Dịch nhiều ngôn ngữ

Dịch nhiều ngôn ngữ Là module giúp cho website của doanh nghiệp tiếp cận,phục vụ được nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hiện tại, hệ thống Nhanh.vn hỗ trợ 02 kiểu dịch:

 • Tự dịch

 • Google Translate ​

Để sử dụng chức năng dịch ngôn ngữ, các bạn thao tác như sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào Website -> Cài đặt hoặc bấm vào đây

Tự dịch

Hệ thống hỗ trợ dịch sẵn các từ phổ thông như: Đăng ký, Đặt hàng, Mua hàng, Giỏ hàng,...

Các nội dung động, liên quan trực tiếp đến sản phẩm, chính sách doanh nghiệp cần tự dịch.

Ví dụ : Tên sản phẩm, Danh mục sản phẩm, Nội dung bài viết,...

Để thiết lập kiểu Tự dịch, website của doanh nghiệp cần được cài đặt mặc định trong Admin hệ thống (doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của Admin hệ thống để cài đặt).

 • Giao diện cài đặt như sau:

Số lượng ngôn ngữ hỗ trợ do doanh nghiệp lựa chọn, bao gồm một số ngôn ngữ cơ bản: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Nhật Bản, Tiếng Pháp,...

 • Giao diện hiển thị trên website của kiểu Tự dịch như sau:

Google Translate

Website được dịch bởi ứng dụng dịch ngôn ngữ của Google. Khi lựa chọn kiểu dịch Google Translate, doanh nghiệp không cần dịch bất cứ nội dung nào, công cụ Google sẽ hỗ trợ dịch thuật tất cả các thông tin trên website.

Để thiết lập kiểu Google Translate, website của doanh nghiệp cần được cài đặt mặc định trong Admin hệ thống (doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của Admin hệ thống để cài đặt).

 • Giao diện cài đặt như sau:

Số lượng ngôn ngữ hỗ trợ do doanh nghiệp lựa chọn, bao gồm một số ngôn ngữ cơ bản: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Nhật Bản, Tiếng Pháp,...

 • Giao diện hiển thị trên website của kiểu dịch từ Google Translate như sau:

Cách nhập liệu đối với kiểu Tự dịch

Bạn truy cập Website -> Ngôn ngữ để dịch toàn bộ thông tin trên website hoặc bấm vào đây

Trên website có các phần cần được dịch :

 • Danh mục sản phẩm

 • Sản phẩm

 • Danh mục bài viết

 • Tin tức - bài viết

 • Danh mục album

 • Album

 • Nội dung website

 • Danh sách menu

 • Banner

 • Thuộc tính

Danh mục sản phẩm

Bạn bấm vào tab Danh mục sản phẩm và nhập liệu vào các trường cần dịch tương ứng.

 • Giao diện làm việc như hình minh họa sau:

Hệ thống tự động lưu lại những gì người dùng nhập liệu lên. Nếu trong quá trình nhập liệu xảy ra sự cố (mất mạng Internet, mất điện,..) thì dữ liệu đã nhập lên không bị mất mát theo.

Nếu doanh nghiệp muốn thêm nhiều ngôn ngữ, cần thông báo cho bên Admin hệ thống đễ được hỗ trợ cài đặt thêm vào.

 • Giao diện hiển thị trên website như sau:

Tương tự với các tab: Danh mục bài viết, Danh mục album, Danh sách menu, Thuộc tính

Tin tức - bài viết

Bước 1: Bạn bấm vào tab Tin tức - bài viết và bấm vào dấu + để tiến hành nhập liệu

Bước 2: Bạn nhập liệu vào các trường cần dịch tương ứng và ấn nút " Lưu "

 • Giao diện làm việc như hình minh họa sau:

 • Sau khi thêm dịch ngôn ngữ, giao diện hiển thị trên website như sau:

Tương tự với các tab: Sản phẩm, Album, Nội dung website, Banner

Last updated