sàn TMĐT, thay vì phải đăng nhập từng gian hàng để tạo sản phẩm, Nhanh hỗ trợ bạn đẩy sản phẩm từ Nhanh sang sàn ngay tại phần mềm. Sản phẩm có thể đẩy từ Nhanh sang sàn phải là sản phẩm cha hoặc sản phẩm độc lập.

Điều kiện để tạo được sản phẩm từ Nhanh sang sàn như sau:

 • Sản phẩm phải có ảnh.

 • Sản phẩm phải có mã sản phẩm. Nếu sản phẩm trên Nhanh không có mã sản phẩm, khi tạo sản phẩm sang sàn bắt buộc phải nhập mã SKU sản phẩm. Lúc này nếu bạn mới điền mã SKU thì trên Nhanh cũng sẽ tự động sinh ra 1 sản phẩm mới với tên và mã SKU như thông tin sản phẩm đã đẩy sang sàn.

 • Sàn Sendo chưa hỗ trợ đẩy sản phẩm từ Nhanh sang sàn.

Xem chi tiết hướng dẫn đẩy sản phẩm từ Nhanh sang sàn tại đây.

Last updated