Báo cáo gửi tin Zalo ZNS

Để so sánh, đo lường sự hiệu quả khi gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng qua Zalo ZNS, bạn có thể tham khảo cách làm sau đây

Báo cáo số lượng gửi tin

Để theo dõi số lượng gửi tin nhắn, số lượng tin thất bại, thành công theo ngày, tháng và chi phí gửi tin. Bạn có thể xem báo cáo tại đây

Báo cáo Đánh giá của khách hàng

Để theo dõi số lượng đánh giá theo từng cấp độ theo ngày, tháng, quý. Bạn có thể xem báo cáo tại đây

Thống kê số người follow OA sau khi gửi tin nhắn

Để theo dõi số lượng người follow OA sau khi được nhận tin nhắn bạn thực hiện như sau:

Bước 1

 • Trên Nhanh.vn bạn vào Báo cáo > Zalo > Số lượng gửi tin hoặc truy cập tại đây và chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và xuất excel

Bước 2

Bước 3

 • Mở 2 file excel vừa được tải về

  • File excel tải từ Nhanh.vn. Bạn đổi định dạng ngày từ yyyy-mm-dd sang dd/mm/yyyy

 • File excel tải từ Zalo.

 • Tại file excel tải về từ Nhanh.vn bạn sử dụng công thức VLOOKUP=() để tìm số lần quan tâm và số lần bỏ quan tâm tương ứng theo ngày.

 • Sau khi áp dụng công thức cho tất cả các ô còn lại trong cột, bạn sẽ thu được danh sách số lần quan tâm theo ngày ứng với số tin ZNS đã gửi thành công và số tiền bỏ ra mỗi ngày để gửi tin ZNS

Bước 4

 • Bạn có thể tính tỉ lệ chuyển đổi theo công thức Số lần quan tâm/ Số tin ZNS thành công theo ngày hoặc theo cả tháng hoặc Số lần quan tâm/ Tổng tiền ZNS

 • Theo ví dụ trên:

  • Tỷ lệ chuyển đổi tin gửi thành công sang số follower = Số lần quan tâm/ Số tin ZNS thành công. Ngày 1/10 gửi 70 tin thành công thì có 3 khách được nhận tin quay lại follow OA, chiếm 6%

  • Tỷ lệ chuyển đổi tiền gửi sang số follower = Số lần quan tâm/ Tổng tiền ZNS. Trong ngày 1/10 chi phí bỏ ra để có được 1 người follow OA từ việc gửi tin là 6.050 đồng

Chú ý: Việc so sánh các con số trên báo cáo chỉ mang tính chất tương đối (không tính trường hợp 1 khách nhận được nhiều tin trong 1 ngày), bạn có thể tìm thêm các cách so sánh khác

Thống kê số đơn hàng đến từ nguồn Zalo

Nếu bạn muốn thống kê những đơn hàng được khách đặt hàng qua zalo

Bước 1

 • Bạn tạo thêm nguồn đơn hàng (xem thêm hướng dẫn tại đây) và khi tạo đơn trên admin bạn sẽ gắn nguồn đơn hàng đó

Bước 2

 • Sau đó bạn có thể dõi số lượng đơn hàng mỗi ngày tại Báo cáo đơn hàng thành công. Bạn mở bộ lọc nâng cao, lọc theo Nguồn đơn hàng và chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo. Bạn có thể chọn xem báo cáo đơn hàng thành công theo ngày tạo hoặc ngày tạo đơn

 • Kéo xuống dưới cuối trang để xem báo cáo số đơn hàng theo từng ngày

 • Ngoài ra bạn cũng có thể xuất file excel báo cáo và sử dụng hàm VLOOKUP để theo dõi số đơn hàng được tạo từ Zalo và số tin ZNS gửi thành công mỗi ngày, thao tác giống như Bước 3 phía trên

*Ngoài ra bạn cũng có thể xem theo báo cáo đơn hàng theo kênh bán tại đây

Last updated