Thêm hóa đơn bán sỉ

Thêm hóa đơn bán sỉ

 • Để thêm mới hóa đơn bán sỉ, Doanh nghiệp có thể truy cập Bán hàng/Bán sỉ/Thêm mới/Thêm hóa đơn bán sỉ hoặc truy cập tại đây

 • Các phím tắt trên giao diện bán sỉ:

  • F3: Tìm sản phẩm

  • F4: Khách hàng

  • F6: Chiết khấu tổng hóa đơn

  • F8: Tiền mặt

  • F9: Lưu hóa đơn

  • F10: Lưu và in hóa đơn

 • Giao diện bán sỉ sẽ hiển thị như sau:

Quy trình thêm hóa đơn bán sỉ

 • Bước 1: Khai báo thông tin khách hàng

  • Doanh nghiệp khai báo các thông tin cơ bản của khách hàng như Tên, SĐT khách hàng, địa chỉ, nguồn khách hàng... (Doanh nghiệp có thể xem danh sách nguồn khách hàng tại đây)

  • Các Doanh nghiệp có sử dụng tính năng quà tặng có thể thêm quà tặng thủ công hoặc thêm quà tặng tự động theo chương trình quà tặng. Thao tác thêm quà tặng như sau:

   • Đối với quà tặng tự động, sau khi chọn sản phẩm sẽ hiển thị luôn quà tặng - số lượng ở dưới tên sản phẩm

   • Lưu ý: chỉ tích (3) nợ quà tặng nếu số lượng quà tặng trong cửa hàng không đủ, nếu đủ số lượng bỏ trống bước này nếu không sẽ làm sai lệch số lượng tồn sản phẩm quà tặng tại cửa hàng với phần mềm. (tham khảo hướng dẫn sử dụng nợ quà tặng tại đây)

 • Bước 2: Khai báo thông tin sản phẩm

 • Doanh nghiệp cần chọn đúng loại sản phẩm cần bán

  • Tìm sản phẩm: Các loại sản phẩm thông thường

  • Cân điện tử: Bán hàng với sản phẩm cân đo (tham khảo sản phẩm cân đo tại đây)

  • IMEI: Bán hàng theo IMEI của sản phẩm (tham khảo sản phẩm theo IMEI tại đây)

  • Bán theo ri: Bán theo sản phẩm cha, khi chọn sản phẩm cha sẽ hiển thị tất cả sản phẩm con được bán. (tham khảo ý nghĩa sản phẩm cha con tại đây)

 • Doanh nghiệp có thể sử dụng máy đọc mã vạch để quét mã vạch của sản phẩm bán hoặc gõ tên/mã sản phẩm (tối thiểu 3 kí tự để hiển thị bộ gợi ý sản phẩm).

 • Bước 3: Khai báo thông tin thanh toán

  • Điền tiền chiết khấu cho tổng hóa đơn (F6) Lưu ý: 1 hóa đơn chỉ cho phép sử dụng chiết khấu theo từng sản phẩm hoặc chiết khấu trên tổng hóa đơn, không được phép sử dụng đồng thời cả 2 loại chiết khấu cùng lúc

  • Khai báo phương thức thanh toán của Khách Hàng (tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ)

  • Đối với Doanh nghiệp sử dụng module Kế toán cần lưu ý như sau:

   • Khai báo đúng phương thức thanh toán và số tiền khách hàng thanh toán, chọn các đầu tài khoản tiền tương ứng để dòng tiền kế toán khớp với thực tế. (Ví dụ khách hàng thanh toán 200.000đ tiền mặt và chuyển khoản 300.000đ, cần điền đúng 200.000đ vào ô Tiền Mặt và 300.000đ vào ô chuyển khoản và chọn các đầu tài khoản tiền tương ứng)

   • Nếu Khách Hàng nợ (thanh toán không đủ), Doanh Nghiệp cần khai báo đúng số tiền khách hàng đã thanh toán, nếu khách chưa thanh toán gì cả thì bỏ trống phần thanh toán để ghi nhận đúng Công Nợ khách hàng.

   • Chọn ngày hẹn thanh toán (nếu có) với các hóa đơn còn nợ tiền.

 • Bước 4: Lưu hóa đơn.

  • Doanh nghiệp khai báo thông tin nhân viên bán hàng (nếu cần)

  • Lựa chọn hiển thị giao diện sau khi lưu hóa đơn, chọn tiếp tục thêm hóa đơn mới hoặc về trang danh sách hóa đơn bán sỉ

  • Lưu hóa đơn (F9) hoặc lưu và in hóa đơn (F10).

Last updated