Lazada

Đồng bộ đơn hàng từ Lazada về Nhanh để xử lý tập trung tại 1 nơi: Báo Lazada đã chuẩn bị xong hàng, in phiếu gửi, gộp nhiều đơn hàng chung vào 1 biên bản bàn giao và tạo Bảng tổng hợp sản phẩm cần lấy theo biên bản.

Để đảm bảo việc đồng bộ đơn hàng và tồn kho sản phẩm giữa Nhanh và Lazada được diễn ra chính xác nhất, bạn cần đảm bảo thao tác đủ theo các bước sau:

 • Bước 1: Cài đặt cấu hình kết nối. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

 • Bước 2: Tải và ghép nối sản phẩm. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

 • Bước 3: Đồng bộ tồn kho. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

 • Bước 4: Đồng bộ và xử lý đơn hàng mới.

Các bước đồng bộ và xử lý đơn hàng được hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Xem thêm hướng dẫn cài đặt đồng bộ sàn TMĐT tại đây và hướng dẫn đồng bộ sản phẩm, tồn kho sàn TMĐT tại đây.

Tải đơn hàng từ Lazada về Nhanh

 • Trên trang quản trị Nhanh.vn, người dùng lần lượt truy cập vào menu Đơn hàng / Sàn TMĐT / Lazada / click vào nút Tải đơn hàng, hệ thống sẽ hiện lên 1 bảng popup cho phép doanh nghiệp tải đơn hàng mới từ Lazada về và cập nhật trạng thái tất cả những đơn hàng đã được tải về.

Có 2 lựa chọn khi tải đơn hàng từ Lazada

 • Tải đơn hàng mới từ Lazada để tự động lấy toàn bộ đơn hàng từ Lazada về (bao gồm tất cả các trạng thái, thời gian đồng bộ tuỳ thuộc vào số lượng đơn hàng trên Lazada).

 • Tự chọn điều kiện, người dùng có thể tùy chọn khoảng thời gian và trạng thái đơn hàng muốn lấy về.

Lưu ý:

 • Trường hợp trong 1 đơn hàng Lazada có nhiều sản phẩm, và khách hủy 1 sản phẩm trong đơn hàng, thì khi về nhanh thì đơn hàng đang trạng thái Hủy cả đơn ==> Bạn cần vào Danh sách đơn hàng Lazada, tìm đến đơn hàng đó và xóa sản phẩm bị hủy đi, sau đó đổi trạng thái đơn hàng sang tương ứng với trạng thái trên Lazada.

 • Bạn vào mục Tài khoản của tôi trong Seller center, mục Thông tin, chọn Hóa đơn rồi chọn Cho phép tự động tạo số hóa đơn.

Đóng gói đơn hàng Lazada

 • Hiện với những đơn lazada có thêm tính năng đóng gói đơn hàng, dùng để lấy mã vận đơn về in trước (tương tự như bước Đóng gói & In trên lazada), sau đó mới bấm sẵn sàng đi giao

Báo cho Lazada biết đã chuẩn bị xong hàng

Có 3 cách để Báo cho Lazada biết đã chuẩn bị xong hàng:

Cách 1: Sử dụng biên bản bàn giao

 • Tại giao diện Thêm biên bản bàn giao vận đơn: Dùng trong tình huống bạn có nhiều đơn hàng, giúp gom thông tin của nhiều đơn trong 1 lần bàn giao hàng (tham khảo biên bản bàn giao tại đây

 • Sau khi thêm các đơn hàng vào trong biên bản xong, nhấn nút Báo Lazada đã chuẩn bị xong hàng để Nhanh.vn đồng bộ trạng thái sang Lazada, nhân viên Lazada sẽ tới kho hàng của bạn lấy hàng đi giao.

Chú ý: -> Nếu Nhà bán hang đăng ký hình thức DropShip (DS) thì Lazada mới đến lấy hàng, còn nếu DropOff (DO) thì phải tự mang ra điểm nhận hang của Lazada.

Cách 2: Trang danh sách đơn hàng Lazada

Tại giao diện Danh sách đơn hàng Lazada hoặc truy cập tại đây, người dùng tích chọn các đơn hàng muốn báo, sau đó nhấn nút Thao tác, chọn *Báo Lazada đã chuẩn bị xong hàng".

Chú ý: -> Nếu Nhà bán hang đăng ký hình thức DropShip (DS) thì Lazada mới đến lấy hang, còn nếu DropOff (DO) thì phải tự mang ra điểm nhận hang của Lazada

Cách 3: Trang chi tiết đơn hàng Lazada

Tại trang chi tiết đơn hàng, người dùng nhấn nút Thao tác, chọn *Báo Lazada đã chuẩn bị xong hàng".

Chú ý: -> Nếu nhà bán hàng đăng ký hình thức DropShip (DS) thì Lazada mới đến lấy hàng, còn nếu DropOff (DO) thì phải tự mang ra điểm nhận hàng của Lazada

 • Sau khi nhấn Báo Lazada đã chuẩn bị xong hàng hệ thống sẽ tự động đối trạng thái các đơn đã báo sang Đã xác nhận.

Lưu ý

 • Doanh nghiệp bấm Sắp xếp vận chuyển, đơn hàng trên Nhanh cập nhật trạng thái Đã xác nhận

 • Doanh nghiệp in phiếu gửi trên Nhanh, đơn hàng sẽ tự động đổi trạng thái sang Đang đóng gói

 • Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tính năng Đóng gói, đơn hàng sẽ tiếp tục được chuyển sang trạng thái Đã đóng gói

 • Sau khi bưu tá đến lấy hàng, các đơn sẽ được cập nhật sang trạng thái Đang chuyển như hiện tại.

