Cài đặt hội thoại

 • Cài đặt này sẽ giúp bạn

  • Tự động gửi tin nhắn khi có thay đổi trạng thái đơn hàng.

  • Tự động xử lý với bình luận

  • Gửi tin nhắn tự động cho khách mới trong vòng 24 giờ.

  • Đánh dấu hội thoại thành chưa đọc để xử lý sau.

  • Cài đặt cảnh báo hoặc không hiển thị khi trả lời khách với các từ ngữ nhạy cảm

  • Cài đặt nút bắt đầu, lời chào, menu cố định, câu hỏi thường gặp

Chăm sóc khách hàng tự động

Gửi thông tin đơn hàng

 • Điều kiện sử dụng:

 • Sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn hoặc tài khoản Nhanh.vn để tạo đơn hàng trên Chat nhanh (tạo đơn trực tiếp trên Nhanh sẽ không tự động gửi tin).

 • Nếu chưa có tài khoản vui lòng đăng ký tại đây

 • Áp dụng cho các đơn hàng dùng vận chuyển của Nhanh, shop tự kết nối tài khoản hãng vận chuyển trên Nhanh hoặc các đơn shop tự vận chuyển ngoài (nhưng vẫn lên đơn trên hệ thống).

 • Khi bật cài đặt nào thì hệ thống sẽ tự động mở hộp thoại cài đặt nội dung tin nhắn cho cài đặt đó.

Lưu ý

 • Các tin nhắn về thông báo đơn hàng (không có yếu tố quảng cáo, bán hàng, khuyến mại) trong phần cài đặt này sẽ không bị giới hạn bởi chính sách gửi tin nhắn trong vòng 7 ngày của Facebook, nên nếu đơn thành công, thất bại sau 7 ngày hệ thống vẫn sẽ tự gửi tin nhắn tự động nếu bạn đã cài đặt trước đó.

 • Tin nhắn mẫu khi bật sẽ sử dụng thay thế cho nội dung soạn bên dưới đối với hội thoại tin nhắn, không có tác dụng với hội thoại bình luận hoặc hội thoại không phải từ Facebook (như Shopee, IG, Zalo sẽ không hiển thị tin nhắn mẫu).

 • Nội dung tin nhắn không quá 2000 kí tự.

 • Trong nội dung tin nhắn chăm sóc không nên có bất cứ đường link dẫn nào, hay nội dung quảng cáo, nếu không sẽ bị khoá tính năng nhắn tin do Facebook tính đó là spam khách hàng.

Lưu ý: Đối với các cài đặt này thì sau khi cài đặt sẽ chỉ gửi thông tin cho khách 1 lần duy nhất khi đổi trạng thái lần đầu tiên, sẽ không gửi thông tin cho khách đối với trường hợp đổi trạng thái lần sau

Danh sách từ khoá

Từ khoáÝ nghĩa

{FULL_NAME}

Chèn tên đầy đủ của khách

{DIEN_THOAI_KHACH_HANG}

Số điện thoại của khách

{DIA_CHI_KHACH_HANG}

Chèn địa chỉ của khách

{ID_DON_HANG}

Chèn mã đơn hàng trên Nhanh

{LINK_THEO_DOI_DON_HANG}

Chèn link theo dõi đơn hàng

{SAN_PHAM}

Chèn danh sách sản phẩm khách mua

{GIA_TRI_DON_HANG}

Chèn giá trị đơn hàng

{PHI_VAN_CHUYEN}

Chèn phí vận chuyển

{CHIET_KHAU}

Chèn giá trị chiết khấu

{GHI_CHU}

Chèn ghi chú đơn hàng

{TONG_TIEN_SAN_PHAM}

Chèn tổng tiền sản phẩm chưa chiết khấu

{TONG_THU_NGUOI_NHAN}

Chèn tổng tiền thu của người nhận

{MA_VAN_DON}

Chèn mã vận đơn

{HANG_VAN_CHUYEN}

Chèn tên hãng vận chuyển

{TONG_DIEM_TICH_LUY}

Chèn tổng điểm tích luỹ

{TONG_TIEN_TICH_LUY}

Chèn tổng tiền tích luỹ

Gửi thông tin cho khách sau khi tạo đơn hàng.

