Tiki

 • Đồng bộ Tiki - Nhanh.vn giúp bạn:

  • Kết nối sản phẩm giữa Tiki và Nhanh.

  • Tải đơn hàng Tiki về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.

Các bước đồng bộ Nhanh.vn và Tiki như sau:

Cài đặt Tiki trên Nhanh

Bước 1: Cài đặt cấu hình kết nối

 • Trên Nhanh.vn, bạn truy cập module Cài đặt - chọn Đồng bộ sàn TMĐT. Tại tab Tất cả - bấm Thêm kết nối - chọn Kết nối Tiki.vn hoặc tại tab Tiki.vn - bấm Thêm mới.

 • Hệ thống sẽ nhảy sang màn hình đăng nhập của Tiki để bạn đăng nhập

 • Bạn cần cấp quyền cho app Nhanh.vn

 • Hệ thống sẽ mở ra 1 popup cài đặt tích hợp Tiki:

 • Bạn điền và tích chọn các thông tin theo đúng chuẩn sau:

  • Tên gian hàng: Tên gian hàng TMĐT để phân biệt với các gian hàng khác, có thể giống hoặc khác tên thật của gian hàng trên sàn TMĐT.

  • Tài khoản đăng nhập Tiki: Thông tin đăng nhập gian hàng Tiki.

  • Client key trên Tiki: Dữ liệu Tham số kết nối đã lấy trên hệ thống Tiki ở bước 1.

  • Tên khách hàng, số điện thoại khách hàng: Khi tải đơn hàng, Tiki không cung cấp thông tin Tên khách hàng và Số điện thoại khách hàng, bạn có thể cài đặt điền Tên khách hàng và Số điện thoại khách hàng mặc định cho các đơn hàng từ Tiki.

  • Cửa hàng: Lựa chọn cửa hàng mặc định gắn đơn hàng được tải về từ sàn.

  • Đồng bộ đơn hàng: Lựa chọn tải đơn hàng Tự động để tự động tải thông tin đơn về phần mềm khi có đơn hàng mới phát sinh trên sàn.

  • Đồng bộ sản phẩm: Tại bước đăng nhập kết nối ban đầu, luôn chọn Đợi ghép sản phẩm giữa 2 bên.

  • Cập nhật tồn kho từ Nhanh sang Tiki: Chọn Không cập nhật tồn kho. Việc đồng bộ sản phẩm và cập nhật tồn kho sẽ được xử lý sau, không làm tại bước này.

  • Ngày bắt đầu tạo xuất nhập kho: Nhập ngày cho phép hệ thống bắt đầu tạo phiếu xuất nhập kho sản phẩm khi có đơn từ sàn. Những đơn thành công trước thời điểm này sẽ không sinh ra phiếu xuất nhập kho.

  • Nhân viên bán hàng: Đơn hàng tải về tự động được gắn nhân viên bán hàng.

Lưu ý đối với cài đặt ngày bắt đầu XNK:

Tính năng này sử dụng khi bạn chỉ muốn quản lý đơn hàng cũ trên báo cáo tài chính sàn, báo cáo đơn tạo, quản trị thông tin khách hàng,... và không muốn trừ tồn kho vào hiện tại. Khi tải đơn hàng sàn, các đơn hàng có ngày tạo trước thời điểm này khi thành công sẽ không sinh ra phiếu XNK -> tránh tình trạng âm kho khi doanh nghiệp đã kiểm kho trước đó. Khi kết nối gian hàng mới, mục này sẽ mặc định lấy ngày hiện tại +1. Doanh nghiệp muốn sửa ngày này cần vào mục Cài đặt – Đồng bộ sàn TMĐT, bấm sửa cấu hình của gian hàng. Nếu doanh nghiệp chuyển gian hàng từ doanh nghiệp A sang doanh nghiệp B thì cài đặt này không thay đổi, sau khi chuyển gian hàng, doanh nghiệp cần cân nhắc sửa cài đặt nếu muốn tải đơn hàng cũ.

Bước 2: Cài đặt đa kho

 • Bạn cần cấu hình cài đặt đa kho trong trường hợp có chọn lựa chọn Cập nhật tồn kho (từ Nhanh sang Tiki).

 • Nhấn vào dấu 3 gạch phía cuối gian hàng, chọn Đồng bộ đa kho

 • Chọn kho trừ tồn khi đơn Tiki về Nhanh, chọn kho đẩy ngược tồn từ Nhanh lên Tiki (có thể chọn nhiều kho)

Tải và ghép nối sản phẩm

 • Tại sản phẩm Sàn TMĐT > Tiki

 • Bấm nút đồng bộ - chọn tải sản phẩm từ sàn.

 • Chọn Seller (gian hàng muốn tải sản phẩm).

