Kết ca

Với cửa hàng có nhiều nhân viên, nhiều ca làm việc thì việc quản lý tiền từ khâu vào ca - bán hàng - kết ca - lịch sử kết ca - bàn giao cho ca tiếp theo - báo cáo kết ca là rất quan trọng và đòi hỏi sự chính xác vì liên quan đến tiền và hàng hóa.

Hiểu được nhu cầu cần quản lý, giám sát thu chi tiền mặt hiệu quả, tránh mất mát, thất thoát giữa các ca làm việc. Nhanh.vn đã cho ra mắt tính năng Kết ca.

Tiền vào ca

Nhân viên thu ngân (tài khoản được tạo hóa đơn bán hàng) đăng nhập vào màn hình bán hàng.

Bước 1: Tại màn hình bán lẻ -> Chọn thao tác Nhanh -> Chọn tiền vào ca

Bước 2: Khai báo tiền vào ca.

 • Bạn có thể nhập thông tin khai báo tiền vào ca bằng 2 cách:

  • Cách 1: Khai báo sau khi Đếm số lượng tờ tiền theo mệnh giá (VD: 1 tờ 10k, 2 tờ 20k, 3 tờ 5k,..), hệ thống tự tính ra Tổng số tiền.

  • Cách 2: Khai luôn Tổng số tiền đầu ca.

 • Nhấn Lưu để hệ thống bắt đầu ghi nhận thông tin

Lưu ý:

 • Một nhân viên thu ngân có thể mở ca và đăng nhập vào nhiều thiết bị khác nhau. Tất cả cả hóa đơn thanh toán từ tài khoản thu ngân đang đăng nhập sẽ được ghi nhận vào ca làm việc của nhân viên này.

 • Nếu bạn QUÊN khai báo tiền đầu ca. Khi kết ca bạn có thể chọn thời gian vào ca và khai báo tiền đầu ca. Hệ thống sẽ ghi nhận doanh thu, số hóa đơn trong ca làm việc của bạn.

Khai báo chi phí phát sinh

Nếu trong ca làm việc của bạn có phát sinh thêm chi phí bằng tiền mặt như ứng lương cho nhân viên; mua hoa quả thắp hương; thanh toán điện, nước;.......Bạn vui lòng thêm mới các loại chi phí. Bạn có thể sử dụng 2 cách sau để khai chi phí

Cách 1: Tại màn hình bán hàng -> Thao tác Nhanh -> Chọn thêm chi phí khác

 • Chọn ca làm việc

 • Nhập tên chi phí và tổng tiền

 • Nếu ca của bạn có nhiều chi phí thì chọn thêm mới để tiếp tục thêm chi phí

 • Lưu và đóng popup

Cách 2: Khai báo chi phí khi hết ca làm việc tại mục Kết ca

 • Tại màn hình bán hàng -> Chọn thao tác Nhanh -> Kết ca

 • Nhập tên chi phí và số tiền

Kết ca

Khi kết thúc ca làm việc của mình, bạn hãy kết ca

Bước 1: Tại màn hình bán hàng -> Chọn thao tác Nhanh -> Chọn Kết ca

Bước 2:

 • Thu ngân điền số tiền bàn giao ca thực tế

 • Chi phí phát sinh bằng tiền mặt( nếu có)

 • Ghi chú( nếu có)

 • Click Kết ca/ Kết ca và in phiếu bàn giao

Lưu ý:

 • Khi đã ấn kết ca là ca làm việc của bạn đã kết thúc, hệ thống không quay ngược lại nghiệp vụ này, vì vậy cần cẩn thận trước khi quyết định nhấn kết ca

 • Nếu bạn chưa muốn kết ca hãy nhấn “ X” để tắt popup.

Mẫu in phiếu bàn giao

Lưu ý:

 • Nhấn kết ca và in phiếu bàn giao, hệ thống sẽ hiện ra thông tin biên bản bàn giao để hai nhân viên xác nhận, nếu không cần in thì nhấn Cancel để thoát

 • Nhân viên vào ca/ kết ca có thể xem lịch sử kết ca của mình tại màn hình bán hàng, chọn thao tác nhanh -> Chọn lịch sử kết ca

Báo cáo kết ca

Báo cáo kết ca sẽ ghi nhận tổng hóa đơn, tổng thu, tổng chi phí, chênh lệch trong ca làm việc. Giúp chủ cửa hàng, quản lý giám sát thu chi tiền mặt hiệu quả, tránh mất mát, thất thoát giữa các ca làm việc.

Tổng quan

Để xem báo cáo kết ca. Bạn vào Báo cáo -> Bán lẻ -> Chọn Báo cáo kết ca

Bộ lọc

SốTênÝ nghĩa

1

Thời gian làm việc

Chỉ xem báo cáo kết ca trong khoảng thời gian đã chọn (lưu ý khoảng thời gian chỉ chọn trong 1 tháng)

2

Doanh nghiệp

Chỉ xem báo cáo kết ca của doanh nghiệp được chọn

3

Cửa hàn

Chỉ xem báo cáo kết ca có một hoặc nhiều cửa hàng được chọn

4

Nhân viên

Chỉ xem báo cáo kết ca của nhân viên được chọn

Chi tiết

TênÝ nghĩa

Thời gian

Thời gian của ca làm việc

Tiền đầu ca

Tiền đầu ca mà bạn thu ngân đã khai báo khi vào ca làm việc

Tiền mặt

Doanh thu bằng tiền mặt trong ca làm việc

Chi phí khác

Các chi phí bằng tiền mặt phát sinh khác do nhân viên trong ca làm việc khai báo

Trả hàng

Trả hàng bằng tiền mặt

Tiền trong ca

Tiền mặt trong ca làm việc = Doanh thu tiền mặt - Chi phí khác - Trả hàng bằng tiền mặt

Tiền cuối ca

Tiền cuối ca = Tiền đầu ca + Tiền trong ca

Tiền bàn giao thực tế

Tiền mặt nhân viên kết ca kiểm kê thực tế vào cuối ca làm việc

Chênh lệch

Chênh lệch = Tiền bàn giao thực tế - Tiền cuối ca

Thu ngân

Thu ngân của ca làm việc đó

Báo cáo chi phí

Để xem báo cáo phần chi phí khác trong mỗi ca làm việc, người dùng có thể chọn tab Chi phí để xem, giao diện tổng quan như sau

Last updated