Hóa đơn xuất nhập vị trí

Với mỗi hành động Xếp sản phẩm vào vị trí hay Lấy sản phẩm khỏi vị trí ở trên phần mềm sẽ tạo ra các Hóa đơn xuất nhập vị trí để ghi nhận lịch sử cho các hành động này

Hóa đơn xuất nhập vị trí giúp bạn dõi lịch sử xuất, nhập vị trí của các sản phẩm ra vào kho.

Để quản lý hóa đơn xuất nhập vị trí, bạn truy cập module Kho hàng - chọn Vị trí sản phẩm - chọn Hóa đơn xuất nhập vị trí hoặc truy cập tại đây

Quản lý hóa đơn xuất nhập vị trí

Bộ lọc

 1. Doanh nghiệp: Lọc hóa đơn xuất nhập vị trí theo doanh nghiệp trong trường hợp tài khoản của bạn đang quản lý nhiều doanh nghiệp cùng lúc.

 2. Cửa hàng: Lọc hóa đơn xuất nhập vị trí theo cửa hàng/kho xuất nhập.

 3. Ngày tạo từ - đến: Lọc hóa đơn xuất nhập vị trí theo ngày xuất nhập (ngày tạo hóa đơn).

 4. ID: Lọc hóa đơn xuất nhập vị trí theo ID hóa đơn.

 5. Vị trí: Lọc hóa đơn xuất nhập tương ứng với vị trí.

 6. Người tạo: Lọc hóa đơn xuất nhập theo người tạo.

Danh sách hóa đơn xuất nhập vị trí

 1. ID | Ngày: ID hóa đơn xuất nhập và ngày tạo hóa đơn. Khi bạn trỏ chuột vào ID hoặc ngày sẽ xem nhanh được ngày giờ tạo hóa đơn, bấm vào ID để xem chi tiết hóa đơn.

 2. Kho hàng: Kho hàng thực hiện xuất, nhập vị trí

 1. Số SP: Số sản phẩm trong hóa đơn.

 2. Tổng SL: Tổng số lượng sản phẩm trong hóa đơn.

 3. Người lập phiếu: Thông tin người lập hóa đơn.

Thao tác với hóa đơn xuất nhập vị trí

Thêm mới

Hệ thống hỗ trợ bạn thêm mới hóa đơn xuất nhập vị trí với 2 trường hợp cụ thể:

 • Lấy sản phẩm khỏi vị trí.

 • Xếp sản phẩm vào vị trí.

Thao tác

Hệ thống hỗ trợ bạn xuất excel danh sách hóa đơn xuất nhập vị trí, bạn có thể lựa chọn xuất dữ liệu trang hiện tại hoặc tất cả các trang.

Hóa đơn xuất, nhập vị trí được in ra có dạng như sau:

Hóa đơn xuất nhập vị trí không sửa được, nhằm giúp kiểm soát chặt chẽ và chính xác quá trình lấy hàng hóa khỏi kho hoặc xếp hàng vào trong kho. Nếu xảy ra sai sót khi thao tác, bạn vui lòng xóa hóa đơn đã tạo và tạo hóa đơn mới.

Xếp sản phẩm vào vị trí

Nghiệp vụ này dùng khi hàng mới về kho hoặc hàng được hoàn trả của đơn hàng, bán lẻ, bán buôn hoặc nhận hàng chuyển kho, nhân viên kho tiến hành sắp xếp hàng hóa vào các vị trí trong kho hàng. Thao tác xếp sản phẩm vào vị trí sẽ do thủ kho hoặc người được chỉ định quản lý kho trong doanh nghiệp thao tác trên phần mềm.

Bước 1: Các bộ phận liên quan đưa hàng hóa và chứng từ liên quan (nếu có) cho bộ phận kho để xếp hàng vào kho:

 • Nhập hàng nhà cung cấp: Phiếu, hóa đơn nhập nhà cung cấp.

 • Trả hàng đơn hàng, bán lẻ, bán buôn: Phiếu trả hàng.

 • Đơn hàng hoàn: Biên bản hoàn đơn.

 • Chuyển kho chuỗi: Phiếu chuyển kho.

Bước 2: Bộ phận kho kiểm tra xác nhận đúng sản phẩm và đủ số lượng đã được bàn giao đối chiếu với phiếu xuất nhập kho trên phần mềm và chứng từ đi kèm.

Bước 3: Tìm kiếm vị trí sản phẩm

Bước này giúp bạn tìm kiếm vị trí hiện tại của sản phẩm trong kho để đem sản phẩm xếp đúng vị trí đó, tránh việc 1 sản phẩm được lưu tại nhiều vị trí khác nhau gây khó khăn trong tìm kiếm. Những sản phẩm mới chưa có vị trí lưu kho và những sản phẩm cũ đã từng lưu kho tại vị trí đó nhưng đã lấy hết khỏi vị trí thì cũng sẽ ko hiện ở danh sách này, bạn bỏ qua bước này và chuyển sang bước 4 để tiến hành chọn vị trí xếp sản phẩm vào kho.