 • Bạn có thể sử dụng mẫu có sẵn bằng cách nhấn tích Sử dụng mẫu có sẵn hoặc tự soạn nội dung theo ý thích ở ô soạn văn bản bên dưới, chèn các từ khoá thì hệ thống sẽ tự bắt thông tin trong đơn hàng theo các từ khoá đó ứng với từng khách và từng đơn hàng.

 • Sử dụng mẫu có sẵn chỉ có ở mục Gửi thông tin sau khi tạo đơn hàng. Hệ thống sẽ ưu tiên gửi tin mẫu có sẵn (nếu bật) thay cho mẫu tự soạn.

 • Khi tạo đơn hàng mới trên Chat nhanh bằng tài khoản Nhanh.vn (xem hướng dẫn tạo đơn tại đây), đơn hàng sẽ ở trạng thái Mới, và hệ thống sẽ tự gửi 1 tin nhắn theo mẫu bạn cài đặt trước.

Lưu ý

 • Từ khoá Full_name sẽ tự động bắt tên Facebook của khách hàng hoặc bạn có thể chỉnh lại tên ở ô tên khách hàng khi tạo đơn.

 • Ví dụ:

 • Gửi tin nhắn theo mẫu, khi khách nhấn vào mẫu này sẽ hiển thị thông tin đơn.

Lưu ý: Tin nhắn mẫu không thay đổi được nội dung vì đây là mẫu lấy về từ API của Facebook. Nếu muốn thay đổi các nội dung vui lòng cài đặt theo nội dung tự soạn sẵn bên dưới.

 • Gửi tin nhắn theo mẫu tự soạn.

Gửi thông tin cho khách sau khi gửi hãng vận chuyển

 • Chỉ áp dụng cho loại đơn gửi qua Nhanh, không áp dụng cho đơn shop tự vận chuyển ngoài (loại Tự vận chuyển).

 • Khi shop thao tác nhấn Gửi đơn sang hãng vận chuyển, trạng thái đơn sẽ là Chờ thu gom

Gửi thông tin cho khách sau khi giao thành công

 • Khi đơn hàng ở trạng thái Thành công. Hệ thống sẽ gửi tự động một tin nhắn tới khách theo mẫu soạn trước.

Gửi thông tin đơn hàng cho khách khi đơn thất bại.

 • Tương tự đối với đơn hàng ở trạng thái Thất bại, sẽ gửi tin nhắn cho khách theo mẫu soạn trước

 • Trong nội dung tin nhắn chăm sóc không nên có bất cứ đường link dẫn nào, hay nội dung quảng cáo, nếu không sẽ bị khoá tính năng nhắn tin do Facebook tính đó là spam khách hàng.

Gửi thông tin đơn hàng cho khách khi đơn hết hàng.

 • Đơn hàng ở trạng thái Hết hàng, sẽ gửi tin nhắn cho khách theo mẫu soạn trước.

 • Trong nội dung tin nhắn chăm sóc không nên có bất cứ đường link dẫn nào, hay nội dung quảng cáo, nếu không sẽ bị khoá tính năng nhắn tin do Facebook tính đó là spam khách hàng.

Gửi tin nhắn mời lại khách hàng

 • Mặc dù đã trả lời khách nhanh chóng, nhưng khách hàng lại chưa đưa ra được ngay quyết định mua hàng hoặc có thể khách bận, vậy bạn có thể cài đặt gửi tin nhắn một cách tự động bằng những nội dung soạn sẵn trước đó.

Lưu ý

 • Khi bật cài đặt trên Chat nhanh, sẽ có tác dụng cho các hội thoại sau khi thực hiện cài đặt, các hội thoại trước khi cài đặt sẽ không được áp dụng.

 • Cài đặt này chỉ áp dụng cho các khách hàng mới nhắn tin tới page lần đầu, không áp dụng cho khách hàng cũ.

 • Nhấn tích xanh để cài đặt và nhấn sửa điều kiện để sửa các thông tin, nội dung.

