In phiếu nhặt hàng Shopee

  • Trước đây, để in nhãn đơn hàng cho đơn từ Shopee, các bạn phải in trực tiếp trên trang quản trị của Shopee.

  • Hiện nay Nhanh.vn đã hỗ trợ in nhãn đơn hàng trực tiến trên Nhanh.vn và hệ thống sẽ tự động check lại mã vận đơn để có trên sàn hay chưa trước khi tiến hành in nhãn đơn hàng.

  • Ngoài ra mẫu phiếu gửi trên Nhanh sẽ hỗ trợ hiển thị thêm các trường thông tin khác dưới dạng mã vạch để các bạn có thể sử dụng linh hoạt.

Quy trình in phiếu nhặt hàng shopee

  • Bước 1: Truy cập module Đơn hàng => Sàn TMĐT=> Shopee hoặc truy cập tại đây

  • Bước 2: Tích chọn những đơn hàng bạn cần in phiếu nhặt hàng

  • Bước 3: Click vào nút "Thao tác" chọn dòng "In phiếu nhặt hàng shopee"

  • Bước 4: Lựa chọn việc in phiếu nhặt hàng và tiến hành in nhẵn đơn hàng

Popup thông báo mã vận đơn:

Thông tin vận đơn

  • Bước 1: Để tùy chỉnh mẫu in, bạn truy cập lần lượt vào Cài đặt / Cài đặt mẫu in, hoặc truy cập tại đây.

  • Bước 2: Click vào biểu tượng cai_but để bắt đầu thiết kế mẫu in:

  • Bước 3: Sau khi hoàn tất mẫu in bạn click nút Lưu cài đặt để hoàn tất

Các mẫu in do bạn thiết kế sẽ hiển thị tại Danh sách mẫu in

Last updated