 • Trong trường hợp không muốn kiểm kho các đơn Đã đóng gói, doanh nghiệp có thể tự đổi trạng thái các đơn Đã đóng gói sang trạng thái Chờ thu gom.

In phiếu gửi và đóng gói hàng

Sau khi lấy đơn hàng về, các đơn sẽ nằm trong Đơn hàng Lazada

 • Tích chọn đơn hàng cần in phiếu gửi / nhấn nút Thao tác, chọn In phiếu gửi để in theo mẫu của Lazada.

Để quản lý tốt hơn, hãy cho những đơn giao cho Lazada vào Biên bản bàn giao - Chọn "Thêm mới", tại mục Biên bản sàn chọn loại Lazada để chỉ chọn đơn hàng của Lazada.

Phần ID đơn đặt hàng sẽ lấy theo mã của Lazada lúc in ra

Theo dõi cập nhật đơn hàng

Đơn hàng Lazada đồng bộ về Nhanh sẽ được tự động cập nhật trạng thái đơn theo thông tin đơn hàng trên sàn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như các dịp Flash sale lớn của sàn có thể ảnh hưởng tới server kết nối giữa Nhanh và sàn dẫn đến đơn hàng bị cập nhật muộn. Lúc này bạn có thể thao tác tải đơn hàng trong khoảng thời gian phù hợp để cập nhật trạng thái đơn hàng nhanh chóng và chính xác nhất.

 • Hàng ngày khi bạn nhấn Tải đơn hàng, hệ thống cũng tự động cập nhật trạng thái cho những đơn hàng đã tải về trước đó.

 • Với đơn chuyển hoàn: Sau khi doanh nghiệp nhận được hàng chuyển hoàn, cần vào Danh sách đơn hàng Lazada và đổi trạng thái đơn hàng đó sang trạng thái Đã hoàn hoặc thêm đơn hàng vào biên bản bàn giao Nhận HVC hoàn về để ghi nhận hàng đã về shop.

Bảng trạng thái đơn hàng Lazada sang Nhanh.vn

Trạng thái LazadaTrạng thái Nhanh.vn

Pending: Đang xử lý

Đang xác nhận

Repacked / Packed: Đang đóng gói

Đang đóng gói

Ready_to_ship / Ready_to_ship_pending : Sẵn sàng giao đi

Đã xác nhận

Shipped: Đang giao hàng

Đang chuyển

Delivered: Đã giao hàng

Thành công

Canceled: Đã hủy

Hãng vận chuyển hủy đơn

Failed_delivery: Giao hàng thất bại

Thất bại

Shipped_back: Đang hoàn

Đang hoàn

Shipped_back_success: Đã hoàn thành công

Xác nhận hoàn

INFO_ST_DOMESTIC_RETURN_WITH_LAST_MILE_3PL: cập nhật trạng thái đang chuyển hoàn

Đang hoàn

Shipped_back_failed: Đang chuyển hoàn

Đang hoàn

Xử lý hàng hoàn Lazada

Khi nhận được hàng hoàn từ Lazada: tìm thông tin đơn hàng để đổi trạng thái sang Đã chuyển hoàn, hoặc dùng biên bản bàn giao nhận hàng hoàn về

Bước 1. Cập nhật trạng thái đơn hàng từ Lazada

Tại Danh sách đơn hàng Lazada , click Tải đơn hàng để lấy trạng thái mới nhất của đơn hàng về Nhanh.

Bước 2. Đổi trạng thái đơn hàng "Đang chuyển hoàn" sang "Đã chuyển hoàn"

Có 2 cách đổi trạng thái đơn hàng.

Cách 1: Đổi trên trang Danh sách đơn hàng Lazada

 • Tại Danh sách đơn hàng Lazada , lọc các đơn hàng có trạng thái "Đang chuyển hoàn"

 • Tick chọn các đơn hàng muốn đổi trạng thái

 • Click nút Thao tác / Đổi trạng thái. Cửa sổ popup hiện lên, chọn trạng thái Đã chuyển hoàn và chọn Lý do

 • Click "Đổi trạng thái" để hoàn tất thao tác.

Cách 2: Đổi trạng thái bằng biên bản bàn giao vận đơn

 • Tạo biên bản bàn giao vận đơn có các đơn hàng "Đang chuyển hoàn"

 • Tại Danh sách biên bản bàn giao vận đơn, tick chọn biên bản vừa tạo

 • Click nút Thao tác / Đổi trạng thái. Cửa sổ popup hiện lên, chọn trạng thái Đã chuyển hoàn và chọn Lý do

 • Click "Đổi trạng thái" để hoàn tất thao tác.

Sau khi xử lý đơn hàng hoàn, người dùng chuyển sang bước Đối soát đơn hàng

Chú ý: Các đơn hàng đã đổi sang trạng thái "Khách hủy" hoặc "Đã chuyển hoàn", thì khi bạn lấy đơn hàng từ Lazada về, hệ thống sẽ không cập nhật theo trạng thái của Lazada nữa mà giữ nguyên các trạng thái "Khách hủy" hoặc "Đã chuyển hoàn" do bạn đã đổi trước đó.

Last updated