Kế toán

Video HDSD phần mềm

STT

Video hướng dẫn

1

Thêm danh mục sản phẩm : thêm trực tiếp trên phần mềm.

2

Thêm danh mục sản phẩm nhập từ excel: sử dụng file excel.

3

Thêm thuộc tính sản phẩm : thuộc tính size, số, màu sắc, hoặc thuộc tính tuỳ biến theo doanh nghiệp.

4

Thêm mới sản phẩm: thêm mới trực tiếp trên phần mềm.

5

Thêm mới sản phẩm nhập từ excel: sử dụng file excel.

6

In mã vạch sản phẩm: có thể in ở danh sách sản phẩm / phiếu XNK.

7

Tạo hoá đơn bán lẻ

8

Tạo hoá đơn bán buôn

9

Bán hàng theo ri: hỗ trợ bán hàng theo tập hợp tất cả các kích thước, màu sắc của một mẫu sản phẩm.

10

Trả hàng bán hàng

11

Chèn liên kết bài viết trên website thiết kế qua Nhanh

12

Tạo hiệu ứng hoa anh đào rơi trên website