Trả hàng

Tình huống sử dụng

Tính năng trả hàng bán hàng trên Nhanh.vn có thể sử dụng trong trường hợp khách hàng đã mua hàng nhưng sau đó muốn trả lại hàng. Khách hàng có thể mua thêm sản phẩm khác hoặc không.

Có 2 hình thức trả hàng bán hàng

 • Trả hàng có hóa đơn: Khách hàng mang hàng đến quầy trả với điều kiện có hóa đơn đã mua hàng

 • Trả hàng không có hóa đơn: Thực hiện trả hàng cho khách hàng và không có hóa đơn đã mua hàng (dành cho trường hợp nhân viên không tìm được hóa đơn cũ của khách hàng nhưng chắc chắn là khách hàng có mua hàng của Doanh nghiệp)

Để sử dụng tính năng này, Doanh nghiệp truy cập vào Bán hàng >> Trả hàng hoặc truy cập tại đây

Quy trình trả hàng của Doanh nghiệp

Quy trình trả hàng (khách có mang theo hoá đơn)

 • Khách hàng mang hóa đơn và sản phẩm muốn trả

 • Thu ngân tiếp nhận hóa đơn mà khách đưa, kiểm tra thời gian tạo hóa đơn xem còn trong thời gian trả hàng hay không => Tìm hóa đơn theo ID hóa đơn bán lẻ/ bán sỉ

 • Vào trang chi tiết hóa đơn, kích vào icon trả hàng

 • Trong trang trả hàng: chọn các sản phẩm mà khách trả, điền tiền trả lại khách, chọn tài khoản kế toán đối với doanh nghiệp có dùng kế toán

 • Xem hướng dẫn trả hàng có hóa đơn trên phần mềm tại đây

Lưu ý: kiểm tra khách đã thanh toán tiền chưa, số điểm sử dụng, sử dụng cài đặt "Chuyển điểm tích lũy thành phí trả hàng (Nếu khách không đủ điểm tích lũy để thu hồi, hệ thống sẽ tự động chuyển thành phí trả hàng)", quà tặng kèm, bảo hành mở rộng.

 • Với IMEI đích danh, khi trả hàng theo hóa đơn thì giá nhập và giá vốn vẫn giữ nguyên với giá nhập ban đầu

Quy trình trả hàng không cần hoá đơn

 • Khách mang sản phẩm đến trả.

 • Nhân viên tiếp nhận hàng, kiểm tra sản phẩm, xem sản phẩm có trên hệ thống chưa, định giá sản phẩm.

 • Lập phiếu trả hàng không cần hóa đơn, điền tiền chiết khấu (nếu có của khách hàng mua sỉ của doanh nghiệp, các sản phẩm này ở các hóa đơn cũ là có chiết khấu); điền tiền trả khách, chọn tài khoản thanh toán với doanh nghiệp dùng kế toán.

 • Xem hướng dẫn trả hàng không cần hóa đơn trên phần mềm tại đây

Danh sách hóa đơn trả hàng

 • Doanh Nghiệp có thể cài đặt ẩn/hiện các cột cần thiết tại đây:

Giao diện danh sách hóa đơn trả hàng

Tên cộtÝ nghĩa

Ngày

Thông tin người tạo phiếu trả hàng - ngày giờ tạo phiếu trả hàng

ID

ID hóa đơn trả hàng - Kho tạo phiếu trả hàng

Khách hàng

Tên khách hàng - số điện thoại khách hàng

Sản phẩm

Tên - mã sản phẩm trả

Giá

Giá sản phẩm trả (giá sản phẩm trả tương ứng với giá của hóa đơn mua, đã giảm trừ tiền chiết khấu)

SL

Số lượng sản phẩm trả

VAT

Tổng giá trị VAT trả lại

Chiết khấu

Chiết khấu hóa đơn trả nếu có

Trả lại

Số tiền trả lại khách hàng - phương thức trả lại)

Phí

Phí trả hàng là chi phí khách hàng cần thanh toán cho Doanh Nghiệp để được trả hàng.

Tổng tiền

Tổng tiền hóa đơn trả hàng

Ghi chú

Ghi chú hóa đơn trả hàng. Có 2 kiểu ghi chú khác nhau bao gồm ghi chú thủ công do Doanh Nghiệp tự khai báo và ghi chú tự động (do phần mềm tự sinh) sẽ ghi lại thông tin ID hóa đơn mua của khách.

