Video HDSD phần mềm

Cài đặt

Sản phẩm

STT
Video hướng dẫn
1
Thêm danh mục sản phẩm : thêm trực tiếp trên phần mềm.
3
Thêm thuộc tính sản phẩm : thuộc tính size, số, màu sắc, hoặc thuộc tính tuỳ biến theo doanh nghiệp.
4
Thêm mới sản phẩm: thêm mới trực tiếp trên phần mềm.
5
Thêm mới sản phẩm nhập từ excel: sử dụng file excel.
6
In mã vạch sản phẩm: có thể in ở danh sách sản phẩm / phiếu XNK (xuất nhập kho).
10
Cài đặt đồng bộ sàn TMĐT (video thao tác với sàn Shopee, các sàn khác logic tương tự)
11
Xử lý sản phẩm combo trên sàn TMĐT - Nhanh.vn (video thao tác với sàn Shopee, các sàn khác logic tương tự)

Kho hàng

Bán hàng

STT
Video hướng dẫn
4
Tìm hoá đơn: áp dụng cho cả hoá đơn bán lẻ và bán buôn.
5
Bán hàng theo ri: hỗ trợ bán hàng theo tập hợp tất cả các kích thước, màu sắc của một mẫu sản phẩm.

Đơn hàng

STT
Video hướng dẫn
1
Thêm mới đơn hàng: trực tiếp trên phầm mềm
6
Trả hàng đơn hàng: đang cập nhật
11
Đơn hàng đặt trước: áp dụng khi khách đặt nhưng bạn chưa có hàng để gửi cho khách.
12
Đối soát đơn hàng tự vận chuyển: áp dụng cho những đơn shop tự gửi ngoài, không gửi qua cổng vận chuyển của Nhanh.vn.

Khách hàng

Website

Bảo hành

STT
Video hướng dẫn

Khuyến mại

STT
Video hướng dẫn
1
Chiết khấu cơ bản - Phần 1: a, Theo giá trị hoá đơn. b, Theo danh mục sản phẩm. c, Theo từng sản phẩm.
2
Chiết khấu cơ bản - Phần 2: a, Theo số lượng sản phẩm. b, Khuyến mại giá theo số lượng sản phẩm. c, Khuyến mại đồng giá.
3
Chiết khấu nâng cao: áp dụng cho trường hợp tạo nhiều chương trình khuyến mại, chiết khấu phức tạp với nhiều điều kiện kết hợp khác nhau.
5
Coupon
8
Affiliate: tính năng này chỉ hỗ trợ khi bạn dùng website bán hàng của Nhanh.vn

Vpage - phần mềm quản lý fanpage Facebook

STT
Video hướng dẫn
1
Cách sử dụng phần mềm quản lý fanpage Vpage: Các thao tác với các chức năng cơ bản cho người mới sử dụng phần mềm
2
Tạo đơn trên Vpage: khi có sử dụng kết hợp với phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn
Copy link
On this page
Cài đặt
Sản phẩm
Kho hàng
Bán hàng
Đơn hàng
Khách hàng
Website
Bảo hành
Khuyến mại
Vpage - phần mềm quản lý fanpage Facebook