Album

Album ảnh

Đây là module cho phép bạn quản lý, thêm mới, sửa, xóa các Album ảnh trên website của bạn (tuỳ theo từng giao diện website sẽ có phần album được tích hợp sẵn)

Các nghiệp vụ tại module này bao gồm:

  • Thêm mới danh mục album

  • Thêm mới album

  • Danh sách danh mục album

  • Danh sách album

Thêm mới danh mục album

Danh mục album để quản lý các album ảnh có cùng chủ đề. Các album ảnh được quản lý theo danh mục (chuyên mục) giúp bạn có thể dễ dàng phân loại, tìm kiếm được album ảnh. Để thêm mới danh mục album, bạn làm như sau:

  • Bước 1: Truy cập lần lượt vào Website / Album ảnh / ấn nút " Thêm mới " , chọn Thêm mới danh mục Album, hoặc truy cập tại đây

  • Bước 2: Nhập thông tin vào các trường cần thiết, sau đó ấn nút " Lưu " để hoàn tất

Danh mục album sau khi thêm mới, sẽ hiển thị tại Danh sách danh mục album

Thêm mới album

Sau khi tạo danh mục, bạn tiếp tục thêm mới album ảnh cho danh mục đó. Lưu ý: Album ảnh phải nằm trong 1 danh mục album nhất định ==> tạo danh mục album trước khi tạo album ảnh.

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập lần lượt vào Website / Album ảnh / ấn nút " Thêm mới ", chọn Thêm mới Album, hoặc truy cập tại đây

  • Bước 2: Nhập thông tin vào các thường cần thiết, sau đó ấn nút " Lưu " để hoàn tất

Album sau khi được tạo mới sẽ xuất hiện tại Danh sách album ảnh

Các bước thêm ảnh vào album

Để thêm ảnh vào một album, bạn thao tác theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Bạn chọn album cần thêm ảnh và bấm vào dấu " + " trên danh sách album

  • Bước 2: Bạn bấm vào nút " Thao tác " => " Thêm ảnh ". Bạn chọn các ảnh mà mình muốn thêm vào album. Ngoài ra, có thêm thao tác gắn tag cho các ảnh

Danh sách danh mục album

Cho phép bạn sửa, xóa danh mục album ảnh trên website

Danh sách album

Cho phép bạn sửa, xóa album ảnh trên website

Last updated