Sản phẩm dịch vụ

Sản phẩm dịch vụ

 • Sản phẩm dịch vụ là các hoạt động của con người nhằm mang tới những sản phẩm không tồn tại được dưới dạng vật chất. Vì vậy:

  • Sản phẩm dịch vụ không có số tồn (Doanh nghiệp chặn bán âm vẫn có thể bán được sản phẩm dịch vụ)

  • Sản phẩm dịch vụ không thể kiểm kho.

Ví dụ:

 • Đối với thẩm mỹ viện sẽ có các sản phẩm như: gói Spa trị liệu, gói Spa chăm sóc da.

 • Đối với giao hàng sẽ có các sản phẩm: phí đóng gói sản phẩm, phí giao hàng.

Lưu ý Không nên chuyển qua lại từ loại sản phẩm Dịch vụ sang các loại sản phẩm khác vì logic tồn khác nhau dẫn tới sai lệch tồn kho

Cách tạo sản phẩm dịch vụ

 • Bước 1: Tại giao diện danh sách sản phẩm/Thêm mới.

 • Bước 2: Chọn loại sản phẩm dịch vụ và khai báo các trường thông tin cơ bản.

 • Bước 3: Ấn Lưu để hoàn tất.

 • Sản phẩm dịch vụ có thể có giá nhập.

  • Ví dụ: Chi phí giao hàng chi trả cho Shipper: 30.000đ, chi phí giao hàng thu của khách hàng: 35.000đ => Phần mềm sẽ tính ra doanh thu: 35.000đ, lợi nhuận: 5.000đ

 • Giá nhập của sản phẩm dịch vụ chính là giá vốn để tính lợi nhuận.

Cách tính lại giá vốn sản phẩm dịch vụ

 • Chỉ dành cho trường hợp doanh nghiệp đã bán sản phẩm dịch vụ mà chưa khai báo giá nhập (lợi nhuận sản phẩm dịch vụ = 100%) hoặc có thay đổi giá nhập của sản phẩm dịch vụ mà chưa cập nhật.

 • Thao tác như sau:

  • Bước 1: Tại trang danh sách sản phẩm, ấn vào tên sản phẩm

  • Bước 2: Sau khi hiển thị trang chi tiết sản phẩm, ấn thao tác/tính lại giá vốn

Câu hỏi thường gặp

1. Làm về spa thì nhanh có quản lý cách dịch vụ như thế nào ?

 • Có thể tạo các gói dịch vụ bên mình là sản phẩm dịch vụ và sử dụng module bán hàng.

2. Gói dịch vụ là sản phẩm dịch vụ (làm đẹp, spa) thì quản lý lợi nhuận như nào ?

 • Có thể xem báo cáo doanh thu theo sản phẩm, ngoài ra cần khai báo giá nhập sản phẩm bằng chi phí cho một lần làm dịch vụ, sau đó chạy lại giá vốn.

3. Có thể không tích điểm cho sản phẩm dịch vụ được không?

 • Bạn có thể vào module khuyến mãi => tích điểm => tắt tích điểm cho sản phẩm dịch vụ.

4. Sản phẩm dịch vụ sau khi được bán có trừ tồn không?

 • Sản phẩm dịch vụ không có số tồn.

Last updated