Thiết lập bảng giá

Tính năng bảng giá sản phẩm

Bảng giá riêng của sản phẩm là tính năng cài đặt để một sản phẩm có thể có nhiều mức giá, phục vụ nhu cầu riêng của doanh nghiệp như áp dụng riêng cho từng chi nhánh, từng nhóm khách hàng, giá theo thời điểm để up sale,...

Nhanh.vn hỗ trợ tính năng tạo bảng giá riêng cho sản phẩm với cơ chế hoạt động gần như một chương trình khuyến mại của doanh nghiệp với các ưu điểm nổi bật:

 • Giúp doanh nghiệp có thể tạo và nhập giá cho các sản phẩm một cách linh hoạt với từng đối tượng khách hàng, cửa hàng, kênh bán với từng thời điểm khác nhau

 • Cho phép thiết lập công thức cập nhật giá tự động đối với từng bảng giá

 • So sánh được các bảng giá với nhau

 • Thêm giá sản phẩm vào tất cả các bảng giá khi tạo sản phẩm

 • Xem báo cáo doanh thu theo các loại bảng giá

 • Kiểm soát việc nhập giá bán cho khách hàng của nhân viên lên đơn

 • Áp dụng chiết khấu 2 tầng

Thêm mới bảng giá

Thêm cài đặt một bảng giá

 • Để xem và tạo mới một bảng giá sản phẩm, bạn truy cập Khuyến mại chọn Thiết lập bảng giá hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

 • Trên trang danh sách bảng giá, bấm Thêm mới và chọn Thêm bảng giá

 • Giao diện thêm mới một bảng giá sản phẩm

Thông tin chung

 • (1) Tên bảng giá: Bắt buộc điền

 • (2) Ngày áp dụng: Khoảng thời gian bảng giá được áp dụng

 • (3) Ghi chú: Ghi chú riêng của doanh nhiệp cho bảng giá đó

 • (4) Cửa hàng: Cửa hàng áp dụng chính sách giá

 • (5) Kênh bán: Kênh bán được áp dụng bảng giá, bao gồm kênh bán lẻ, bán sỉ, kênh online hoặc tất cả, bắt buộc điền kênh áp dụng

 • (6), (7) Nhóm khách hàng, cấp độ khách hàng: đối tượng được hưởng chính sách giá

 • (8) NV tạo hóa đơn: Nhân viên được xem bảng giá

Lưu ý: Tại các mục áp dụng, nếu không điền thông tin, hệ thống mặc định là áp dụng trên “ Tất cả cửa hàng”, “Toàn bộ khách hàng”, “Toàn bộ nhân viên”

Thiết lập nâng cao

Bạn có thể thiết lập công thức tính, chọn loại cảnh báo cho bảng giá

Thiết lập giá tự động

 • Bạn có thể thiết lập giá trên bảng giá tự động bằng công thức tăng hoặc giảm từ giá bán/ giá sỉ/ giá nhập/ giá vốn theo giá trị VND hoặc %.

 • Tự động cập nhật bảng giá khi giá sản phẩm thay đổi: Khi dữ liệu trường giá bạn đã chọn ở trên (giá bán/ giá sỉ/ giá nhập/ giá vốn) thay đổi thì bảng giá sẽ tự động cập nhật theo công thức. Nếu không tích, giá trên bảng giá sẽ là cố định.

Cảnh báo khi bán hàng

Các mục tùy chọn cảnh báo khi bán hàng giúp bạn thiết lập việc lựa chọn hàng hóa khi bán hàng có áp dụng bảng giá, cụ thể

 • Cho phép chọn hàng hóa khác bảng giá: Hệ thống cho phép chọn và đưa vào hóa đơn cả những hàng hóa đang không thuộc bảng giá áp dụng trên đơn.

 • Cho phép chọn hàng hóa khác bảng giá kèm cảnh báo: Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo để bạn cân nhắc về việc có tiếp tục đưa hàng hóa không thuộc bảng giá vào hóa đơn hay không.

 • Không cho phép chọn hàng hóa khác bảng giá: Nếu cài đặt hệ thống chỉ hỗ trợ tìm kiếm và hiển thị những hàng hóa thuộc bảng giá đang chọn trong đơn.

Kích Lưu để ghi nhận bảng cài đặt cho bảng giá mới.