Khi đồng bộ sản phẩm Tiktok Shop với phần mềm sẽ thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

 • Đã có sản phẩm trên Nhanh.vn và chưa có sản phẩm trên sàn.

 • Đã có sản phẩm trên sàn và chưa có sản phẩm trên Nhanh.vn.

 • Đã có sản phẩm trên cả Nhanh.vn và sàn. Chia làm 2 tình huống:

  • Mã SKU sản phẩm trên sàn trùng với mã sản phẩm trên Nhanh.vn.

  • Mã SKU sản phẩm trên sàn khác mã sản phẩm trên Nhanh.vn.

TH1: Đã có sản phẩm trên Nhanh.vn và đã có sản phẩm trên sàn.

Trường hợp này nghĩa là bạn đã dùng phần mềm Nhanh.vn từ trước, mới bắt đầu kinh doanh trên sàn.

Bước 1: Tải sản phẩm từ sàn, chờ ghép nối với sản phẩm trên Nhanh.vn

 • Chọn hình thức: Lấy sản phẩm từ Sàn về, chờ ghép nối với sản phẩm trên Nhanh.

Sản phẩm sau khi được tải về sẽ hiển thị tại tab Sản phẩm chưa ghép.

Bước 2: Ghép nối với sản phẩm có sẵn trên hệ thống Nhanh.vn

Có 2 cách để ghép nối sản phẩm trên Nhanh và sản phẩm trên sàn. Tại Tab Sản phẩm chưa được ghép, bạn thao tác như sau:

 • Cách 1: Ghép nối thủ công

 • Chọn Seller muốn ghép sản phẩm.

 • Tại cột Sản phẩm (Nhanh): Tìm đến sản phẩm có sẵn trên hệ thống Nhanh.vn tương ứng với sản phẩm ở cột Sản phẩm(Tiki).

 • Cột Số lượng: Là số lượng tương ứng của 1 sản phẩm trên Sàn với sản phẩm trên Nhanh.vn.

  • Đối với sản phẩm combo theo số lượng thì cột số lượng điền theo số lượng quy đổi. Xem chi tiết hướng dẫn đồng bộ sản phẩm combo trên sàn tại đây.

 • Lưu cặp đã ghép hoặc ghép 1 loạt sản phẩm rồi bấm Lưu các cặp đã ghép ở cuối trang.

Sau khi ghép nối, sản phẩm sẽ hiển thị tại tab Sản phẩm đã ghép.

 • Cách 2: Ghép nối bằng file excel

  • Bạn bấm vào Thao tác - chọn Ghép sản phẩm từ file excel.

  • Tải file mẫu về và điền dữ liệu:

   • MÃ SKU / Tên / ID Sản phẩm sàn: Bạn có thể xuất file excel danh sách tại tab Sản phẩm chưa được ghép để lấy nhanh dữ liệu mã SKU/Tên/ID sản phẩm sàn và điền vào file import.

   • Sản phẩm Nhanh Vn: Điền mã/mã vạch/tên sản phẩm trên Nhanh.

   • Số lượng: Là số lượng tương ứng của 1 sản phẩm trên Sàn với sản phẩm trên Nhanh.vn.

    • Đối với sản phẩm combo theo số lượng thì cột số lượng điền theo số lượng quy đổi. Xem chi tiết hướng dẫn đồng bộ sản phẩm combo trên sàn tại đây.

  • Tại màn hình import trên phần mềm, bạn chọn gian hàng cần ghép nối và import file lên phần mềm. Sau khi ghép nối, sản phẩm sẽ hiển thị tại tab Sản phẩm đã ghép.

TH2: Đã có sản phẩm trên sàn và chưa có sản phẩm trên Nhanh.vn

Trường hợp này nghĩa là bạn đang kinh doanh trên sàn và mới bắt đầu sử dụng Nhanh.vn.

Trong trường hợp bạn có nhiều gian hàng thì cần chọn ra 1 seller chính đảm bảo đầy đủ mã sản phẩm nhất có thể để làm chuẩn.

Bước 1: Tải sản phẩm từ seller chính và tạo luôn trên Nhanh.vn

 • Chọn hình thức: Lấy sản phẩm từ Tiki về và tạo luôn sản phẩm trên Nhanh.

Sản phẩm sau khi được tải về sẽ hiển thị tại tab Sản phẩm đã ghép, đồng thời hệ thống sẽ tải và tự tạo các sản phẩm độc lập có tên giống với sản phẩm ở sàn và tự ghép nối đối với Seller chính này.

 • Mã SKU sản phẩm trên sàn tương ứng với mã sản phẩm trên Nhanh.

Bước 2: Tải và ghép nối sản phẩm ở những gian còn lại

Thực hiện tải và ghép nối sản phẩm ở những gian hàng còn lại tương tự thao tác ở trường hợp 1.

