Khiếu nại

Tình huống sử dụng

Trong quá trình từ khi đơn hàng được gửi sang hãng vận chuyển cho đến khi hoàn thành giao tới tay khách hàng và đối soát COD có thể phát sinh các vấn đề như:

 • Bưu tá chậm đến lấy hàng.

 • Muốn thay đổi thông tin đơn hàng, đổi tiền thu hộ (COD).

 • Báo lưu đơn hàng tại kho, báo phát lại, báo hoàn hàng, báo hủy đơn hàng.

 • Yêu cầu cập nhật trạng thái đơn hàng....

Thì bạn có thể dùng tính năng Khiếu nại để báo Nhanh.vn xử lý các vấn đề này.

Cách khiếu nại đơn hàng

Lưu ý: Chỉ những đơn hàng đã gửi qua Hãng vận chuyển mới tạo được khiếu nại.

Cách 1: Khiếu nại trực tiếp trên đơn hàng

TH1: Tại danh sách đơn hàng

 • Bước 1: Tại Danh sách đơn hàng, tìm đến đơn hàng cần khiếu nại.

 • Bước 2: Nhấp chuột vào Trạng thái đơn hàng - chọn Khiếu nại.

 • Bước 3: Người dùng chọn lý do khiếu nại từ khách hàng từ danh sách sau:

 • Bước 4: Nhập nội dung khiếu nại vào trường Khiếu nại.

 • Bước 5: Sau khi nhập liệu xong, bấm nút Thêm để lưu lại khiếu nại hoặc Đóng để hủy bỏ thêm khiếu nại.

Khiếu nại vừa được thêm có dạng như sau:

TH2: Tại chi tiết đơn hàng

 • Bước 2: Chọn lý do và nhập nội dung tương tự như cách 1.

Cách 2: Import khiếu nại bằng excel

Ngoài 2 cách trên, để thêm nhiều khiếu nại cùng lúc doanh nghiệp có thể dùng Import Khiếu nại bằng Excel.

 • Bước 1: Tại danh sách đơn hàng/ Khiếu nại/ Thêm mới/ Import khiếu nại từ excel hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

 • Bước 2: Tải file mẫu phù hợp và điền thông tin vào file.

  • Chú ý: Cột Khiếu nại doanh nghiệp điền lý do khiếu nại theo các lý do có sẵn trên hệ thống.

 • Bước 3: Chọn file khiếu nại cần import và chọn Import.

Theo dõi xử lý khiếu nại đơn hàng

Tại danh sách đơn hàng, bạn chuyển sang tab Khiếu nại hoặc truy cập trực tiếp tại đây để xem các khiếu nại đã tạo đã được xử lý hay chưa, nội dung trả lời khiếu nại là gì.

Last updated