Cài đặt

Hội thoại

  • Đánh dấu hội thoại chưa đọc khi bot trả lời (mặc định bật): khi tắt đi, các hội thoại do bot trả lời sẽ tự động đánh dấu “đã đọc” -> chỉ tắt khi bạn không muốn phải kiểm tra lại các hội thoại do khách hàng tương tác với bot, khi tắt đi có thể bạn sẽ bỏ lỡ các hội thoại mà khách hàng cần tư vấn trực tiếp với nhân viên. Để sử dụng hiệu quả, bạn nên tắt cài đặt này kèm theo KHÔNG cài kịch bản khác, như vậy các tin nhắn do khách hàng tương tác với bot sẽ tự động được bỏ qua (đánh dấu đã đọc), chỉ các tin nhắn mà bot không trả lời thì sẽ được đánh dấu “chưa đọc” (VD khi khách muốn gặp nhân viên tư vấn)

  • Gắn nhãn hội thoại khi bot gửi kịch bản: (tương đương với cài đặt ở màn hình tạo kịch bản) Khi bot gửi đi 1 kịch bản, hệ thống sẽ tự động gắn nhãn cho kịch bản đó. VD bạn cài đặt 1 kịch bản tham khảo thông tin sản phẩm, và cài đặt gắn nhãn “quan tâm sản phẩm”. Khi nhân viên vào kiểm tra sẽ chỉ cần lọc hội thoại theo nhãn sẽ lọc ra được các khách hàng quan tâm sản phẩm

  • Cách thao tác: bạn bấm nút thêm cài đặt -> chọn kịch bản khi bot gửi đi -> chọn nhãn mà bạn muốn gắn cho hội thoại

Chia sẻ

Bạn có thể chia sẻ chatbot của mình cho các bạn bè đang sử dụng chat.nhanh.vn

Last updated