Cài đặt chiết khấu cơ bản

 • Để tạo các chương trình khuyến mại tự động trên Nhanh.vn nhằm thu hút khách hàng, thúc đẩy người mua hàng tăng cường việc mua sắm, sử dụng hàng hoá, bạn truy cập vào Danh sách chương trình chiết khấu "Khuyến mại" > "Chiết khấu", hoặc bấm vào đây

Sau đó bấm "Thêm mới" và chọn loại chiết khấu muốn tạo

Thêm chương trình khuyến mại chiết khấu.

Bước 1. Nhập các thông tin chung về chương trình khuyến mại:

Bạn nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (được gắn dấu sao) và các trường tùy chọn nếu cần, trong đó:

 • (1) Tên chương trình: Nhập tên chương trình khuyến mại bạn muốn đặt

 • (2) Ngày áp dụng: Nhập khoảng thời gian áp dụng khuyến mại, bắt buộc phải nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc không bắt buộc điền, nếu để trống sẽ không kết thúc chương trình khuyến mại.

 • (3) Cửa hàng: Chọn một hoặc nhiều cửa hàng áp dụng khuyến mại (mặc định không chọn là áp dụng cho toàn bộ các cửa hàng)

 • (4) Độ ưu tiên: Chọn độ ưu tiên cho chương trình khuyến mại, từ 1 đến 5, với 1 là độ ưu tiên cao nhất

 • (5) Trạng thái: Chọn trạng thái "Hoạt động" hoặc "Không hoạt động" cho chương trình khuyến mại

 • (6) Kênh bán: Chọn loại hình bán hàng áp dụng chương trình khuyến mại, bao gồm "Bản lẻ", "Bán sỉ", "Đặt hàng online" hoặc "Tất cả"

 • Website-Ảnh đại diện, ảnh banner: Upload ảnh chương trình khuyến mại dùng để hiển thị trên web nếu bạn có dùng website của Nhanh.vn

Bước 2. Thêm điều kiện khuyến mại

Tuỳ vào từng loại chương trình chiết khấu mà cách thêm điều kiện khuyến mại sẽ khác nhau, dưới đây sẽ là chi tiết 6 loại chương trình chiết khấu đơn giản, cơ bản mà Nhanh.vn đang hỗ trợ cài đặt

Khuyến mại theo giá trị hóa đơn

 • Khuyến mại này áp dụng cho các trường hợp khuyến mại, giảm giá theo giá trị hoá đơn, theo nhóm khách hàng, theo cấp độ khách hàng ví dụ như:

  • Hóa đơn từ 100.000 tới 200.000, khách hàng cấp độ BẠC giảm 5%

  • Hóa đơn từ 200.000 tới 300.000, Khách hàng cấp độ Vàng giảm 10%

 • Bạn chọn loại chiết khấu "Toàn bộ hoá đơn" hoặc "Sản phẩm trong hoá đơn"

 • Khác biệt giữa 2 hình thức áp dụng chiết khấu này là:

  • Toàn bộ hoá đơn: hệ thống sẽ chiết khấu theo tổng giá trị của hoá đơn.

  • Sản phẩm trong hoá đơn: hệ thống sẽ chiết khấu cho từng sản phẩm trong hoá đơn.

Lưu ý

 • Tại ô giá trị chiết khấu, bạn điền giá trị là 1 số nguyên (chưa hỗ trợ số thập phân)

 • Đối với các giá trị đơn hàng trùng nhau, hệ thống sẽ ưu tiên áp dụng giá trị chiết khấu ở dòng dưới. Vì vậy để tránh sai sót, bạn nên để các khoảng giá trị tách biệt

 • Ví dụ: từ 0 - 199,999 VNĐ, tiếp đó từ 200,000 đến 400,000 VNĐ.

 • Tình huống: tạo chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả các cửa hàng, trên toàn bộ kênh bán (bán lẻ, bán sỉ, đặt hàng online)

  • Hoá đơn 0 - 199,999 VNĐ: giảm 5%.

  • Hoá đơn 200,000 - 399,999 VNĐ : giảm 10%.

  • Hoá đơn trên 400,000 : giảm 15%.

Trường hợp 1: Loại chiết khấu "Toàn bộ hoá đơn"

 • Hệ thống sẽ chiết khấu theo tổng giá trị của hoá đơn.

 • Cài đặt như sau, nhấn thêm dòng để thêm các điều kiện

 • Nhấn sửa để sửa thông tin chương trình, hoặc tại danh sách chương trình khuyến mại, nhấn vào ID chương trình để xem chi tiết/sửa, hoặc nhấn dấu 3 gạch phía cuối chương trình để sửa.

 • Khi áp dụng vào bán hàng

Trường hợp 2: Loại chiết khấu "Sản phẩm trong hoá đơn"

Bạn cũng thao tác tương tự như Áp dụng theo giá trị đơn hàng, tuy nhiên giá trị đơn hàng được thay bằng giá trị của từng sản phẩm trong đơn hàng.

