Trỏ tên miền từ Tenten

Truy cập trang quản trị tên miền của Tenten và nhập thông tin tài khoản: https://tenten.vn/id hoặc https://domain.tenten.vn/login

Trỏ tên miền chính:

Ví dụ: captot.vn

Thêm mới 2 bản ghi sau:

HostLoạiĐịa chỉ

www

CNAME

captot.vn

@

A

104.155.234.35

Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là captot.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.captot.vn thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

HostLoạiĐịa chỉ

sanphama

CNAME

captot.vn

Last updated