Báo cáo

Tổng quan về báo cáo

Nhanh.vn cung cấp cho người dùng hệ thống báo cáo theo thời gian thực tại thời điểm truy cập và thao tác. Nhằm giúp các doanh nghiệp kiểm soát, theo dõi không chỉ về doanh thu, lợi nhuận, tồn kho,...mà còn về cả sản phẩm, khách hàng, kế toán,... người dùng không cần thực hiện thêm bất cứ thao tác tính toán nào. Từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược, quyết định quan trọng trong việc kinh doanh, buôn bán và phát triển doanh nghiệp.

Được chia làm 10 module báo cáo tổng và trong đó có khoảng 80 báo cáo chi tiết tương ứng với mỗi module sẽ là công cụ hữu ích và đắc lực đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn.

Danh sách chi tiết các loại báo cáo

Báo cáo Doanh thu

 • Tăng trưởng doanh thu

 • Doanh thu theo thời gian

 • Doanh thu theo cửa hàng

 • Doanh thu theo danh mục sản phẩm

 • Doanh thu theo danh mục nội bộ

 • Doanh thu theo thương hiệu

 • Doanh thu theo nhân viên

 • Doanh thu theo sản phẩm

 • Doanh thu theo nhà cung cấp

 • Doanh thu theo khách hàng

 • Báo cáo Tỉ suất doanh thu/ tồn kho

Báo cáo Đơn hàng

 • Đơn hàng tăng trưởng theo thời gian

 • Đơn hàng theo kênh bán và nguồn đơn hàng

 • Đơn hàng tạo theo thời gian

 • Đơn hàng thành công

 • Đơn hàng theo sản phẩm

 • Đơn hàng theo trạng thái

 • Đơn hàng theo tỉnh thành, quận huyện

 • Đơn hàng theo thiết bị truy cập

 • Đơn hàng theo lý do khách hủy

 • Đơn hàng theo nhân viên xử lý

 • Đơn hàng theo chương trình quảng cáo

 • Đơn hàng theo số tiền đối soát - chuyển tiền

Báo cáo Bán lẻ

 • Tổng quan bán lẻ

 • Bán lẻ theo nhân viên

 • Bán lẻ theo cửa hàng

 • Bán lẻ theo chi tiết quẹt thẻ

 • Bán lẻ theo giá trị hóa đơn

 • Báo lẻ theo tỷ lệ hóa đơn/ khách vào cửa hàng

Báo cáo Bán buôn

 • Tổng quan bán buôn

Báo cáo Tồn kho

 • Xuất nhập tồn theo sản phẩm

 • Chi tiết số lượng sản phẩm theo kiểu XNK

 • Tổng XNK

 • Tổng XNK theo cửa hàng

 • Tồn kho theo nhà cung cấp

 • Báo cáo hàng tồn kho theo thời gian

 • Tồn kho theo danh mục sản phẩm

 • Số lượng hàng tồn kho

 • Chuyển kho chưa xác nhận

 • Tồn kho theo trạng thái từng cửa hàng

 • Tồn kho theo trạng thái từng sản phẩm

Báo cáo Sản phẩm

 • Top sản phẩm bán chạy

 • Sản phẩm theo khoảng giá

 • Báo cáo top 30 sản phẩm bán chạy theo cửa hàng

 • Sản phẩm theo ngày

 • Tỉ lệ số lượng sản phẩm bán ra theo danh mục và cửa hàng

 • Sản phẩm bán chạy theo cửa hàng

 • Báo cáo bán hàng theo IMEI

 • Số lượng bán theo màu sắc và kích cỡ

Báo cáo Khách hàng

 • Tổng quan khách hàng

 • Cấp độ khách hàng

 • Khách hàng theo sản phẩm

 • Tỉ lệ khách hàng

 • Báo cáo lượng khách hàng tạo mới, tạo thẻ theo kho

 • Báo cáo sinh nhật khách hàng

 • Báo cáo chu kì mua hàng

Báo cáo Khuyến mại

 • Tỉ lệ với doanh thu

Báo cáo Kế toán

 • Tổng hợp theo tài khoản

 • Tổng hợp thu chi theo cửa hàng

 • Tổng tiền bán lẻ hàng ngày theo cửa hàng

 • Tổng hợp thu chi theo ngày

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Bảng cân đối kế toán

Báo cáo Bảo hành

Câu hỏi thường gặp

1. Muốn xem số lượng đã bán của mỗi mã sp

 • Vào Báo cáo => Sản phẩm => Theo ngày

2. Tại sao giá vốn ở Báo cáo doanh thu theo thời gian và báo cáo xuất nhập tồn theo sản phẩm khác nhau?

 • Ở báo cáo doanh thu theo thời gian: Giá vốn là tổng giá vốn của các đơn hàng thành công và đơn bán lẻ

 • Ở báo cáo xuất nhập tồn theo sản phẩm: Giá vốn được tính theo giá vốn của riêng mỗi sản phẩm

3. Tại sao cùng một loại báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, 2 cách xem lại ra số khác nhau?

Cách 1: Báo cáo - kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lọc theo ngày >> Không lọc kho

Cách 2: Báo cáo, tại báo cáo Doanh thu lọc theo ngày, sau đó vào báo cáo kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh >> Lọc theo kho

Khi lọc kho phần mềm sẽ check tài khoản kế toán đang lấy dữ liệu có gắn kho hay không hoặc sẽ check kho theo phiếu chứng từ

4. Muốn xem báo cáo xem trong tháng tổng doanh thu bán được các NCC là bao nhiêu để tính hoa hồng của NCC thì làm thế nào?

