Đơn hàng Theo thời gian xử lý

Báo cáo đơn hàng theo thời gian xử lý thống kê lại các khoảng thời gian xử lý giữa các bước đối với đơn hàng ở trạng thái thành công, giúp người quản lý kiểm soát được tiến độ và năng suất xử lý đơn hàng của các bộ phận như: xác nhận đơn, đóng gói, gửi vận chuyển và giao hàng

Để xem báo cáo, bạn thao tác tại Báo cáo > Đơn hàng > Theo thời gian xử lý hoặc truy cập tại đây.

Tổng quan

Bộ lọc

SốTênÝ nghĩa

1

Ngày

Ngày bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian lọc(mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch) Báo cáo chỉ hỗ trợ lọc dữ liệu 6 tháng

2

Loại đơn

Lọc báo cáo chỉ xem các đơn hàng theo 1 loại đơn được lựa chọn

3

Thành phố

Lọc báo cáo chỉ xem các đơn hàng có địa chỉ là 1 thành phố được lựa chọn

4

Kênh

Lọc báo cáo chỉ xem các đơn hàng theo 1 kênh bán hàng được lựa chọn

Chi tiết

SốTênÝ nghĩa

1

Ngày

Lấy theo ngày thành công của đơn hàng

2

Tổng số đơn

Tổng số lượng đơn trong ngày hôm đó

3

Tổng đơn

Số đơn hàng có người xác nhận/nhặt hàng và đóng gói/gửi vận chuyển/giao hàng tương ứng

4

Đơn hủy

Giá trị cột Đơn hủy (Xác nhận) tính các đơn hàng ở trạng thái khách hủy, hệ thống hủy

5

Thời gian TB

Thời gian trung bình xử lý các bước xác nhận/nhặt hàng và đóng gói/gửi vận chuyển/giao hàng tương ứng

Logic báo cáo

  • Báo cáo này tính toán thời gian xử lý giữa các bước đối với đơn hàng ở trạng thái thành công. Trong các đơn hàng thành công đó, nếu đơn hàng có các bước như trong báo cáo thì thời gian sẽ ghi nhận thời gian xử lý từ bước này đến bước kia

  • Đơn hàng có thao tác đổi sang trạng thái Xác nhận thì mới ghi nhận vào báo cáo (Giá trị cột tổng đơn là số đơn hàng có người xác nhận)

Ví dụ

  • Đơn hàng khi mới tạo, chưa xác nhận thì báo cáo sẽ không ghi nhận

  • Đơn hàng có người xác nhận mới ghi nhận trên báo cáo

  • Đơn hàng chỉ khi chuyển về trạng thái Thành công mới hiện đầy đủ các thông tin, số liệu về thời gian

Last updated