TH3: Đã có sản phẩm trên cả Nhanh.vn và sàn

 • Nếu bạn có thể đảm bảo chắc chắn rằng mã SKU sản phẩm trên sàn trùng khớp với mã sản phẩm trên Nhanh.vn thì ở bước tải sản phẩm về, bạn chọn Lấy sản phẩm từ Shopee về và tạo luôn sản phẩm trên Nhanh.

 • Sản phẩm trên sàn được tải về sẽ được tự động ghép nối với sản phẩm trên Nhanh.vn. Điều kiện ghép nối là mã SKU trên sàn = mã sản phẩm trên Nhanh.

 • Nếu sản phẩm trên sàn không có mã SKU hoặc mã SKU sản phẩm các gian hàng khác mã sản phẩm trên Nhanh, bạn cần thao tác tải và ghép nối sản phẩm thủ công theo hướng dẫn trường hợp 1 để đảm bảo ghép nối sản phẩm chính xác nhất.

Xử lý đơn hàng từ Tiki về Nhanh

Sau khi đã đồng bộ sản phẩm, bạn có thể tải đơn hàng Tiki về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.

Bạn truy cập module Đơn hàng - chọn Sàn TMĐT - chọn Tiki.vn hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Lưu ý:

 • Chỉ tải đơn có thời gian cập nhật đơn hàng trong vòng 30 ngày tính từ ngày hiện tại.

 • Tải không chọn trạng thái sẽ chỉ tải về các đơn có trạng thái Mới.

 • Để tải các đơn có trạng thái khác khi tải cần chọn trạng thái đơn hàng: Mới, Seller đã xác nhận, Seller đã hủy, Giao hàng thành công, Thành công hoặc Tất cả.

 • Không tải được đơn hàng từ Tiki về trong các trường hợp sau:

  • Đơn hàng không có ngày cập nhật trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ ngày hiện tại.

  • Sản phẩm tiki chưa ghép với sản phẩm trên nhanh, khi tải đơn sẽ hiện thông báo: "Sản phẩm ... chưa được ghép với sản phẩm trên Nhanh".

  • Doanh nghiệp sửa tên, sku, thuộc tính sản phẩm. ==> Trường hợp này nên xóa sản phẩm trong danh sách sản phẩm tiki đã tải về, tải lại sản phẩm, sau đó thao tác ghép lại.

  • Doanh nghiệp đã xóa sản phẩm . ==> Trường hợp này sẽ không thể tải sản phẩm về và ghép với sản phẩm trên nhanh, chỉ có thể tải đơn khi cài đặt tải đơn loại "Luôn lấy sản phẩm về".

Theo dõi cập nhật đơn hàng

 • Đơn hàng Tiki đồng bộ về Nhanh sẽ được tự động cập nhật trạng thái đơn theo thông tin đơn hàng trên sàn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như các dịp Flash sale lớn của sàn có thể ảnh hưởng tới server kết nối giữa Nhanh và sàn dẫn đến đơn hàng bị cập nhật muộn. Lúc này bạn có thể thao tác tải đơn hàng trong khoảng thời gian phù hợp để cập nhật trạng thái đơn hàng nhanh chóng và chính xác nhất.

 • Hàng ngày khi bạn nhấn Tải đơn hàng, hệ thống cũng tự động cập nhật trạng thái cho những đơn hàng đã tải về trước đó. Với đơn chuyển hoàn: Sau khi doanh nghiệp nhận được hàng chuyển hoàn, cần vào Danh sách đơn hàng Tiki và đổi trạng thái đơn hàng đó sang trạng thái Đã hoàn hoặc thêm đơn hàng vào biên bản bàn giao Nhận HVC hoàn về để ghi nhận hàng đã về shop.

Bảng trạng thái đơn hàng Tiki sang Nhanh.vn

Trạng thái TikiÝ nghĩaTrạng thái Nhanh

queueing

Chờ in

Không tải về, chờ doanh nghiệp xác nhận

canceled

Đã hủy

Thất bại

complete

Đơn hàng đã hoàn thành

Thành công

successful_delivery

Giao hàng thành công

Thành công

processing

Đơn hàng đang được xử lý

Đã xác nhận

waiting_payment

Đơn hàng đợi thanh toán

handover_to_partner

Đơn hàng đã bàn giao đối tác

closed

Đơn hàng đã đóng

Hủy

packaging

Đơn hàng đang được đóng gói

Đang đóng gói

picking

Shipper đang lấy hàng

Chờ thu gom

shipping

Shipper đang vận chuyển

Đang chuyển

paid

Đã thanh toán

Mới; nếu trả sau 1 trạng thái thì giữ nguyên trạng thái đấy

delivered

Giao hàng thành công

Thành công

holded

holded

ready_to_ship

Đơn hàng sẵn sàng được giao

Đang chuyển

payment_review

payment review

returned

Đơn hàng đã được trả lại

Xác nhận hoàn

finished_packing

finished_packing

Chờ thu gom

Phí bán hàng trên Tiki

Việc mở gian hàng là miễn phí nhưng khi gian hàng đi vào kinh doanh thì Tiki sẽ thu 3 khoản phí chính: Chiết khấu, Thanh toán và Chuyển hoàn. Hình thức thu phí đơn giản và mức phí cạnh tranh, người bán hàng sẽ không phải gặp khó khăn trong vấn đề hoạch toán doanh thu – chi phí.

