Chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, một doanh nghiệp có thể có nhiều chi nhánh, giá bán của sản phẩm ở các chi nhánh cũng có thể khác nhau.

Ví dụ: Bạn có thể có 2 chi nhánh Hà Nội và Hồ Chí Minh. Mỗi cửa hàng có thể được gắn với 1 chi nhánh (1 chi nhánh có thể có nhiều cửa hàng).

Thêm mới chi nhánh

Bạn vào module Cài đặt /Chi nhánh/ Thêm mới hoặc truy cập Tại đây

Gắn kho vào chi nhánh

 • Gắn kho vào chi nhánh tại Cài đặt / Hạn sử dụng / Sửa kho hoặc tại đây

 • Bấm dấu 3 gạch ngang tại cuối dòng của kho đang muốn gắn chi nhánh

Giá sản phẩm từng chi nhánh

 • Hiện tại có 2 cách để gắn giá sản phẩm cho từng chi nhánh

Gắn trực tiếp theo từng sản phẩm

 • Để gắn trực tiếp giá sản phẩm cho từng chi nhánh, người dùng bấm sửa sản phẩm cần gắn

Thiết lập bảng giá theo chi nhánh

 • Người dùng có thể tạo thêm hàng loạt giá chi nhánh sản phẩm bằng cách thiết lập bảng giá theo ý của mình tại danh sách sản phẩm

 • Tại bảng giá theo chi nhánh, doanh nghiệp có thể điền giá cho từng chi nhánh, hoặc lựa chọn import excel tại nút Thao tác

Khi thêm hóa đơn với sản phẩm gắn chi nhánh

 • Khi thêm sản phẩm vào hóa đơn tại kho có gắn chi nhánh, giá tiền sẽ tự động nhảy bằng với giá chi nhánh đã được cài đặt

 • Ví dụ sản phẩm "Tai thỏ" có giá bán là 50.000, tại chi nhánh có gắn kho thì giá bán là 30.000

 • Khi thêm sản phẩm vào hóa đơn tại kho có gắn giá chi nhánh thì sẽ tự động nhảy là giá 30.000

Câu hỏi thường gặp:

1. Khi xóa chi nhánh thì những dữ liệu liên quan có thay đổi không?

Khi xóa thông tin 1 chi nhánh thì:

 • Kho tương ứng sẽ bị xóa chi nhánh đang gắn

 • Sản phẩm đang chỉnh giá theo chi nhánh đó vẫn lấy theo giá đó khi tạo hóa đơn tại kho có gắn chi nhánh cũ, cần gắn 1 chi nhánh mới vào kho

 • Các hóa đơn cũ có lấy theo giá chi nhánh cũ thì vẫn sẽ còn

2. Khi vừa cài đặt giá theo chi nhánh vừa cài đặt thiết lập bảng giá (tại mục Khuyến mại) thì khi lên hóa đơn sẽ áp dụng theo giá nào?

 • Khi tạo hóa đơn tại kho có gắn chi nhánh, sản phẩm khi mới thêm sẽ nhảy theo giá chi nhánh

 • Sau khi chọn bảng giá (của tính năng Thiết lập bảng giá) thì giá sản phẩm sẽ nhảy theo giá của bảng giá

 • Nếu không chọn bảng giá nữa thì sản phẩm sẽ về giá bán bình thường, không theo giá chi nhánh hay giá bảng giá

Last updated