Hoa hồng nhân viên

Mục đích sử dụng

Tính năng này dùng để quy định mức hoa hồng bán hàng cho nhân viên, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có đội ngũ cộng tác viên bán hàng. Việc quy định hoa hồng cho nhân viên sẽ kích thích họ nỗ lực làm việc và mang lại doanh thu lợi nhuận nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Tính năng "Hoa Hồng bán hàng" trên Nhanh.vn

Nhanh.vn hỗ trợ doanh nghiệp tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng theo 2 cách:

Cách 1: Hoa hồng theo Hoá đơn, trong đó sẽ chia ra 2 kiểu tính

 • Tính hoa hồng theo mức hóa đơn: Khi mức hóa đơn rơi vào khoảng nào sẽ nhân giá trị với khoảng tương ứng.

 • Tính hoa hồng theo nấc bậc thang: Chia nhỏ hóa đơn theo mỗi khoảng tương ứng để nhân giá trị rồi cộng lại.

Cách 2: Hoa hồng theo từng sản phẩm

Giá trị hoa hồng cũng được lựa chọn linh hoạt:

 • Tính hoa hồng bằng %.

 • Tính hoa hồng bằng giá trị tương ứng

Hoa Hồng theo Hoá đơn

Để quản lý chương trình Hoa Hồng bán hàng, bạn truy cập theo đường dẫn Khuyến mại > Hoa hồng bán hàng hoặc bấm vào đây. Sau đó Bấm vào phần "Thêm mới".

Sau đó sẽ lựa chọn loại hoa hồng theo hoá đơn hoặc hoa hồng theo sản phẩm

Tiếp theo, bạn điền các thông tin cơ bản về chương trình:

(1): Thông tin cơ bản (tên, thời gian áp dụng,...)

(2): Với lựa chọn về "Loại hoa hồng":

 • K1 (Dạng mức): Khi mức hóa đơn rơi vào khoảng nào sẽ nhân giá trị với khoảng tương ứng.

 • K2 (Dạng bậc thang): Chia nhỏ hóa đơn theo mỗi khoảng tương ứng để nhân giá trị rồi cộng lại.

Ví dụ: Giá trị hóa đơn = 650.000 Khoảng giá trị: 0-100.000 => 2%, 100.000-500.000 => 3%, 500.000 trở lên => 5% Tính theo K1 : = 650.000 x 5% Tính theo K2 : = 100.000 x 2% + (500.000-100.000) x 3% + (650.000-500.000) x 5%

Cuối cùng, bạn thêm vào các khoảng giá trị hoá đơn và hoa hồng tương ứng:

(1): Khoảng giá trị hoá đơn từ bao nhiêu đến bao nhiêu

(2): Giá trị hoa hồng và cách tính theo % hay giá trị trực tiếp

(3): Bấm Lưu để hoàn tất

Hoa hồng theo sản phẩm

 • Bạn truy cập theo đường dẫn Khuyến mại > Hoa hồng bán hàng hoặc bấm vào đây. Sau đó Bấm vào phần "Thêm mới", chọn kiểu "Hoa hồng theo sản phẩm"

 • Nhập thông tin vào các trường cần thiết, sau đó bấm vào nút "Lưu" và chuyển sang màn hình thêm danh sách sản phẩm

 • Có 2 cách để thêm sản phẩm, là thêm tay từng sản phẩm hoặc Import file Excel. Doanh nghiệp có thể đặt mức hoa hồng chung cho tất cả các sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm một mức hoa hồng khác nhau.

 • Sau khi thêm danh sách sản phẩm, bạn bấm vào nút "Lưu" để hoàn tất

Theo dõi Hoa hồng cho nhân viên

Các nhà quản lý có thể theo dõi mức hoa hồng mà nhân viên đã đạt được tại Báo cáo doanh thu theo nhân viên

Lưu ý:

 • Nếu lựa chọn hoa hồng theo sản phẩm sẽ hủy toàn bộ cấu hình hoa hồng theo Mức hóa đơn và theo Nấc bậc thang trước đó

Tình huống khi thao tác

 • Ví dụ tạo một chương trình hoa hồng như sau:

 • Tạo một hóa đơn bán lẻ và một đơn hàng có ghi nhận hoa hồng như chương trình trên

 • Khi đó trong báo cáo Doanh thu > Nhân viên ghi nhận hoa hồng theo từng nhân viên như sau

 • Thử đổi hóa đơn bán lẻ trên thành một nhân viên bán hàng khác

Khi đó báo cáo cũng có thay đổi theo

 • Thử đổi đơn hàng về đơn giá nằm ngoài điều kiện của chương trình hoa hồng

Khi đó báo cáo cũng có thay đổi, không ghi nhận hoa hồng

 • Còn nếu thay đổi giá trị hoa hồng trong chương trình

Thì báo cáo không thay đổi, vẫn lấy theo giá trị hoa hồng trước đó

Câu hỏi thường gặp

1. Có tự động tính hoa hồng và doanh thu của từng nhân viên bán hàng không?

Doanh thu sẽ được tính tự động, còn hoa hồng thì phải cài đặt trước 1 chương trình hoa hồng, Chương trình hoa hồng set theo danh mục, sản phẩm hoặc theo hóa đơn.

Last updated