 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấn vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại, áp dụng thử vào bán hàng.

Tính ứng dụng

 • Ngoài áp dụng cho việc cài chiết khấu tự động theo khoảng giá trị hoá đơn, tính năng cài đặt này còn được áp dụng để cài đặt khuyến mại cho từng Nhóm Khách hàng, hoặc từng Cấp độ khách hàng với các mức giá trị chiết khấu ứng với từng khoảng giá trị hoá đơn.

 • Bạn có thể bấm vào các đường dẫn này tìm hiểu thêm về Cấp độ khách hàngNhóm khách hàng

 • Ví dụ: khách ở cấp độ đồng mua hàng sẽ được giảm giá 5% trên tổng giá trị hoá đơn, Bạc là 10% và Vàng là 15% tương ứng.

 • Nếu muốn bỏ chiết khấu tự động, bạn có thể nhấn tích vào các phần sau

Khuyến mại theo danh mục sản phẩm

 • Áp dụng khi bạn muốn chiết khấu theo danh mục sản phẩm, khi khách mua sản phẩm bất kỳ trong danh mục bạn đã cài đặt sẽ được chiết khấu giảm giá, ví dụ:

 • Sản phẩm trong danh mục "Quần" giảm 5%

 • Sản phẩm trong danh mục "Áo sơ mi" giảm 10%

 • Hệ thống hiển thị tất cả các danh mục sản phẩm hiện có của bạn, bạn cũng có thể tìm nhanh danh mục muốn áp dụng khuyến mại bằng cách nhập vào ô "Tìm danh mục" Bạn nhập giá trị muốn chiết khấu và cách tính chiết khấu (tiền mặt / %) cho từng danh mục.

Lưu ý

 • Bạn nhập giá trị chiết khấu cho danh mục nào, hệ thống sẽ áp dụng chiết khấu cho danh mục đó

 • Nếu bạn nhập giá trị chiết khấu cho danh mục cha, hệ thống sẽ không áp dụng cho danh mục con trong đó.

 • Chiết khấu theo danh mục sẽ là chiết khấu theo từng sản phẩm trong hoá đơn mua.

 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn vào nút Lưu để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo danh mục sản phẩm.

Giảm giá (Chiết khấu) theo số lượng

 • Áp dụng khi muốn tạo chương trình giảm giá theo số lượng của một sản phẩm, ví dụ

 • 1 Sản phẩm A có giá 100.000

 • Mua từ 2 - 3 sản phẩm A giảm 30.000

 • Mua từ 4 - 6 sản phẩm A giảm 40.000

 • (1) Nhập thông tin sản phẩm, chọn sản phẩm từ gợi ý

 • (2) Nhập khoảng số lượng được áp dụng chiết khấu

 • (3) Nhập giá trị chiết khấu và chọn cách tính chiết khấu (tiền mặt / %)

 • Nếu muốn thêm khoảng số lượng, bạn click vào nút "Thêm dòng", click vào nút "X" lớn cuối dòng để xóa dòng (nút "x" nhỏ phía trên để xoá cả sản phẩm).

 • (4) Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo số lượng sản phẩm.

Lưu ý: Khi chọn lựa chọn Áp dụng sản phẩm cha con

 • Áp dụng chiết khấu sản phẩm cha cho tất cả sản phẩm con: Chỉ cần điền sản phẩm cha và giá chiết khấu, hệ thống sẽ tự động áp dụng cho các sản phẩm con.

 • Áp dụng chiết khấu theo từng sản phẩm con: điền các sản phẩm con và giá chiết khấu riêng, hệ thống sẽ tự động áp dụng cho các mức chiết khấu đã cài đặt.

 • Bạn có thể sử dụng file excel để nhập sản phẩm hàng loạt, tại phần Import Excel

 • Sau khi lưu để thêm sản phẩm hoặc danh sách sản phẩm vào trong chương trình, nhấn vào ID chương trình ở danh sách chương trình khuyến mại, thêm mới

Giá theo số lượng sản phẩm

 • Áp dụng khi cần chiết khấu thay đổi đơn giá sản phẩm với khoảng số lượng. Ví dụ:

 • 1 Sản phẩm A có giá 100.000

 • Mua từ 2 - 3 sản phẩm A: giá bán mỗi sản phẩm còn 90.000

 • Mua từ 4 - 6 sản phẩm A: giá bán mỗi sản phẩm còn 80.000

Bạn nhập số lượng sản phẩm và mức giá tương ứng với số lượng đó, ví dụ như hình

 • Nhập thông tin sản phẩm, chọn sản phẩm từ gợi ý

 • Nhập khoảng số lượng được áp dụng

 • Nhập giá bán cố định tương ứng với khoảng số lượng

 • Nếu muốn thêm khoảng số lượng, bạn nhấn vào nút "Thêm dòng", nhấn vào nút "X" lớn cuối dòng để xóa dòng (nút "x" nhỏ phía trên để xoá cả sản phẩm).