– Chiết khấu: Khoản phí hoa hồng tuỳ thuộc vào danh mục hàng hoá đối tác kinh doanh. Với những sản phẩm thời trang như thời trang nam/nữ, thời trang mẹ&bé phí chiết khấu là 8%.

– Thanh toán: Chủ shop sẽ chịu phí 1%/ 1 đơn hàng thành công. Đây là khoản phí giao dịch thẻ hay thu hộ COD trên mọi đơn hàng. So sánh với các sàn thương mại điện tử khác như Shopee, Lazada, Sendo thì mức phí này khá hợp lý.

– Phí chuyển hoàn: 20.000 VND/sản phẩm. Khi đơn hàng thuộc danh mục hàng cồng kềnh giao hàng thất bại.

Đối soát Tiki

Lấy file đối soát từ Tiki

 • Bước 1: Vào https://sellercenter.tiki.vn/.

 • Bước 2: Chọn Thanh toán - chọn Sao kê - nhập tên Nhà cung cấp và chọn Tìm kiếm.

  • Chọn Xuất sao kê để tải file chi tiết các giao dịch đã vào sao kê.

 • Bước 3: Tải file sao kê bên Tiki gửi về email.

Import đối soát khi nhận được thanh toán từ Tiki

 • Truy cập module Đơn hàng - chọn Sàn TMĐT - chọn Tiki.vn - vào tab Đối soát - chọn Thêm mới hoặc truy cập trực tiếp tại đây

Ở file Excel đối soát Tiki có thể xóa bớt các sheet chỉ cần để lại sheet "GD bán hàng" hoặc Copy dữ liệu ở sheet "GD bán hàng" sang file excel của Nhanh.vn.

Đồng bộ tồn kho lên sàn

Sản phẩm trên Tiki bắt buộc phải có mã sản phẩm mới có thể đồng bộ được tồn kho.

Sau khi đã có số lượng tồn kho chuẩn trên Nhanh.vn, bạn đã có thể đồng bộ tồn kho từ Nhanh sang sàn.

 • Nhanh.vn sẽ giúp bạn đồng bộ kho hàng trên Nhanh với sàn.

  • Chiều 1: khi có đơn hàng phát sinh trên sàn, đơn hàng được tải về Nhanh (đã thực hiện thao tác ghép nối các sản phẩm trước đó), khi đơn hàng đó thành công, hệ thống sẽ trừ tồn trong kho trên Nhanh.

  • Chiều 2: Nếu khi cấu hình kết nối Sàn - Nhanh, bạn tích chọn đồng bộ tồn thì mặc định hệ thống sẽ tự động đồng bộ tồn sang sàn khi có thay đổi về số tồn ở Nhanh. Còn nếu không hệ thống sẽ không cập nhật tồn kho.

Bước 1: Để đồng bộ tồn kho lên sàn, bạn truy cập module Cài đặt - chọn Đồng bộ sàn TMĐT - chọn gian hàng cần đồng bộ tồn kho.

Bước 3: Tại mục Cập nhật tồn kho, sửa từ Không cập nhật tồn kho thành Cập nhật tồn kho.

Bước 4: Quay lại dấu ba gạch, chọn Đồng bộ đa kho, ghép kho đồng bộ tương ứng lên Tiki.

Bước 5: Truy cập module Sản phẩm - chọn Sàn TMĐT - chọn gian cần đồng bộ tồn kho

Bấm nút Đồng bộ - chọn Đồng bộ tồn kho sang sàn - chọn Đồng bộ toàn bộ sản phẩm hoặc Đồng bộ các sản phẩm đã chọn để hoàn thành thao tác đồng bộ tồn từ Nhanh.vn sang sàn TMĐT.

Chỉnh sửa thông tin cài đặt

 • Bạn vào Cài đặt > Đồng bộ sàn TMĐT > Nhấn dấu 3 gạch phía cuối gian > Sửa cấu hình

 • Tại phần cấu hình này bạn có thể thay đổi lựa chọn về Đồng bộ đơn hàng, Đồng bộ sản phẩm, Đồng bộ tồn kho

Các phần tham khảo khác

Last updated