Tổng quan

Mỗi cửa hàng, doanh nghiệp bán lẻ thường có cơ cấu tổ chức khác nhau, nhưng thông thường đều có những bộ phận sau:

  • Chủ cửa hàng (chủ doanh nghiệp)

  • Bộ phận bán hàng

  • Bộ phận marketing

  • Bộ phận kho hàng

  • Bộ phận kế toán

  • Bộ phận chăm sóc khách hàng

Chức năng và nhiệm vụ của mỗi bộ phận cũng khác nhau. Khi dùng phần mềm Nhanh.vn, từng vị trí, từng bộ phận được phân quyền khác nhau để thực hiện công việc của mình.

Dưới dây là biểu đồ mô tả các nghiệp vụ chính đối với từng bộ phận khi sử dụng phần mềm bán hàng Nhanh.vn:

Last updated