Lưu ý: Facebook hiện tại chỉ hỗ trợ gửi tin nhắn cho khách hàng mới trong vòng 24 giờ kể từ tin nhắn cuối của khách tới page. Ngoài thời gian đó sẽ không hỗ trợ gửi do chính sách của Facebook đối với các phần mềm tích hợp, bao gồm Chat nhanh.

 • Tình huống:

  • Tự động gửi tin nhắn cho các khách hàng sau 2 tiếng (tính từ tin nhắn cuối của khách).

  • Chỉ gửi cho những hội thoại tin nhắn có gắn nhãn Đang hỏi.

  • Không gửi tin nhắn tự động trong khoảng thời gian từ 19:05 (hôm trước) - 7:30 (sáng hôm sau)

  • Nội dung: "Chào anh chị {FULL_NAME}, không biết mình đã chọn được sản phẩm nào ưng ý chưa ạ, anh chị cần bên em tư vấn thêm mẫu nào không ạ?", bạn sẽ cài đặt như sau.

 • Giải thích: Hệ thống sẽ tự động gửi cho tất cả các hội thoại tin nhắn có gắn nhãn hội thoại Đang hỏi, sau 2 tiếng kể từ tin nhắn cuối của khách, nhấn vào Trường {FULL_NAME} để chèn vào nội dung tin nhắn soạn trước, khi gửi tin nhắn cho khách, trường {FULL_NAME} này sẽ tự động bắt tên Facebook của khách

=> Ví dụ, khách có tên Facebook : Nguyễn Văn A => tin nhắn : Chào bạn Nguyễn Văn A, không biết bạn đã chọn được sản phẩm nào ưng ý chưa

 • {SPIN_1|SPIN_2} : chèn ngẫu nhiên giữa các từ. Áp dụng trong trường hợp tin nhắn bạn muốn thay đổi một chút để không bị tính là spam, nên mỗi tin nhắn gửi đi sẽ lần lượt thay đổi qua lại giữa hai hoặc nhiều từ.

=> Ví dụ: Chào anh chị, {cảm ơn|thank you|hẹn gặp lại} => tin nhắn: Chào anh chị, cảm ơn hoặc Chào anh chị, thank you hoặc Chào anh chị, hẹn gặp lại.

Lưu ý:

Trường hợp 1: Nếu doanh nghiệp cài đặt 3 kịch bản Gửi tin nhắn mời lại khách hàng cho khách hàng mới với cùng 1 nhãn hội thoại và theo 3 khung giờ khác nhau ví dụ như:

 • Kịch bản 1: tự động gửi sau 1h

 • Kịch bản 2: tự động gửi sau 2h

 • Kịch bản 3: tự động gửi sau 3h

Thì trong 24h kể từ tin nhắn cuối của khách tới page, logic đi tin tự động sẽ như sau:

 • Tự động gửi kịch bản 1 > Khách phản hồi > Hệ thống tự động quay lại kịch bản 1

 • Tự động gửi kịch bản 1 > Khách không phản hồi > Tự động gửi kịch bản 2 > Khách không phản hồi > Tự động gửi kịch bản 3

Trường hợp 2: Bỏ nhãn hội thoại đang gắn (nhãn được cài đặt trong Gửi tin nhắn mời lại khách hàng) thì tin sẽ dừng đi tự động theo kịch bản. Ví dụ như: Tự động gửi kịch bản 1 > Tự động gửi kịch bản 2 > Bỏ nhãn hội thoại > Không gửi kịch bản 3

Trường hợp 3: Khi chọn nhãn hội thoại cài đặt Gửi tin nhắn mời lại khách hàng, trong bảng hiển thị nhãn chỉ hiển thị những nhãn được cài riêng cho page đang được cài đặt đi tin chứ không hiện nhãn được dùng chung cho các page trong doanh nghiệp

Tự động xử lý với bình luận

Các cài đặt tại mục này sẽ áp dụng cho tất cả các bài viết, ngoại trừ những bài viết được cấu hình riêng ở mục Bài viết

 • Ẩn tất cả bình luận

 • Chỉ ẩn những bình luận chưa số điện thoại

 • Bình luận đã được ẩn đi ở trên sẽ được hiển thị lại tất cả bài viết sau thời gian 1 ngày/2 ngày.../15 ngày

