Quản lý comment Facebook trên website

Để quản lý comment Facebook trên website, doanh nghiệp làm theo các bước sau:

Bước 1. Tạo app Faceook

 • Nhập số điện thoại và mã xác nhận được gửi về số điện thoại, sau đó click Xác minh

 • Nhập tên ứng dụng muốn tạo, click Next

 • Chọn một mục bất kỳ

 • Click Add your Fist Product

 • Vào mục Cài đặt / Thông tin cơ bản, click vào nút Thêm nền tảng, sau đó nhập địa chỉ website vào.

 • Copy ID của app vừa tạo, paste vào mục Cài đặt Website trên Nhanh.vn

 1. Truy cập vào https://developers.facebook.com/tools/comments/ để quản lý comment Facebook trên website

 2. Thêm người để quản lý comment trên website

 • Trên trang Facebook developer, truy cập vào Vai trò / Vai trò / click nút Thêm quản trị viên, hoặc truy cập tại đây https://developers.facebook.com/apps/ID_của_app/roles/roles/

 • Nhập tên facebook hoặc UserID của người bạn muốn thêm, sau đó click Gửi.

 • Chờ người kia đồng ý là được

Last updated