Sản phẩm combo

 • Sản phẩm combo là loại sản phẩm được kết hợp giữa nhiều loại sản phẩm thông thường với nhau để hình thành ra 1 combo, và bán theo combo đó

 • Việc tạo sản phẩm Combo có thể đem lại các lợi ích sau:

  • Sản phẩm Combo không làm giảm tồn kho của các sản phẩm con nằm trong combo đó, doanh nghiệp có thể tùy biến bán lẻ từng sản phẩm con hoặc bán cả combo cho phù hợp.

  • Tăng doanh thu trên một hóa đơn.

  • Tăng số lượng các sản phẩm bán ra cho một lượt khách.

  • Các nhà bán hàng có thể khéo léo lồng ghép những sản phẩm ít được khách biết đến vào trong các combo để kích cầu nhu cầu mua sắm.

  • Bên cạnh đó, các combo cũng giúp nhà bán hàng làm nên lợi thế cạnh tranh so với đối thủ không áp dụng hình thức phục vụ này.

Có 2 kiểu combo thông dụng nhất:

 • Kiểu 1: Sản phẩm mặt nạ dưỡng da có thể bán lẻ từng chiếc hoặc bán theo combo 5 chiếc.

 • Kiểu 2: Sản phẩm áo blazer và quần short có thể gộp thành combo công sở.

Lưu ý Không nên chuyển qua lại từ loại sản phẩm Combo sang các loại sản phẩm khác vì logic tồn khác nhau dẫn tới sai lệch tồn kho

Cách tạo sản phẩm combo

Thêm mới trên phần mềm

 • Bước 2: Chọn loại sản phẩm combo và khai báo các trường thông tin cơ bản

 • Bước 3: Ấn vào nút mũi tên tại phần tạo sản phẩm combo và điền các sản phẩm con trong combo, sau đó ấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý:

 • Giá nhập khi tạo sản phẩm combo chính là giá vốn của sản phẩm combo.

 • Khi tạo sản phẩm combo, nếu không điền giá nhập, sản phẩm combo sẽ tự động lấy theo tổng giá nhập các sản phẩm thành phần. Còn nếu điền giá nhập thì sản phẩm combo sẽ lấy giá đó làm giá nhập.

 • Sau khi có thay đổi giá nhập các sản phẩm con thì không ảnh hưởng tới giá vốn sản phẩm combo, shop sẽ tự sửa ở trang chi tiết sản phẩm combo đó.

 • Thêm bớt sản phẩm trong combo thì giá nhập, giá vốn của combo sẽ lại tính lại theo các giá nhập sản phẩm con trong combo đó

 • Không nhập tồn đầu đối với sản phẩm combo, tồn kho của Sản phẩm combo tự tính theo số lượng tồn còn lại của các sản phẩm con trong combo

Ví dụ:

 • Nếu là combo 5 chỉ cần điền Mặt nạ dưỡng da - số lượng 5 và ấn Lưu.

 • Nếu là combo công sở cần ấn dấu "+" để thêm dòng, điền áo blazer - số lượng 1, Quần short - số lượng 1 và ấn Lưu.

Tạo từ Excel

 • Bước 1: Tại giao diện danh sách sản phẩm/Thêm mới/Nhập sản phẩm combo từ Excel

 • Bước 2: Tải file mẫu, khai báo các thông tin cần thiết và lưu file Excel

 • Bước 3: Upload file Excel lên phần mềm và ấn lưu.

Nếu 1 Combo có nhiều sản phẩm, cần bỏ viết danh sách sản phẩm trong combo tại các dòng liền kề nhau, các dòng dưới có thể bỏ trống tên combo - Giá bán tương tự ảnh minh họa.

Bổ sung thêm sản phẩm con trong combo

 • Dành cho trường hợp doanh nghiệp đã tạo sẵn combo, muốn bổ sung thêm sản phẩm con trong combo

 • Thao tác như sau:

  • Bước 1: Tại trang danh sách sản phẩm, ấn vào Tên sản phẩm

  • Bước 2: Sau khi hiển thị trang chi tiết sản phẩm, ấn vào sheet combo, điền tên/mã sản phẩm con vào ô "thêm sản phẩm vào Combo"

  • Bước 3: Sửa lại số lượng của sản phẩm con vừa thêm cho đúng với combo và ấn lưu để hoàn tất.

Cách tính lại giá vốn sản phẩm combo

 • Thao tác như sau:

  • Bước 1: Tại trang danh sách sản phẩm, ấn vào Tên sản phẩm

  • Bước 2: Sau khi hiển thị trang chi tiết sản phẩm, nhấn thao tác/tính lại giá vốn

Lưu ý:

 • Đối với việc thay đổi giá nhập combo -> Thao tác, tính lại giá vốn combo-> sẽ cập nhật lại giá vốn của các phiếu sản phẩm xuất nhập tính từ NGÀY HIỆN TẠI.