 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo số lượng sản phẩm.

Lưu ý: Khi chọn lựa chọn Áp dụng sản phẩm cha con

 • Áp dụng chiết khấu sản phẩm cha cho tất cả sản phẩm con: Chỉ cần điền sản phẩm cha và giá chiết khấu, hệ thống sẽ tự động áp dụng cho các sản phẩm con.

 • Áp dụng chiết khấu theo từng sản phẩm con: điền các sản phẩm con và giá chiết khấu riêng, hệ thống sẽ tự động áp dụng cho các mức chiết khấu đã cài đặt.

 • Bạn có thể sử dụng file excel để nhập sản phẩm hàng loạt, tại phần Import Excel

 • Sau khi lưu để thêm sản phẩm hoặc danh sách sản phẩm vào trong chương trình, nhấn vào ID chương trình ở danh sách chương trình khuyến mại, thêm mới

Khuyến mại theo từng sản phẩm

 • Áp dụng khi muốn chiết khấu, giảm giá cho từng sản phẩm hoặc một danh sách sản phẩm tự chọn, ví dụ:

 • IPhone 6 Vàng 32 GB giảm 5%

 • IPad Air mini 64 GB giảm 200.000

 • (1)(2) Nhập thông tin sản phẩm (tên, mã hoặc mã vạch), chọn sản phẩm từ gợi ý

 • (3) Điền giá trị chiết khấu với lựa chọn là loại chiết khấu theo giá trị tiền mặt hoặc phần trăm %

 • (4) Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo từng sản phẩm.

Lưu ý: Khi chọn lựa chọn Áp dụng sản phẩm cha con

 • Áp dụng chiết khấu sản phẩm cha cho tất cả sản phẩm con: Chỉ cần điền sản phẩm cha và giá chiết khấu, hệ thống sẽ tự động áp dụng cho các sản phẩm con.

 • Áp dụng chiết khấu theo từng sản phẩm con: điền các sản phẩm con và giá chiết khấu riêng, hệ thống sẽ tự động áp dụng cho các mức chiết khấu đã cài đặt.

 • Bạn có thể sử dụng file excel để nhập sản phẩm hàng loạt, tại phần Import Excel

 • Sau khi lưu để thêm sản phẩm hoặc danh sách sản phẩm vào trong chương trình, nhấn vào ID chương trình ở danh sách chương trình khuyến mại, thêm mới

Khuyến mại đồng giá

 • Áp dụng khi muốn bán đồng giá các sản phẩm hoặc danh sách sản phẩm tự chọn, ví dụ:

 • Xả hàng quần bò đồng giá 250.000

 • Xả hàng áo sơ mi 100.000

 • (1) Nhập thông tin sản phẩm (tên, mã hoặc mã vạch), chọn sản phẩm từ gợi ý

 • (2) Nhập mức giá cố định cho các sản phẩm đó (Lưu ý, với mỗi sản phẩm, bạn cũng có thể nhập một mức giá khác nhau).

 • (3) Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn click "Lưu" để hoàn tất quá trình thao tác.

Lưu ý: Khi chọn lựa chọn Áp dụng sản phẩm cha con

 • Áp dụng chiết khấu sản phẩm cha cho tất cả sản phẩm con: Chỉ cần điền sản phẩm cha và giá chiết khấu, hệ thống sẽ tự động áp dụng cho các sản phẩm con.

 • Áp dụng chiết khấu theo từng sản phẩm con: điền các sản phẩm con và giá chiết khấu riêng, hệ thống sẽ tự động áp dụng cho các mức chiết khấu đã cài đặt.

 • Bạn có thể sử dụng file excel để nhập sản phẩm hàng loạt, tại phần Import Excel

 • Sau khi lưu để thêm sản phẩm hoặc danh sách sản phẩm vào trong chương trình, nhấn vào ID chương trình ở danh sách chương trình khuyến mại, thêm mới

 • Tải file mẫu Nhanh.vn_Import_Promotion_Fix_Product_Price.xlsx về máy tính

 • Nhập thông tin vào file Excel vừa tải về, bao gồm thông tin sản phẩm và mức giá cố định cho các sản phẩm đó.

 • Lưu lại file Excel sau khi nhập thông tin.

 • Quay trở lại giao diện hệ thống, nhấn "Chọn tập tin", tìm đến file Excel trước đó

 • Nhấn "Lưu" để đấy file Excel lên hệ thống, hoàn tất quá trình Import danh sách sản phẩm đồng giá.

Khuyến mại nâng cao, kết hợp nhiều điều kiện khác nhau

Để thêm chương trình khuyến mại nâng cao, kết hợp nhiều điều kiện khác nhau, bạn xem hướng dẫn tại đây.

Last updated