 • Tự động nhấn thích khi trả lời bình luận

 • Cài đặt tự động trả lời bình luận: Bấm vào nút Cài đặt để mở popup cài đặt Tự động trả lời bằng 1 tin nhắn riêng hoặc Tự động trả lời bằng 1 bình luận

Cài đặt Tự động trả lời bằng 1 tin nhắn riêng sẽ giúp bạn tự động trả lời tin nhắn Shopee, Lazada bằng một tin nhắn văn bản và sẽ được hiển thị như sau

Cài đặt Tự động trả lời bằng 1 bình luận sẽ được hiển thị như sau

 • Cài đặt tự động xóa các bình luận spam: Bấm vào nút Cài đặt để mở popup nhập từ khóa muốn xóa tự động

Cài đặt khác

Cài đặt tự động xóa các hội thoại spam

Trước đây Vpage đã có cài đặt xoá bình luận spam trên bài viết, nay áp dụng thêm cho tin nhắn để lọc bớt các tin nhắn spam không cần thiết.

Khi page bị spam: Tìm đặc điểm chung của các nội dung spam, VD số điện thoại của đối tượng spam, link website, hoặc 1 vài từ khóa như: Trang cá độ uy tín, Hỗ trợ vay vốn, Lộ clip... copy các từ khóa này vào ô Nhập từ khoá để hệ thống tự động xóa bình luận và Enter để nhập từ khoá tiếp theo.

Bạn có thể bật cài đặt Chặn tài khoản gửi các bình luận, tin nhắn spam này để các tài khoản spam đó không thể bình luận, gửi tin nhắn hoặc thực hiện các hành động khác trên trang.

Lưu ý: Không cài đặt các từ khóa chung chung, để tránh chặn nhầm các nội dung từ khách hàng thật sự.

Cài đặt các hội thoại đến thành chưa đọc và chưa trả lời trong khoảng thời gian tùy chọn

Hệ thống sẽ tự động đánh dấu các hội thoại thành chưa đọc và chưa trả lời trong khoảng thời gian tùy chọn.

 • Tình huống: Khi khách nhắn đến, có tin nhắn tự động từ botchat hoặc cài đặt trả lời tự động (không phải trả lời từ Chat nhanh), thì sẽ đánh dấu hết các hội thoại đó thành chưa đọc, chưa trả lời. Tính luôn cả trường hợp shop trả lời trực tiếp từ Facebook.

Lưu ý

 • Khi nhấn vào xem hội thoại đó trên Chat nhanh, sẽ lại đánh dấu là đã đọc.

 • Khi tiếp tục có trả lời bằng bất kể hình thức hay phần mềm nào không phải Chat nhanh. Sẽ đánh dấu là chưa đọc.

 • Khi hết phiên làm việc > khách nhắn tin tới > nếu có cài đặt chat bot trả lời tự động > ghi nhận hội thoại thành chưa đọc trên Chat nhanh để hôm sau nhân viên kiểm tra lại các hội thoại đó. Mục đích là không để sót hội thoại trả lời khách > chăm sóc lại khách hàng.

Cài đặt cảnh báo hoặc không hiển thị khi trả lời khách với các từ ngữ nhạy cảm

Cài đặt nút bắt đầu, lời chào, menu cố định, câu hỏi thường gặp cho FB Inbox Page

 • Tình huống thực tế: Khách mới nhắn tin đến page của bạn, họ có một số thắc mắc, các thắc mắc đó nhiều khách hàng hay hỏi, thì shop có thể soạn các nội dung liên quan, khách sẽ chỉ cần chọn các nội dung đó mà không phải nhấn gõ => Trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

 • Chúng ta sẽ phải cài đặt nút bắt đầu* trước, sau đó mới cài đặt các phần khác được.

Lưu ý: Nhấn lưu để lưu cài đặt sau mỗi thay đổi.

 • Cài đặt lời chào khi khách nhắn tin

 • Cài đặt menu cố định

 • Cài đặt câu hỏi thường gặp

Kết quả cài đặt sẽ hiển thị như sau

Last updated