Chờ gửi vận chuyển

 • Trang chờ gửi vận chuyển giúp doanh nghiệp:

  • Kiểm tra được toàn bộ các đơn gửi sang hãng vận chuyển bị lỗi, lý do lỗi...

  • Có thể gửi lại đơn hàng loạt, in lại phiếu gửi hoặc gắn nhãn đơn hàng giúp cho việc lọc đơn dễ dàng hơn.

 • Các đơn gửi lỗi mặc định sẽ giữ nguyên trạng thái cũ, nếu bạn muốn cài đặt đơn gửi lỗi ở trạng thái khác, vui lòng tham khảo tại đây

 • Để truy cập tính năng chờ gửi hãng vận chuyển, bạn truy cập module Đơn hàng >> Chờ gửi hãng vận chuyển hoặc truy cập tại đây

Trang chờ gửi vận chuyển

Các cột - ý nghĩa trang chờ gửi vận chuyển

CộtÝ nghĩa

ID đơn hàng

Hiển thị thông tin kho gửi và ID đơn hàng (Doanh Nghiệp có thể nhấn vào ID đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng)

Khách hàng

Hiển thị thông tin khách hàng bao gồm tên - số điện thoại khách hàng

Hãng vận chuyển

Thông tin hãng vận chuyển gửi lỗi

Tags

Các nhãn đơn hàng đính kèm với đơn hàng. (tham khảo nhãn đơn hàng tại đây)

Trạng thái

Trạng thái đơn hàng hiện tại. (tham khảo trạng thái đơn hàng tại đây)

Lỗi

Mô tả lý do lỗi gặp phải dẫn tới tình trạng gửi Hãng vận chuyển bị lỗi.

Các tab trên trang chờ gửi vận chuyển

 • Cần gửi lại: Các đơn gửi sang Hãng vận chuyển bị lỗi

 • Chờ xác thực kho:

  • Tại đây tổng hợp các đơn hàng gửi qua hãng vận chuyển lỗi do chưa được xác thực địa chỉ kho - số điện thoại để bưu tá liên hệ qua lấy hàng

  • Bạn truy cập cài đặt >> hạn sử dụng để kiểm tra lại địa chỉ kho gửi hàng đã điền đầy đủ chính xác địa chỉ thành phố, quận huyện và số điện thoại chưa. Nếu chưa đúng bạn vui lòng sửa lại thông tin.

  • Sau khi đã điền đúng địa chỉ bạn liên hệ nhân viên kỹ thuật đang phụ trách hoặc hotline 1900.2812 nhấn phím 1 để gặp bộ phận vận chuyển hoặc chat liên hệ chăm sóc khách hàng online Nhanh tại đây

 • Đã huỷ:

  • Tại đây tổng hợp các đơn gửi hãng vận chuyển lỗi sau đó thao tác đổi trạng thái đơn thành Huỷ (Huỷ gửi, tại tab Cần gửi lại).

Các thao tác trên trang chờ gửi vận chuyển

Thao tácÝ nghĩa

Gửi lại đơn sang hãng vận chuyển

Gửi lại đơn sang hãng vận chuyển để báo HVC có đơn mới, và lấy được thông tin mã vận đơn về Nhanh

Gắn tag cho đơn hàng

Gắn nhãn cho đơn hàng giúp việc lọc lại các đơn cần thể ở trang danh sách đơn hàng dễ dàng hơn. Doanh Nghiệp có thể gắn tag hàng loạt đơn bằng cách Tích chọn >> Thao tác >> Gắn tag cho đơn hàng >> Chọn tag cần gắn >> Gắn tag. (tham khảo tag đơn hàng tại đây)

In đơn hàng đã chọn

In các đơn hàng Doanh Nghiệp đã tích chọn, mẫu in mặc định tại nút in đơn hàng sẽ là khổ A4/A5.

Xóa đơn hàng khỏi danh sách chờ gửi vận chuyển

Xóa các đơn khỏi trang chờ gửi hãng vận chuyển, thường dùng với trường hợp Doanh Nghiệp không muốn gửi lại đơn này sang Hãng Vận Chuyển nữa mà Doanh Nghiệp tạo 1 đơn mới cho khách hàng và sử dụng 1 Hãng Vận Chuyển khác.

Bộ lọc trang chờ gửi hãng vận chuyển

 • Cửa hàng: Lọc theo cửa hàng gửi đơn lỗi (có thể lọc nhiều cửa hàng cùng lúc)

 • Hãng vận chuyển: Lọc các đơn lỗi theo từng hãng vận chuyển

 • ID đơn hàng: Lọc theo ID đơn hàng

Last updated