Tiktok

Đồng bộ đơn hàng từ TikTok Shop về Nhanh để xử lý tập trung tại 1 nơi.

Để đảm bảo việc đồng bộ đơn hàng và tồn kho sản phẩm giữa Nhanh và TikTok Shop được diễn ra chính xác nhất, bạn cần đảm bảo thao tác đủ theo các bước sau:

 • Bước 1: Cài đặt cấu hình kết nối. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

 • Bước 2: Tải và ghép nối sản phẩm. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

 • Bước 3: Đồng bộ tồn kho. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

 • Bước 4: Đồng bộ và xử lý đơn hàng mới xem chi tiết hướng dẫn tại đây

Các bước đồng bộ và xử lý đơn hàng được hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Bước 1: Tải đơn hàng từ TikTok Shop về Nhanh

Hệ thống cho phép bạn cài đặt đồng bộ đơn hàng tự động, tức là đơn hàng trên hàng phát sinh mới hoặc có sự thay đổi trạng thái đều sẽ được tự động đồng bộ thông tin về phần mềm. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp của bạn quá nhiều đơn/ngày hoặc trong các dịp Flash sale của sàn khiến cho việc kết nối giữa sàn và Nhanh bị chậm chễ, bạn vẫn nên thao tác tải đơn thủ công 1-2 lần/ngày để đồng bộ đơn hàng đầy đủ và cập nhật trạng thái kịp thời nhất có thể.

Bước 1.1: Bạn truy cập module Đơn hàng - chọn Sàn TMĐT - chọn TikTok.com hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Bước 1.2: Click nút Tải đơn hàng, hệ thống hiện popup cho bạn lựa chọn. Bạn chọn gian cần tải nếu có nhiều hơn 1 gian và thời gian tải đơn

Bước 1.3: Click Tải dữ liệu để tải đơn hàng về. Hệ thống sẽ trả kết quả như sau:

 • [Tên gian hàng] _ Đơn hàng [ID đơn TiTok] _ tải về thành công: Đơn hàng được tải về thành công.

 • [Tên gian hàng] _ Đơn hàng [ID đơn TikTok] _ Sản phẩm [Tên sản phẩm trên sàn] chưa được tải về Nhanh: Đơn hàng tải thất bại do sản phẩm trên sàn chưa được tải về Nhanh.

 • [Tên gian hàng] _ Đơn hàng [ID đơn TikTok] _ Sản phẩm [Tên sản phẩm trên sàn] chưa được ghép nối: Đơn hàng tải thất bại do sản phẩm trên sàn đã được tải về Nhanh nhưng chưa được ghép nối.

Khi bị báo lỗi sản phẩm chưa tải về hoặc chưa được ghép nối, bạn cần kiểm tra lại danh sách sản phẩm đồng bộ Shop.

Bước 2: Xử lý đơn hàng TikTok Shop

Khi khách đặt hàng trên TikTok Shop, nếu đơn hàng khách chọn thanh toán trước tại mục chưa thanh toán: Hiển thị tất cả các đơn đã đặt nhưng chưa thanh toán KH sẽ nhận được thông báo hoàn tất thanh toán sau 15 phút và 16 giờ kể từ khi đặt hàng Đơn hàng tự động bị hủy nếu KH không thanh toán sau 48h. KH sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng sau khi đơn đặt hàng bị hủy. Trạng thái trên Nhanh lúc này sẽ là Mới

Bước 2.1: Báo sắp xếp vận chuyển

Tại mục Đang chờ vận chuyển trên TikTok bạn ấn Sắp xếp vận chuyển sẽ có 2 hình thức Lấy hàng và Gửi hàng Đơn hàng nào chưa báo Sắp xếp vận chuyển, thì tải về Nhanh nó sẽ ở trạng thái Đã xác nhận.

Lưu ý

 • Doanh nghiệp bấm Sắp xếp vận chuyển, đơn hàng trên Nhanh cập nhật trạng thái Đã xác nhận

 • Doanh nghiệp in phiếu gửi trên Nhanh, đơn hàng sẽ tự động đổi trạng thái sang Đang đóng gói

 • Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tính năng Đóng gói, đơn hàng sẽ tiếp tục được chuyển sang trạng thái Đã đóng gói

 • Sau khi bưu tá đến lấy hàng, các đơn sẽ được cập nhật sang trạng thái Đang chuyển như hiện tại.

 • Trong trường hợp không muốn kiểm kho các đơn Đã đóng gói, doanh nghiệp có thể tự đổi trạng thái các đơn Đã đóng gói sang trạng thái Chờ thu gom.

Bước 2.2: In phiếu gửi

Bạn ấn in danh sách lấy hàng trên TikTok Shop

Bước 3: Theo dõi cập nhật trạng thái đơn hàng

Đơn hàng TikTok Shop đồng bộ về Nhanh sẽ được tự động cập nhật trạng thái đơn theo thông tin đơn hàng trên Shop (Mới, Đã xác nhận, Huỷ) còn các trạng thái khác Doanh nghiệp sẽ cần thao tác nhấn Tải đơn hàng để cập nhật trạng thái, do thông qua API Tiktok không tự động trả về toàn bộ các trạng thái đơn hàng.

 • Hàng ngày khi bạn nhấn Tải đơn hàng, hệ thống cũng tự động cập nhật trạng thái cho những đơn hàng đã tải về trước đó.

 • Với đơn chuyển hoàn: Sau khi doanh nghiệp nhận được hàng chuyển hoàn, cần vào Danh sách đơn hàng TikTok và đổi trạng thái đơn hàng đó sang trạng thái Đã hoàn hoặc thêm đơn hàng vào biên bản bàn giao Nhận HVC hoàn về để ghi nhận hàng đã về shop.

Bảng trạng thái đơn hàng TikTok sang Nhanh.vn

Tab phân loại trên tiktokTrạng thái đơn tiktokTrạng thái APITrạng thái Nhanh.vn

Chưa thanh toán

Chưa thanh toán

UNPAID[100]

Mới

Đang giao

Đang chờ vận chuyển (chưa bấm Sắp xếp vận chuyển)

AWAITING_SHIPMENT[111]

Chờ xác nhận

-

Đang chờ lấy hàng (đã bấm Sắp xếp vận chuyển)

AWAITING_COLLECTION[112]

Đã xác nhận

Đã vận chuyển

Đang vận chuyển

IN_TRANSIT[121]

Đang chuyển

-

Đã giao hàng

DELIVERED[122]

Thành công

-

-

CANCELLED[140]

Đang hoàn (nếu trước đó đơn ở trạng thái Đang chuyển)

Hoàn thành

Đã hoàn thành

COMPLETED[130]

Thành công

Huỷ

Đã huỷ bởi người bán

CANCEL

Huỷ

-

Đã huỷ bởi khách hàng

CANCEL

Khách huỷ

-

Đã huỷ bởi Tiktok (Khách chậm thanh toán)

CANCEL

Hệ thống huỷ

Bước 4: Đối soát đơn hàng TikTok Shop

Đơn hàng trên sàn dù khách thanh toán trước hay không thì tiền COD đều do sàn đối soát thanh toán cho nhà bán hàng. Tức là khách hàng thanh toán tiền sẽ chuyển vào tài khoản của Shop, sau khi đơn hàng thành công và khách hàng không có khiếu nại gì, sàn mới tiến hành đối soát và thanh toán cho nhà bán hàng vào ví trên Shop.

Bạn cần theo dõi các khoản tiền sàn trả về ví trên sàn để kiểm tra đối soát đơn hàng chính xác nhất.

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

Last updated