Cài đặt sản phẩm trong bảng giá

Bạn có thể thêm sản phẩm vào bảng giá ngay trên trang danh sách tại đây hoặc kích trực tiếp vào bảng giá muốn thêm sản phẩm để thao tác

 • Cách 1: Thêm sản phẩm trên trang danh sách: Tại nút Thêm mới bạn chọn Thêm sản phẩm vào bảng giá

 • Cách 2: Thêm trực tiếp trong bảng giá: Tại trang danh sách bạn kích sang tab Bảng giá, chọn bảng giá muốn thêm sản phẩm, chọn Thêm mới

 • Hệ thống đổ ra popup thêm sản phẩm, nếu bạn chọn thêm trực tiếp từ danh trang danh sách theo cách 1 cần chọn bảng giá muốn thêm sản phẩm. Nếu bạn thêm trực tiếp trong trang chi tiết bảng giá theo cách 2 thì không cần chọn lại nữa

 • Tại trang thêm sản phẩm, bạn chọn thêm trực tiếp hoặc nhập file excel để thêm toàn bộ, thêm theo nhóm sản phẩm, thêm theo danh sách tự chọn hoặc thêm các sản phẩm chưa có trong bảng giá nào.

Lưu ý: Sau khi thêm vào bảng giá, ngoài các thông tin ban đầu sản phẩm có thêm cột giá mới. Nếu để trống ô này, hệ thống sẽ nhận giá theo cài đặt thiết lập giá tự động.

Thiết lập giá cho sản phẩm

Để thiết lập giá mới cho hàng hóa, bạn có thể nhập giá trực tiếp trên từng sản phẩm, sử dụng công thức từ các bảng giá khác hoặc import theo file excel mẫu.

 • Cách 1: Nhập giá trực tiếp trên từng sản phẩm: sau khi nhập giá mới, bạn chọn lưu. Hệ thống sẽ lưu giá mới của sản phẩm

 • Cách 2: Sử dụng công thức tự động từ bảng giá khác

 • Cách 3: Import file excel Bạn vào chi tiết một bảng giá, Chọn thêm mới sản phẩm -> Chọn nhập từ excel -> Tải file mẫu -> Nhập thông tin vào file mẫu -> Tải file excel

Lưu ý: Thiết lập bảng giá không áp dụng cho sản phẩm cha, sản phẩm IMEI, sản phẩm bán theo lô, sản phẩm nhiều đơn vị tính

Cập nhật bảng giá

 • Để thay đổi thông tin cài đặt bảng giá, bạn truy cập Khuyến mại > Thiết lập bảng giá và chọn sang tab Bảng giá. Tại đây bạn tìm bảng giá muốn sửa thông tin, bấm ba dấu gạch chọn Sửa

 • Thay đổi các thông tin cần sửa, bấm Lưu

Lưu ý: Sau khi cập nhật lại công thức tính tự động trong bảng giá, cần ấn “cập nhật lại giá sản phẩm” tại mục Thao tác trong chi tiết bảng giá để hệ thống cập nhật lại giá sản phẩm vì không phải tất cả sản phẩm thuộc bảng giá đều chạy theo công thức tự động.

Xem danh sách bảng giá

Chọn bảng giá muốn xem

 • Trong 1 lần lựa chọn, hệ thống hỗ trợ xem tối đa 5 bảng giá, bạn chọn các bảng giá cần xem tại ô lọc bảng giá (1), hệ thống đổ ra dữ liệu bên phải màn hình thông tin bảng giá tương ứng (2)

 • Thêm sản phẩm vào bảng giá: Hệ thống hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào bảng giá đang xem bằng cách bấm nút Thêm mới, chọn Thêm sản phẩm

 • Xuất bảng giá sản phẩm ra file excel: Truy cập vào chi tiết bảng giá muốn xuất excel. Bấm Thao tác, chọn Xuất excel. Hệ thống sẽ xuất ra file excel thông tin bảng giá đã chọn

Logic sử dụng đồng thời bảng giá riêng và chương trình khuyến mại:

 • Khi có sản phẩm nằm trong bảng giá đang hoạt động đồng thời cũng thỏa mãn chương trình khuyến mại đang chạy, khi lên đơn hệ thống sẽ chiết khấu trên giá sản phẩm sau khi đã áp dụng bảng giá riêng. Ví dụ sản phẩm váy hoa giá bán chung 200.000, bảng giá riêng cho khách VIP là 185.000, khi sử dụng đồng thời với chương trình chiết khấu 10% thì hệ thống sẽ tính giá sản phẩm là: 185.000 - 185.000 * 10% = 166.500

 • Đối với chương trình khuyến mại đồng giá, hệ thống sẽ chỉ bắt giá sản phẩm theo bảng giá riêng đã chọn. Nếu muốn áp dụng chương trình đồng giá, vui lòng không chọn bảng giá riêng khi lên đơn.

Báo cáo doanh thu theo bảng giá

Bạn vào mục Báo cáo -> Khuyến mại -> Doanh thu theo bảng giá để xem báo cáo doanh thu, lợi nhuận theo từng bảng giá.

Last updated