Sản phẩm có nhiều đơn vị tính

 • Sản phẩm nhiều đơn vị tính là là 1 sản phẩm có thể được bán theo 2 hay nhiều loại đơn vị quy đổi khác nhau. (Ví dụ: Thuốc kháng sinh có thể bán theo viên, theo vỉ, theo hộp hoặc theo thùng).

 • Đặc điểm của sản phẩm nhiều đơn vị tính:

  • Giá bán theo mỗi đơn vị tính là khác nhau.

  • Mỗi đơn vị tính bán ra = đơn vị cơ bản x số lượng quy đổi.

 • Việc tạo sản phẩm nhiều đơn vị tính có thể giúp doanh nghiệp như sau:

  • Không cần tạo nhiều sản phẩm khác nhau theo từng đơn vị, dễ dàng quản lý tồn kho.

  • Kiểm soát được việc nhập/bán hàng từng đơn vị sản phẩm theo từng lần khác nhau.

  • Kiểm soát được doanh thu theo từng sản phẩm để đưa ra kế hoạch nhập hàng phù hợp, mỗi loại đơn vị tính có giá nhập khác nhau để đo lường lợi nhuận chính xác nhất.

Lưu ý Không nên chuyển qua lại từ loại sản phẩm nhiều đơn vị tính sang các loại sản phẩm khác vì logic tồn khác nhau dẫn tới sai lệch tồn kho

Cách tạo sản phẩm nhiều đơn vị tính

 • Bước 2: Chọn loại sản phẩm nhiều đơn vị tính và khai báo các trường thông tin cơ bản.

 • Bước 3: Ấn vào nút mũi tên tại phần Đơn vị tính và điền các loại đơn vị tính của sản phẩm, sau đó ấn lưu để hoàn tất.

 • Doanh nghiệp nên khai báo đầy đủ giá nhập - giá bán (giá buôn nếu cần) theo từng đơn vị tính, khi Nhập kho có thể chọn các loại đơn vị tính khác nhau để nhập cho phù hợp. (Ví dụ: Sản phẩm thuốc kháng kinh đang có mức tiêu thụ thấp, thay vì nhập cả thùng, doanh nghiệp có thể nhập theo hộp hoặc theo vỉ để tiết kiệm chi phí, tránh tình trạng sản phẩm tồn kho lâu mà không bán được).

 • Nhanh.vn lấy quy ước theo đơn vị nhỏ nhất đầu tiên, tối thiểu là 1, sau đó mới khai báo các đơn vị tính khác (tương tự hình minh họa)

Cách tính giá vốn của sản phẩm nhiều đơn vị tính

 • Khi nhập/xuất kho sản phẩm nhiều đơn vị tính, doanh nghiệp có thể chọn loại đơn vị tính khi nhập/xuất sản phẩm.

 • Cách tính giá vốn:

  • Nhanh.vn sẽ tính giá vốn của sản phẩm theo phương pháp bình quân gia quyền giữa các lần nhập (Giá vốn = Giá nhập/ số lượng quy đổi).

Ví dụ: - Như sản phẩm trong ảnh minh họa trên, sản phẩm chai C2 có giá nhập 1 thùng: 120.000đ - Số lượng quy đổi: 1 thùng = 24 chai => Giá vốn sản phẩm chai C2 = 120.000/24 = 5.000đ/chai

Bán sản phẩm có nhiều đơn vị tính

Khi bán hàng, doanh nghiệp có thể chọn loại đơn vị tính phù hợp khi bán.

Last updated