Đối soát

Đối soát

Với những đơn hàng thanh toán thu hộ COD, sau khi bên vận chuyển trả tiền và đối soát, bạn cần sử dụng tính năng đối soát của Nhanh.vn để đối soát lại thông tin mà đối tác đã gửi cho bạn.

Vì vậy bạn cần thực hiện đối soát những phiếu giao hàng này để thu tiền từ phía đối tác và nhận tiền về cho cửa hàng.

Tính năng đối soát của Nhanh.vn giúp bạn:

  • Phát hiện được sai lệch COD và phí với đối tác vận chuyển

  • Kiểm soát dòng tiền của cửa hàng

  • Thanh toán công nợ với đối tác vận chuyển để ghi nhận vào doanh thu.

Các bước đối soát

  • Với đơn hàng gửi qua hệ thống Nhanh.vn, trạng thái do các hãng vận chuyển cập nhật, thì việc đối soát đơn hàng sẽ do Nhanh.vn thực hiện.

Xem chi tiết các bước thanh toán COD qua Nhanh.vn tại đây.

  • Với đơn hàng không gửi qua hệ thống của Nhanh.vn (bao gồm đơn tự vận chuyển và đơn kết nối vận chuyển riêng), việc đối soát đơn hàng sẽ do Doanh nghiệp tự thực hiện.

Xem chi tiết các bước đối soát tự vận chuyển tại đây.

Câu hỏi thường gặp

1. Làm thế nào để biết đơn hàng đã chuyển tiền thanh toán hay chưa?

Sau khi đơn hàng thành công, Doanh nghiệp chờ đối soát vận chuyển từ nhanh đối với đơn gửi qua Nhanh. Hoặc tự thực hiện đối soát với những đơn tự vận chuyển. Doanh nghiệp vào tab Thanh toán, xem tab Đã chuyển tiền hoặc Chưa chuyển tiền

2. Đơn gửi kêt nối vận chuyển riêng thì ai sẽ đối soát chuyển tiền cho doanh nghiệp?

DN thực hiện đối soát 2 lần

  • Lần 1: HVC đối soát và thanh toán tiền cho doanh nghiệp

  • Lần 2: Sau đó doanh nghiệp sẽ thực hiện đối soát tự vận chuyển trên Nhanh.vn để ghi nhận đã thu tiền của đơn hàng đó"

3. Bên HVC thanh toán số tiền âm cho âm cho doanh nghiệp (Doanh nghiệp phải trả thêm tiền cho hãng vận chuyển) nhưng trên file đối soát tự vận chuyển của Nhanh không điền được số âm thì phải làm thế nào?

Trên file đối soát mẫu tải về từ Nhanh, nếu là số âm doanh nghiệp điền trong dấu (), ví dụ (100.000)

4. Tại sao đối soát tự vận chuyển không tạo ra bút toán?

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đối soát, sau đó mới chuyển đơn về trạng thái thành công thì phần mềm sẽ không tạo bút toán.

5. Lọc đơn đã đối soát của đơn tự vận chuyển?

Bạn mở bộ lọc nâng cao lọc các trường sau:

  • Chuyển tiền >> Đã chuyển tiền

  • Hãng vận chuyển >> Tự vận chuyển

Last updated