 • Bước 3.2: Truy cập module Kho hàng - chọn Vị trí sản phẩm - chọn mục Vị trí sản phẩm

 • Bước 3.2: Tìm kiếm vị trí lưu kho hiện tại của sản phẩm theo tên/mã/mã vạch sản phẩm và các thông tin khác.

Bước 4: Xếp sản phẩm vào vị trí

Sau khi đã biết vị trí lưu kho hiện tại, tại trang vị trí sản phẩm hoặc trang hóa đơn xuất nhập vị trí hoặc trang sản phẩm xuất nhập vị trí, bạn bấm Thêm mới - chọn Xếp sản phẩm vào vị trí hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Có 2 cách để xếp sản phẩm vào vị trí:

Cách 1: Xếp sản phẩm với số lượng ít

Cách này sử dụng trong trường hợp xếp ít số sản phẩm vào vị trí, thao tác này có thể xảy ra thường xuyên khi mỗi ngày nhập hàng về một ít và xếp liên tục.

Tại tab Thêm mới, bạn điền thông tin vào phiếu như cửa hàng, vị trí, sản phẩm, ... và bấm Lưu để hoàn thành.

 • Ô tên sản phẩm chỉ có thể điền sau khi bạn điền vị trí.

 • Thông tin vị trí, sản phẩm có thể sử dụng quét mã vạch.

Sau khi lưu, hệ thống sẽ sinh ra 1 hóa đơn nhập vị trí, số lượng sản phẩm tại vị trí sẽ tăng lên.

Cách 2: Import excel xếp sản phẩm vào vị trí

Bạn chuyển sang tab Import Excel hoặc truy cập tại đây, tải file mẫu về điền dữ liệu và thao tác import tương tự các phần import khác.

Bước 5: Nhân viên kho tiến hành xếp sản phẩm vào đúng vị trí đã khai báo trong kho hàng.

Một số lưu ý khi xếp sản phẩm vào vị trí

 • Khi mới sử dụng tính năng vị trí sản phẩm trong kho, nên dùng file Excel để xếp sản phẩm nhanh nhất.

 • Khi có đợt hàng mới, nhân viên kho nên dùng app Nhanh.vn để xếp vị sản phẩm vào vị trí nhanh:

  • Bước 1: Mở thanh menu trên app Nhanh.vn - chọn mục Vị trí sản phẩm trong kho

 • Bước 2: Chọn Xếp sản phẩm vào vị trí

 • Bước 3: Quét mã vạch vị trí (để thao tác được tại bước này, bạn cần in mã vạch vị trí rồi dán dán vào vị trí đó. Tại trang Danh mục vị trí - bấm Thao tác - chọn In mã vạch tất cả các vị trí.

 • Bước 4: Quét mã vạch sản phẩm, điền số lượng cần xếp vào vị trí, sau đó bấm Lưu.

 • Bước 5: Sau khi thao tác xong trên app, nhân viên kho tiến hành xếp sản phẩm vào đúng vị trí đó trong kho hàng.

Lấy sản phẩm khỏi vị trí

Nghiệp vụ này ngược lại hoàn toàn với Xếp sản phẩm vào vị trí, được dùng khi nhân viên kho xuất hàng ra ngoài và muốn ghi nhận việc lấy sản phẩm khỏi một vị trí trong kho hàng.

 • Nguyên tắc lấy sản phẩm khỏi vị trí

  • Chính xác

  • Trân trọng hàng hóa

 • Bộ phận liên quan gửi phiếu hoặc yêu cầu xuất hàng ra khỏi kho cho bộ phận kho

  • Bán hàng: Hóa đơn bán lẻ, bán buôn hoặc phiếu nháp bán lẻ, bán buôn.

  • Đơn hàng: Biên bản nhặt hàng trong kho hoặc bản tổng hợp danh sách sản phẩm cần đem đi đóng gói.

  • Xuất trả nhà NCC, xuất chuyển kho, xuất bán chéo doanh nghiệp,...: Phiếu nháp xuất kho đã được duyệt.

Quy trình thao tác Lấy sản phẩm khỏi vị trí cũng tương tự như Xếp sản phẩm vào vị trí.

Trên app Nhanh.vn có tính năng tìm sản phẩm, tính năng này được dùng cho nhân viên bán hàng. Chỉ cần mở app, quét mã vạch của sản phẩm đang trưng bày, là nhân viên bán hàng có thể biết chính xác sản phẩm đó đang các vị trí nào trong kho hàng, từ đó vào kho hàng và lấy sản phẩm ở vị trí gần nhất.

Để hiểu rõ hơn về tính năng vị trí sản phẩm trong kho, bạn có thể tham khảo thêm video sau:

Câu hỏi thường gặp

1. Sản phẩm đã xếp vào vị trí rồi thì khi xuất bán, xuất chuyển kho không tự xuất luôn khỏi vị trí à ?

 • Khi bán hàng, chuyển kho, xuất sản phẩm ra khỏi kho doanh nghiệp cần vào Kho hàng >> Vị trí sản phẩm trong kho >> Sản phẩm xuất nhập vị trí, để làm phiếu lấy sản phẩm ra khỏi vị trí, phần mềm không tự động xuất vị trí sản phẩm.

Last updated