Khởi tạo tài khoản kế toán

Để khởi tạo tài khoản và xem danh sách tài khoản kế toán DN vào Kế toán >> Tài khoản kế toán, hoặc truy cập tại đây

Thêm tài khoản kế toán

Cài đặt tài khoản mặc định

Nhanh.vn hỗ trợ khởi tạo các tài khoản kế toán cấp 1 và cấp 2 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, để sử dụng tài khoản mặc định của Nhanh.vn, DN chọn Thao tác >> Thiết lập tài khoản mặc định >> Khởi tạo

Cài đặt tài khoản riêng của doanh nghiệp

Nếu DN muốn thêm tài khoản kế toán khác, ngoài các tài khoản mặc định đã tạo, DN thao tác như sau:

 • Bước 1: Kế toán >> Tài khoản kế toán >> chọn Thêm mới

 • Bước 2: Điền đẩy đủ các trường thông tin sau và ấn Lưu

 • Loại tài khoản

  • Tiền mặt cửa hàng

  • Tiền trong các ngân hàng

  • Tiền quẹt thẻ

Nếu DN thêm tài khoản cấp 2,3,4... của TK111 - Tiền mặt và TK112 - Tiền gửi ngân hàng thì chọn loại tài khoản

 • Cửa hàng: Lựa chọn cửa hàng gắn tài khoản kế toán, khi DN có từ 2 cửa hàng trở lên.

 • Tài khoản cha: Điền tài khoản cha khi DN tạo tài khoản cấp 2,3,4.....

 • Trạng thái:

  • Kích hoạt

  • Không kích hoạt

Câu hỏi thường gặp

1. Có cách nào dùng 1 tài khoản chuyển khoản, ví dụ 112.3 cho tất cả cửa hàng không?

Chỉ có tài khoản ngân hàng mới dùng chung cho tất cả cửa hàng vì khi khách hàng chuyển khoản, quẹt thẻ tiền sẽ đổ về 1 tài khoản, còn tài khoản tiền mặt cửa hàng sẽ ghi nhận từng cửa hàng được vì tiền mặt mỗi một cửa hàng sẽ quản lý riêng quỹ tiền mặt của cửa hàng đó.

2. Trên phần mềm Nhanh.vn thì quản lý quỹ tiền mặt và khách hàng ở 2 kho như thế nào, mình có 1 file exel nhập sẵn tên sản phẩm thì liệu có copy luôn vào phần mềm nhanh.vn được không. hay phải nhập lần lượt từng cái?

 • Để quản lý tiền mặt theo từng cửa hàng thì anh/chị tạo giúp em từng tài khoản tiền mặt gắn theo từng cửa hàng cụ thể tại đây

 • Để import lên Nhanh.vn thì mình sẽ tải file thêm sản phẩm của Nhanh.vn thì mới import được ạ, mình có thể import tạo sản phẩm bằng file Excel tại đây ạ.

3. Doanh nghiệp có 2 cửa hàng nhưng khi khách thanh toán chuyển khoản thì chỉ chuyển về 1 tài khoản ngân hàng, mà trên kế toán ở nhanh mỗi tài khoản chỉ gắn được 2 cửa hàng làm sao để biết tiền thanh toán chuyển khoản thu từ mỗi cửa hàng là bao nhiêu mà vẫn chỉ chuyển về 1 ngân hàng ?

 • Doanh nghiệp tạo tài khoản cấp 4 là ngân hàng cần nhận tiền, không gắn cửa hàng, tạo 2 tài khoản cấp 5, mỗi 1 tài khoản gắn 1 cửa hàng và tài khoản cha là tài khoản cấp 4 vừa tạo

4. Có xóa được các tài khoản kế toán mặc định ban đầu khi khởi tạo không?

 • Tài khoản mà chưa từng có giao dịch/bút toán gì vẫn xoá được. Còn đã tồn tại các giao dịch/ bút toán trước thì không xoá được trừ khi xoá các giao dịch/bút toán đó đi. Trường hợp này chỉ nên đổi tên hoặc ngừng hoạt động tài khoản đó

5. Tài khoản kế toán được gắn 1 kho nhưng lại nhìn thấy tất cả giao dịch các kho khác ?

 • Tài khoản kế toán không có phân quyền theo cừa hàng vì các giao dịch không gắn theo cửa hàng mà chỉ gắn theo đầu tài khoản và cũng không có hạn chế quyền theo đầu tài khoản. Do đó khi đã phân quyền kế toán sẽ xem được giao dịch của toàn bộ doanh nghiệp.

Last updated