Cài đặt

In hóa đơn trả hàng, sửa hóa đơn trả hàng hoặc xóa hóa đơn trả hàng

 • Doanh Nghiệp có thể nhìn vào phần ghi chú tự động của hóa đơn trả hàng để phân biệt các loại hóa đơn trả hàng khác nhau:

  • "Trả hàng từ hóa đơn xxxx": Trả hàng hóa đơn bán lẻ/bán sỉ (hóa đơn khách hàng tới cửa hàng mua trực tiếp) (tham khảo tạo hóa đơn trả hàng từ hóa đơn bán lẻ/bán sỉ tại đây)

  • Trả hàng đơn chuyển hàng xxxxxx ID đơn hàng xxxxxx: Trả hàng đơn hàng (hóa đơn chuyển hàng - ship COD) (tham khảo trả hàng đơn hàng tại đây)

  • Không có ghi chú tự động: Trả hàng không có hóa đơn (hóa đơn trả hàng do Doanh Nghiệp tự tạo, thường chỉ sử dụng với trường hợp chắc chắn khách đã mua hàng tại cửa hàng, có nhu cầu trả hàng nhưng Doanh Nghiệp không tìm thấy hóa đơn mua của khách, để xử lý nhanh có thể tạo trả hàng không cần hóa đơn.) (tham khảo cách tạo trả hàng không cần hóa đơn tại đây)

Các nút thao tác

 • Trả hàng không cần hóa đơn: Thực hiện trả hàng không cần hóa đơn, xem thêm hướng dẫn tại đây

 • Thao tác >> Xuất excel: Cho phép xuất excel danh sách hóa đơn trả hàng

Bộ lọc

Bộ lọc của danh sách hóa đơn trả hàng bao gồm:

Bộ lọc cơ bản

 • Cửa hàng: Lọc hóa đơn theo 1 hoặc nhiều cửa hàng đã tạo (hỗ trợ với Doanh Nghiệp có nhiều cửa hàng)

 • ID hóa đơn: ID của hóa đơn trả hàng (cần lọc đúng theo ID hóa đơn để tìm kiếm)

 • Sản phẩm: Lọc theo sản phẩm trả lại, lọc theo tên sản phẩm, mã sản phẩm hoặc mã vạch của sản phẩm. Doanh nghiệp có thể gõ tối thiểu 3 kí tự trên tên/mã/mã vạch sản phẩm để hiển thị ra bộ gợi ý danh sách sản phẩm, sau đó chọn sản phẩm cần lọc và nhấn lọc, hoặc Doanh nghiệp chỉ cần gõ các ký tự đầu tiên của tên sản phẩm và nhấn lọc

 • Tạo từ ngày - Đến ngày: Lọc theo ngày tạo hóa đơn trả hàng từ ngày X tới ngày Y

 • Khách hàng: Lọc theo tên hoặc số điện thoại Khách Hàng. Lưu ý: Khi Doanh Nghiệp gõ tên hoặc số điện thoại Khách Hàng (tối thiểu 3 kí tự sẽ hiển thị bộ gợi ý), Doanh Nghiệp cần chọn đúng Khách Hàng ở bộ gợi ý để có thể lọc được, nếu không lựa chọn đúng Khách Hàng ở bộ gợi ý sẽ không lọc được hóa đơn của khách)

Bộ lọc nâng cao

 • Kiểu: Doanh nghiệp có thể thực hiện trả hàng từ các loại sau

  • [G]Giao hàng: Trả hàng tại quầy từ đơn hàng đã giao, xem thêm hướng dẫn tại đây

  • [L]Bán lẻ: Trả hàng từ hóa đơn bán lẻ hoặc trả hàng từ đơn hàng kiểu tại quầy.

  • [G]Bán sỉ: Trả hàng từ hóa đơn bán sỉ

 • Hạn thanh toán: Ngày hẹn thanh toán điền trên phiếu trả hàng khi thực hiện trả hàng đơn hàng kiểu chuyển hàng, xem thêm hình thức trả hàng này tại đây

 • Đặc điểm: Lọc theo các đặc điểm sau

  • Có tiền chuyển khoản: Hóa đơn trả hàng có điền tiền chuyển khoản

  • Có phí trả hàng: Hóa đơn trả hàng có mất phí trả hàng

  • Hoặc có thể lọc cả 2

 • Nhân viên bán hàng: Nhân viên bán hàng được gắn trên phiếu trả hàng

 • Nhân viên thu ngân: Lọc theo nhân viên thu ngân tạo hóa đơn khách mua

 • Người tạo: Lọc theo người tạo hóa đơn trả hàng

 • Lưu ý: Khi Doanh nghiệp gõ tên đăng nhập hoặc họ tên nhân viên(tối thiểu 3 kí tự sẽ hiển thị bộ gợi ý), Doanh nghiệp cần chọn đúng Nhân Viên ở bộ gợi ý để có thể lọc được, nếu không lựa chọn đúng Nhân Viên ở bộ gợi ý sẽ không lọc được hóa đơn của khách)

 • Imei: Lọc theo Imei bị trả lại của sản phẩm imei

 • Mô tả: Lọc theo ghi chú của hóa đơn trả hàng

 • ID hóa đơn bán hàng: Lọc theo ID của hóa đơn mua (hóa đơn bán lẻ, bán sỉ)

 • ID đơn hàng: Lọc theo ID của đơn hàng (đơn mua)

Last updated