Nhóm khách hàng

Nhóm khách hàng

Nhóm khách hàng là tập hợp khách hàng lại thành một nhóm mà không cần điều kiện ràng buộc (như số tiền mua trung bình theo tháng hay tổng tiền tích lũy của khách hàng).

 • Tình huống sử dụng thực tế: Doanh nghiệp muốn tạo khuyến mại cho tất cả những người tên Dũng, An, Lâm... ==> Lọc danh sách khách hàng theo tên và cho tất cả những người có tên như vậy vào chung 1 nhóm.

Tính năng Nhóm khách hàng giúp bạn phân loại khách hàng sau đó dễ dàng thiết lập các chương trình khuyến mại, ưu đãi và chăm sóc riêng biệt cho từng nhóm.

Khách ở nhóm nào là do bạn tự phân loại, không tự thay đổi.

Quy trình phân nhóm khách hàng

Bước 1: Tạo nhóm khách hàng

 • Bước 1.1: Bạn truy cập module Khách hàng - chọn Nhóm khách hàng - bấm Thêm mới hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

 • Bước 1.2: Nhập tên nhóm khách hàng và bấm Lưu để hoàn tất.

Bước 2: Thêm khách hàng vào nhóm

Có 4 cách để thêm khách hàng vào nhóm.

Cách 1: Thêm khách hàng vào nhóm khi tạo hóa đơn

Khách mua hàng, khi tạo hóa đơn bán lẻ/bán sỉ hoặc đơn hàng, sau khi nhập thông tin khách, nhân viên bán hàng/thu ngân có thể chọn nhóm để lưu khách hàng vào nhóm luôn.

Cách 2: Sửa thông tin khách hàng để thêm vào nhóm

Tại trang Danh sách khách hàng, bạn lọc tìm khách hàng cần thêm vào nhóm, bấm vào xem chi tiết thông tin khách hàng.

Cách 3: Thêm nhiều khách hàng vào nhóm cùng lúc

Tại trang Danh sách khách hàng, bạn lọc tìm khách hàng theo các tiêu chí, tích chọn các khách hàng cần thêm vào nhóm - bấm Thao tác - chọn Cập nhật nhóm khách hàng.

Sau khi bấm Lưu, các khách hàng đều được cập nhật vào nhóm đã chọn.

Cách 4: Import cập nhật bằng excel

Tại trang Danh sách khách hàng, bạn bấm Thêm mới - chọn Nhập từ excel.

 • Bạn tải file mẫu và nhập liệu:

  • Thông tin khách hàng: Nhập họ tên và số điện thoại của những khách hàng cần gắn thẻ.

  • Nhóm khách hàng: Điền tên nhóm muốn thêm khách hàng vào.

  • Các thông tin khác: Điền thông tin cần cập nhật hoặc bỏ qua nếu không cần thay đổi.

 • Sau đó chọn tệp và nhấn Import để cập nhật file vừa điền lên hệ thống.

Chăm sóc khách hàng theo nhóm

Ngoài các hành động chăm sóc cơ bản như gọi điện, nhắn tin, Nhanh.vn hỗ trợ bạn triển khai các chương trình chiết khấu, tích điểm riêng cho từng nhóm khách hàng.

 • Chiết khấu theo giá trị hóa đơn: Thay vì tạo chương trình chiết khấu áp dụng cho toàn bộ khách hàng, bạn có thể lựa chọn chiết khấu cho 1 nhóm khách hàng cụ thể khi đạt đủ điều kiện hóa đơn. Xem chi tiết hướng dẫn thêm chương trình chiết khấu theo giá trị hóa đơn tại đây.

 • Tích điểm theo giá trị hóa đơn: Thay vì tạo chương trình tích điểm áp dụng cho toàn bộ khách hàng, bạn có thể lựa chọn tích điểm cho 1 nhóm khách hàng cụ thể khi đạt đủ điều kiện hóa đơn. Xem chi tiết hướng dẫn thêm chương trình tích điểm theo giá trị hóa đơn tại đây.

 • Khuyến mãi nâng cao: Ngoài việc triển khai những chương trình chiết khấu, tích điểm cơ bản, chương trình nâng cao hỗ trợ bán triển khai chiết khấu, tích điểm cho 1 hay nhiều nhóm khách hàng với 1 hay nhiều điều kiện lồng ghép với nhau. Xem chi tiết hướng dẫn thêm chương trình khuyến mãi nâng cao tại đây.

Last updated