Bán hàng và xuất nhập kho

Bán hàng và xuất nhập kho

Cài đặt này bao gồm các tùy chọn liên quan đến việc bán hàng, trả hàng, xuất nhập kho, coupon và điểm tích lũy.

Truy cập Cài đặt bán hàng và XNK tại đây

Bán hàng

SốTênÝ nghĩa

1

Chặn bán âm

Chặn xuất số lượng lớn hơn tồn trong kho hoặc có thể bán áp dụng cho hóa đơn bán lẻ

2

Lưu thu ngân mặc định là nhân viên bán hàng khi không điền thông tin

Áp dụng khi tạo hóa đơn bán lẻ, đơn hàng

3

Tự động gắn nhân viên bán hàng phụ trách khách hàng khi nhập thông tin khách hàng mới

Áp dụng khi tạo hóa đơn bán lẻ, đơn hàng

4

Chỉ gợi ý nhân viên bán hàng được gắn với cửa hàng của hóa đơn

Áp dụng khi tạo hóa đơn bán lẻ, đơn hàng

5

Bán hàng hỗ trợ các sản phẩm sử dụng IMEI

Bật cài đặt này để cho phép bán sản phẩm IMEI

6

Không cho phép nhập nhà cung cấp IMEI đã tồn tại trên hệ thống

Nếu doanh nghiệp có dịch vụ nhập máy cũ đã bán thì không bật cài đặt này

7

Bán hàng theo lô sản xuất

Bật cài đặt này cho phép bán sản phẩm theo lô

8

Bán hàng hỗ trợ quét mã vạch cân điện tử

Bật cài đặt này cho phép quét mã vạch cân điện tử

9

Yêu cầu nhập nhân viên bán hàng khi lập hóa đơn bán lẻ, bán sỉ, đơn hàng

Bật cài đặt này để bắt buộc nhập thông tin nhân viên bán hàng khi lên hóa đơn bán lẻ, sỉ

10

Yêu cầu nhập nhân viên kỹ thuật khi lập hóa đơn bán lẻ

Bật cài đặt này để bắt buộc nhập thông tin nhân viên kỹ thuật khi lên hóa đơn bán lẻ, sỉ

11

Nhập hàng có hạn sử dụng của sản phẩm

Bật cài đặt này sẽ hiện thêm ô nhập Hạn sử dụng khi Thêm phiếu nhập nhà cung cấp

12

Yêu cầu nhập thông tin khách hàng: Phải nhập tên và số điện thoại trên hóa đơn

Bật cài đặt này sẽ hiện thêm điều kiện bắt buộc phải nhập khi lên hóa đơn như: Email khách hàng, Sinh nhật, Giới tính, Nguồn khách hàng, Thành phố, Nhóm khách hàng

13

Khi thêm sản phẩm đã tồn tại trong danh sách

Bật cài đặt này để khi lập hóa đơn có thể lựa chọn sản phẩm mới được hiện lên đầu hóa đơn hoặc giữ nguyên vị trí

Thanh toán

SốTênÝ nghĩa

1

Quẹt thẻ

Bật cài đặt để cho phép hình thức quẹt thẻ khi thanh toán

2

Chuyển khoản

Bật cài đặt để cho phép hình thức chuyển khoản khi thanh toán

3

Trả góp

Bật cài đặt để cho phép hình thức trả góp khi thanh toán

4

QrCode MoMo

Bật cài đặt để cho phép hình thức mã QrCode MoMo khi thanh toán, phương thức này cần cài đặt với bên Momo trước

5

Trả góp Flik qua MoMo

Bật cài đặt để cho phép hình thức trả góp Flik qua MoMo khi thanh toán

6

Ví trả sau MoMo

Bật cài đặt để cho phép hình thức ví trả sau MoMo khi thanh toán

Trả hàng

SốTênÝ nghĩa

1

Cửa hàng được phép đổi trả

Nếu không bật cài đặt này, khách hàng có thể mang hàng tới toàn bộ các cửa hàng để đổi trả, nếu bật cài đặt này thì chỉ được đổi trả tại cửa hàng đã mua

2

Thu hồi điểm tích lũy từ hóa đơn mua hàng

Cho phép doanh nghiệp thu hồi điểm tích lũy khi khách hàng trả hàng với 1 trong 2 lựa chọn là: Thu hồi toàn bộ điểm hoặc theo tỉ lệ tổng trả/tổng mua

3

Trả hàng từ doanh nghiệp khác

Tạo phiếu yêu cầu nhập khi doanh nghiệp khác trả hàng cho doanh nghiệp của bạn loại nào? (loại nhập bán sỉ hay nhập khác)

4

Chuyển điểm tích lũy thành phí trả hàng

Bật cài đặt để khi trả hàng nếu khách không đủ điểm tích lũy để thu hồi, hệ thống sẽ tự động chuyển thành phí trả hàng

