Tìm hóa đơn

Tình huống sử dụng

 • Chức năng tìm hóa đơn ở Nhanh.vn dùng để tìm những hóa đơn bị sót khi khách trả hàng, xem chi tiết hóa đơn,....

 • Ví dụ như thu ngân ở cửa hàng A muốn tìm thông tin hóa đơn ở cửa hàng B, hoặc khi khách mua hàng ở cửa hàng A nhưng đến cửa hàng B để trả hàng, hay tra cứu thông tin bảo hành của hóa đơn ở cửa hàng A.

Để tìm hóa đơn, bạn lần lượt thao tác: Bán hàng / Tìm hóa đơn, hoặc truy cập tại đây.

Bộ lọc

 • ID hoá đơn: lọc theo ID của hoá đơn muốn tìm

 • Tạo từ ngày: lọc theo ngày tạo từ ngày nào.

 • Tạo đến ngày: lọc theo ngày tạo đến ngày nào.

 • Số điện thoại khách hàng: lọc theo số điện thoại khách trong hoá đơn.

Tìm hoá đơn

 • Bạn nhập ID của hóa đơn vào ô ID, sau đó nhấp chuột vào nút "Lọc" để tìm kiếm

 • Hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm là các thông tin về hóa đơn đó.

 • Người tạo: Người lập hoá đơn.

 • ID: ID hoá đơn tạo.

 • Cửa hàng: Cửa hàng đã tạo hoá đơn đó.

 • Khách hàng: Thông tin khách trong hoá đơn.

 • Sản phẩm: Thông tin về sản phẩm đã mua trong hoá đơn.

 • Giá: Giá bán của sản phẩm.

 • SL: Số lượng sản phẩm mua.

 • ĐVT: Đơn vị tính (ví dụ: lốc, chai, thùng,.. nếu sản phẩm là loại sản phẩm nhiều đơn vị tính)

 • VAT: thuế giá trị gia tăng

 • Tổng tiền: Tổng giá trị sản phẩm

 • Thanh toán: Số tiền khách thanh toán

 • Khi nhấp chuột vào ID của hóa đơn vừa tìm được, hệ thống sẽ chuyển đến trang thông tin chi tiết của hóa đơn đó.

 • Hệ thống cũng có tùy chọn cho bạn in hóa đơn, sửa, xoá, đổi trả hoá đơn vừa tìm được (tham khảo hướng dẫn đổi trả hoá đơn tại đây, khi nhấp chuột vào nút 3 gạch ở cuối.

Last updated