Cài đặt danh sách pages

Trong trường hợp bạn bạn muốn kiểm tra hạn sử dụng của các kết nối, chuyển hạn từ kết nối này sang kết nối khác hoặc thao tác gắn từ Doanh nghiệp này sang Doanh nghiệp khác, bạn sẽ thao tác tại Cài đặt > Hạn sử dụng

  • Một số các thao tác

  • (1): Thông tin doanh nghiệp

  • (2): Bộ lọc các kết nối, ví dụ lọc kênh Facebook hệ thống sẽ trả kết quả những kết nối thuộc Facebook

  • (3): Ô vuông tích chọn để thao tác với kết nối đó

  • (4): Thao tác chuyển hạn sang kết nối khác, sau khi nhấn vào biểu tượng sẽ ra màn hình thao tác, nếu đủ điều kiện hạn sử dụng > 15 ngày, bạn sẽ thao tác chuyển hạn được, còn không đủ điều kiện, sẽ hiển thị thông báo Error.

  • (5): Nếu muốn xoá kết nối khỏi Doanh nghiệp bạn sẽ thao tác nhấn vào biểu tượng này, sau đó hệ thống sẽ hiển thị thêm 1 thông báo bạn có chắc chắn muốn xoá hay không, nếu có bạn chọn Xoá.

  • (6): Bạn có thể nhấn thanh toán để thanh toán gia hạn page qua chuyển khoản hoặc MoMo, tham khảo thêm hướng dẫn tại đây

  • (7): Nếu bạn có nhiều Doanh nghiệp và muốn gắn kết nối qua Doanh nghiệp khác, bạn sẽ thao tác tại phần Chuyển doanh nghiệp này, sau khi nhấn hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình thao tác.

Last updated