5

Bắt buộc đổi trả hàng

Bật cài đặt để khi trả hàng nếu khách không đủ điểm tích lũy để thu hồi, hệ thống sẽ tự động chuyển thành phí trả hàng

6

Số ngày trả hàng

Cài đặt số ngày cho phép tạo hóa đơn trả hàng kể từ ngày mua hóa đơn gốc

7

Kho trả nhà cung cấp

Các kho được chọn sẽ không bị chặn trả nhà cung cấp

8

Quy định trả hàng

Quy định chỉ áp dụng cho bán sỉ, các lần mua sẽ được áp dụng với tỉ lệ mua tương ứng hoặc lần mua nhỏ hơn gần nhất

Xuất nhập kho

SốTênÝ nghĩa

1

Cho phép xuất quà tặng nợ ở kho khác

Cho phép xuất quà tặng nợ ở kho khác với kho đã phát sinh quà tặng

2

Sản phẩm IMEI, Sản phẩm bán theo lô tính giá vốn theo giá đích danh

Lưu giá vốn đích danh cho IMEI và Lô hàng theo giá nhập của phiếu nhập kho nhà cung cấp

3

Yêu cầu nhập nhà cung cấp khi lập phiếu nhập hàng nhà cung cấp hoặc xuất trả hàng nhà cung cấp

Bật cài đặt này để bắt buộc nhập thông tin nhà cung cấp khi làm phiếu xnk

4

Xuất âm trả Nhà cung cấp

Cho phép xuất phiếu trả nhà cung cấp lớn hơn số tồn hiện có

5

Xuất âm chuyển kho

Cho phép xuất chuyển kho lớn hơn số tồn hiện có

6

Xuất âm bán sỉ

Cho phép xuất bán sỉ lớn hơn số tồn hiện có

7

Xuất âm khác

Cho phép xuất phiếu khác lớn hơn số tồn hiện có

8

Chặn xuất âm nhà cung cấp + xuất âm khác

Chặn xuất âm theo số có thể bán + số lỗi

9

Xuất âm linh kiện bảo hànhCho phép xuất phiếu link kiện bảo hành lớn hơn số tồn hiện có

10

Ẩn các cột giá nhập khi lập phiếu nhập kho, phiếu nháp nhập kho, trả hàng nhà cung cấp

Áp dụng cho các tài khoản không có phân quyền được xem giá nhập

11

Bắt buộc bắt điền khách hàng khi tạo xuất kho khác

Bật cài đặt này để bắt buộc bắt điền khách hàng khi tạo xuất kho khác

12

Xác nhận phiếu yêu cầu XNK

Bật cài đặt này thì người tạo phiếu XNK mới là người tạo phiếu yêu cầu XNK

13

Cài đặt số ngày được sửa phiếu XNK

Cài đặt số ngày cho phép sửa phiếu XNK, không quá 1000 ngày và ngoại trừ tài khoản giám đốc

14

Cài đặt số ngày được xóa phiếu XNK

Cài đặt số ngày cho phép xóa phiếu XNK, không quá 1000 ngày và ngoại trừ tài khoản giám đốc

15

Tích hợp SaiGon Centre

Điền mã máy cố định (8 số) do Trung tâm thương mại SaiGon Centre cung cấp cho các cửa hàng nằm trong trung tâm này

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi thể cài đặt bán âm được không?

Bạn vào cài đặt >> Bán hàng và xuất nhập kho >> Lập hóa đơn bán lẻ, đơn hàng: Chặn bán âm Nhanhvn hiện hỗ trợ cài đặt chặn bán âm theo 2 cách:

  • Chặn xuất lớn hơn số lượng tồn trong kho: Dùng cho việc ưu tiên bán hàng offline tại cửa hàng trước.

  • Chặn xuất lớn hơn số lượng có thể bán: Dùng cho việc ưu tiên giữ hàng cho đơn online trên web, facebook, hoặc các sàn TMĐT. Bạn kiểm tra nếu doanh nghiệp đang bật cài đặt này có thể tắt đi là sẽ bán âm được

2. Khi chặn xuất tồn âm trong phần cài đặt bán hàng và xnk thì không bán được hàng tại cửa hàng, còn vẫn lên đơn được ở phần đơn hàng phải không? Phần đơn hàng ko bị ảnh hưởng gì?

  • Chặn bán âm và chặn lên đơn theo số có thể bán là 2 khái niệm và bản chất khác nhau.

  • Chặn bán âm bản chất là chặn tạo phiếu xuất kho cho sản phẩm mà nếu xuất xong sẽ dẫn đến tồn (và cả tổng tồn) bị âm.

  • Chặn lên đơn theo số có thể bán thì là chặn lên đơn với số lượng lớn hơn tồn Có thể bán chứ ko phải tổng tồn. VIệc lên đơn mới thì sẽ ko ảnh hưởng gì đến XNK.

Trả lời lần lượt sẽ là: Đúng. Đơn hàng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu sản phẩm, đang ko có tồn, thì ko thể cập nhật đơn sang trạng thái "Thành công" được.

Last updated