Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng là tính năng giúp bạn lưu lại lịch sử chăm sóc khách hàng, tránh việc nhân viên chăm sóc trùng khách.

Trước khi thực hiện được các hành động chăm sóc khách hàng, bạn phải tạo Hình thức chăm sócLý do chăm sóc tương ứng với hành động đó. Có thể tạo nhiều lý do chăm sóc trong 1 hình thức chăm sóc và nhiều hình thức chăm sóc trong 1 hành đôgnj chăm sóc.

Xem chi tiết hướng dẫn thêm hình thức chăm sóc tại đây.

Xem chi tiết hướng dẫn thêm lý do chăm sóc tại đây.

Tặng điểm - Trừ điểm tích lũy

Sử dụng khi doanh nghiệp đang chạy chương trình tích điểm tự động, muốn thêm hoặc bớt điểm của khách hàng mà không cần phát sinh mua hàng hoặc tiêu điểm.

Cách 1: Thao tác tại Chăm sóc khách hàng

Bạn truy cập vào module Khách hàng - chọn Chăm sóc khách hàng - bấm Thêm mới - chọn Tặng điểm hoặc Trừ điểm.

 • Kiểu tặng: Chọn từ hình thức chăm sóc khách hàng.

 • Lý do: Chọn từ lý do chăm sóc khách hàng.

 • Trị giá: Nhập số lượng điểm cần tặng/trừ.

 • Khách hàng: Nhập khách hàng bằng số điện thoại. Bạn có thể tiến hành tặng/trừ điểm cho nhiều khách hàng cùng lúc.

 • Ghi chú: Phần này sẽ hiện ở mục Mô tả khi xem lại lịch sử chăm sóc khách hàng

Cách 2: Thao tác tại Danh sách khách hàng

Tại danh sách khách hàng, bạn lọc ra một số khách hàng cần tặng/trừ điểm, sau đó tích chọn các khách hàng này, bấm Thao tác - chọn Tặng điểm hoặc Trừ điểm sau đó điền các thông tin tương tự như cách 1.

Cách 3: Import hành động chăm sóc khách hàng

Bạn truy cập vào module Khách hàng - chọn Chăm sóc khách hàng - bấm Thêm mới - chọn Import hành động chăm sóc hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

 • Loại: Chọn hành động Tặng điểm/Trừ điểm/Tặng tiền tích lũy/Trừ tiền tích lũy.

 • Kiểu tặng: Chọn hình thức chăm sóc tương ứng với hành động.

 • Lý do: Chọn lý do chăm sóc tương ứng với hình thức chăm sóc.

Bạn tải file mẫu về và nhập thông tin khách hàng và trị giá điểm/tiền cần tặng/trừ.

Cách này chỉ áp dụng cho tặng/trừ điểm hoặc tiền tích lũy.

Cách 4: Import cập nhật điểm tích lũy của khách hàng

Ngoài cách tặng/trừ điểm thủ công, phần mềm còn hỗ trợ bạn import cập nhật điểm cho nhiều khách hàng cùng lúc.

Bước 1: Bạn truy cập module Khách hàng - chọn Khách hàng - bấm Thêm mới - chọn Nhập từ excel hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Bước 2: Tải file Excel mẫu của Nhanh.vn về máy tính.

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng và điểm cần điều chỉnh vào file mẫu, sau đó lưu lại.

 • Điểm tích lũy: Số điểm tích lũy bạn muốn tặng cho khách hàng hoặc cập nhật lại điểm tích lũy cho khách.

Bước 4: Trở lại giao diện import, tiến hành import file Excel vừa lưu lên hệ thống.

 • Xóa toàn bộ tiền tích lũy cũ về 0: Tích chọn khi bạn muốn reset toàn bộ tiền tích lũy của khách hàng. Sau khi hoàn thành import, tiền tích lũy của khách sẽ bằng con số bạn điền tại cột Tiền tích lũy tương ứng với khách hàng đó trong file import.

 • Xóa toàn bộ điểm tích lũy cũ về 0: Tích chọn khi bạn muốn reset toàn bộ tiền điểm lũy của khách hàng. Sau khi hoàn thành import, điểm tích lũy của khách sẽ bằng con số bạn điền tại cột Điểm tích lũy tương ứng với khách hàng đó trong file import.

Nếu khách hàng đã có sẵn thông tin trên phần mềm, khi import cập nhật thông tin từ excel, bạn không tích chọn xóa toàn bộ điểm/tiền tích lũy về 0, tiền và điểm tích lũy của khách hàng sau khi import sẽ được tự động tính bằng Tiền/điểm tích lũy trước khi import + Tiền/điểm tích lũy điền trong file excel.

Cách này chỉ áp dụng cho tặng/trừ điểm hoặc tiền tích lũy.

Tặng tiền - Trừ tiền tích lũy

Sử dụng khi doanh nghiệp muốn tăng/giảm số tiền tích luỹ hiện có của khách hàng mà không cần phát sinh mua hàng hoặc trả hàng.

Có 4 cách tặng/trừ tiền tích lũy tương tự tặng/trừ điểm tích lũy.

Gọi điện - Nhận cuộc gọi

Thường dùng cho nhân viên chăm sóc khách hàng cần lưu lại lịch sử gọi điện cho khách.

Có 2 cách thêm hành động gọi điện/nhận cuộc gọi, tương tự cách 1, 2 của phần tặng/trừ điểm tích lũy.

Gửi email/nhắn tin

Chỉ để ghi nhận hành động đã gửi SMS/email cho khách hàng.

Có 2 cách thêm hành động gửi email/nhắn tin, tương tự cách 1, 2 của phần tặng/trừ điểm tích lũy.

Tham khảo thêm tính năng gửi Email tự động tại đây. Tham khảo thêm tính năng gửi SMS tự động tại đây.

Last updated