 • Muốn thay đổi cả các phiếu sản phẩm xuất nhập kho trước đó -> dùng link sau điền ngày fromDate= (chạy lại từ ngày nào đến hiện tại), ids= (id của sản phẩm combo), storeId= (số id của doanh nghiệp) https://nhanh.vn/auto/product/calcavgcost?ids=&storeId=&forceRun=1&fromDate=2022-01-01

Tồn kho sản phẩm combo

 • Hệ thống lấy số tồn của sản phẩm combo dựa vào tồn kho của các sản phẩm độc lập.

 • Tồn sản phẩm combo bằng tồn sản phẩm con nhỏ nhất / số lượng quy đổi khi thêm vào combo.

Ví dụ

 • Sản phẩm áo khoác xanh có tồn kho ở 3 kho lần lượt là: Kho Tổng - 14, kho 2 - 8, kho 3 - 10

 • Sản phẩm áo khoác đen có tồn kho ở 3 kho lần lượt là: Kho Tổng - 10, kho 2 - 10, kho 3 - 15

 • Sản phẩm combo xanh + đen nếu xem ở danh sách sản phẩm thì sẽ lấy tồn theo tổng tồn cả 3 kho của sản phẩm con nhỏ hơn, cụ thể là 32 - lấy theo tổng tồn của sản phẩm con áo khoác xanh

 • Tuy nhiên sản phẩm combo xanh + đen nếu xem ở chi tiết sản phẩm thì sẽ lấy tồn theo tồn của sản phẩm con có tồn nhỏ hơn tương ứng ở từng kho. Cụ thể:

  • Kho Tổng - tồn sản phẩm combo = 10 (lấy theo sản phẩm con áo khoác đen)

  • Kho 2 - tồn sản phẩm combo = 8 (lấy theo sản phẩm con áo khoác xanh)

  • Kho 3 - tồn sản phẩm combo = 10 (lấy theo sản phẩm con áo khoác đen)

Lưu ý:

 • Trong trường hợp như ví dụ trên, mỗi kho sản phẩm combo sẽ lấy theo tồn của một sản phẩm con khác nhau nên không thể so sánh tồn sản phẩm combo ngoài danh sách sản phẩm (32) với tổng của từng kho cộng lại (10+8+10=28)

Tồn sản phẩm combo khi đẩy lên sàn TMĐT

 • Khi đẩy lên sàn TMĐT thì sản phẩm combo cũng sẽ đẩy lên tồn có thể bán tương ứng của sản phẩm combo (dựa theo tồn có thể bán của các sản phẩm con)

 • Ví dụ: Combo áo khoác xanh + đen cũng sẽ chỉ cập nhật lên sàn tồn là 15

Phiếu xuất nhập kho khi bán sản phẩm combo

 • Khi bán hàng 1 sản phẩm combo

 • Hệ thống sẽ sinh ra 2 phiếu xuất kho, 1 loại xuất kho bình thường (xuất giao hàng/xuất bán lẻ/xuất bán sỉ) và 1 phiếu xuất kho loại combo.

 • Trong đó: Phiếu xuất kho thường sẽ là xuất sản phẩm combo (lấy theo giá bán sản phẩm combo) và phiếu xuất kho loại combo sẽ là xuất các sản phẩm con của sản phẩm combo (lấy tổng giá bán của sản phẩm con)

 • Trong chi tiết xuất nhập kho của sản phẩm combo sẽ hiện tồn sản phẩm bị âm ở phiếu xuất kho

 • Tuy nhiên, phần này sẽ không ảnh hưởng đến tồn kho hay bị sai vì sản phẩm combo logic là sẽ không có tồn mà chỉ lấy tồn dựa theo sản phẩm con. Nên tại cột tồn ở mỗi phiếu xuất nhập kho sẽ hiểu là lấy 0 trừ đi --> dẫn đến bị âm

Logic báo cáo ghi nhận sản phẩm combo

 • Báo cáo Sản phẩm -> Bán chạy nhất: Có tính sản phẩm combo

 • Báo cáo Doanh thu các loại: Có tính sản phẩm combo

 • Báo cáo Đơn hàng các loại: Có tính sản phẩm combo

 • Báo cáo Tổng xuất nhập kho: Có tính sản phẩm combo

 • Báo cáo Tồn kho -> Xuất nhập tồn theo sản phẩm: Không tính sản phẩm combo, chỉ tính theo sản phẩm con

Last updated