Bạn thao tác như sau: Click báo cáo >> Doanh thu >> Theo NCC

Lưu ý: sản phẩm nào nhập từ 2 nhà CC mục bán ra sẽ ghi nhận doanh thu cho cả 2 nhà CC

5. Trong báo cáo doanh thu theo danh mục sản phẩm tại sao tổng doanh thu của các danh mục con không bằng với doanh thu của danh mục cha?

Thông thường doanh thu các danh mục con cộng lại sẽ bằng doanh thu danh mục cha.

Trong trường hợp không bằng là do có sản phẩm nằm luôn trong danh mục cha nên doanh thu sẽ không được tính trong danh mục con. Bạn có thể kiểm tra bằng cách vào Sản phẩm >> Danh mục hoặc truy cập tại đây xem tại cột số sản phẩm.

6. Tại sao giá vốn lại lệch nhau khi xem Báo cáo doanh thu theo thời gian và Báo cáo đơn hàng thành công theo thời gian?

Báo cáo doanh thu theo thời gian gốm tất cả liên quan đến bán hàng và đơn hàng

Báo cáo Đơn hàng thành công theo thời gian chỉ ghi nhận đơn hàng thành công

7. Mình muốn tổng hợp tổng số lượng size còn bao nhiêu chiếc thì làm thế nào?

Bạn vào Module Báo cáo >> Sản phẩm >> Theo thuộc tính >> Bạn chọn thuộc tính Kích thước

8. Báo cáo doanh thu đơn hàng theo kênh bán có tính chi phí vận chuyển không?

Đối với báo cáo doanh thu đơn hàng theo kênh bán sẽ không tính chi phí vận chuyển.

9. Báo cáo trạng thái các đơn hàng, trạng thái chuyển hoàn được tính phần trăm như nào?

Tỉ lệ phần trăm đơn hoàn = số lượng đơn hoàn/tổng đơn

10. Trong phần đặt hàng, báo cáo nào của Nhanh đang tổng hợp số lượng hàng đặt để khách order hàng.

 • Vào báo cáo > đơn hàng > theo sản phẩm > lọc loại là đặt trước . Nhấn nhanh tại đây

11. Tại sao báo cáo đơn hàng theo nhân viên xử lý, cột "tổng thu" lại trừ đi "phí vận chuyển", khi mà cột "doanh thu" không bao gồm "phí vận chuyển"? như này là sai hay đúng.

 • Tổng thu là đã bao gồm phí vận chuyển nên sẽ trừ đi , còn doanh thu không bao gồm phí vận chuyển

 • Hai trường doanh thu và phí vận chuyển sẽ không tính vào nhau . Cột Doanh thu = Giá trị đơn - Chiết khấu.

12. Khi xem báo cáo đơn hàng thành công theo thời gian và xuất danh sách đơn hàng thành công tương ứng, thì giá vốn ở báo cáo khác với giá vốn trong danh sách đơn hàng?

 • Giá vốn ở Báo cáo Đơn hàng là Giá vốn của sản phẩm tại thời điểm đơn hàng được cập nhật trạng thái thành công.

 • Giá vốn ở file xuất ra trong danh sách đơn hàng là giá vốn tại thời điểm xem và xuất file.

13. Ở báo cáo đơn hàng thành công theo thời gian, chỗ thực trả là toàn bộ số tiền bên anh thực nhận sau khi trừ đi các khoản phí đúng không?

 • Thực trả là tổng COD mình nhận lại được sau khi trừ các khoản phí , không có tiền chuyển khoản vì tiền chuyển khoản là anh nhận tự trước ạ.

14. Báo cáo đơn hàng thành công theo thời gian => số tiền thực trả đã tính cả với sàn shopee chưa?

 • Có tính, lọc theo kênh bán là có kết quả.

15. Muốn xem một ngày lên đơn được bao nhiêu sản phẩm của một mã sản phẩm thì vào đâu?

 • Vào báo cáo đơn hàng theo sản phẩm và lọc theo sản phẩm đó.

16. Muốn xem doanh thu sản phẩm thì vào báo cáo nào?

 • Vào báo cáo doanh thu theo sp.

17. Muốn xem doanh số nhân viên bán thì vào đâu?

 • Vào báo cáo doanh thu theo nhân viên.

18. báo cáo đơn hàng => đơn thành công => cột vận chuyển có ý nghĩa gì?

 • Cột phí vận chuyển sẽ là phí mà hãng vận chuyển đối soát với anh(chị) theo từng đơn hàng. Sẽ có những đơn khách chịu ship và sẽ có những đơn anh(chị) freeship cho khách (những đơn này thì shop chịu phí ship) => Phí vận chuyển là tổng phí vận chuyển các đơn hàng trong ngày hôm ấy.

19. Báo cáo đơn hàng => đơn thành công => cột thực trả có ý nghĩa gì?

 • Thực trả là số đã trả đi các khoản bao gồm cả phí vận chuyển

20. Phần báo cáo doanh thu đơn thành công thàng này là 300tr, thì tức là tiền đối soát về là 300tr đúng không?

 • Không đúng, vì có thể đơn thành công của ngày 31 nhưng mấy ngày sau hãng vận chuyển mới thanh toán.

21. Muốn xem báo cáo doanh thu theo kênh bán hàng thì xem như thế nào?

22. Muốn biết bạn nhân viên trong 1 ngày đã lên bao nhiêu đơn hàng thì thao tác thế nào?

 • Vào đơn hàng -> lọc theo ngày và lọc theo người tạo

23. Xem giá trị hàng hóa còn lại tồn kho bao gồm hàng hiện tại + hàng đang chuyển thì xem ở đâu?

 • Báo cáo tồn kho theo trạng thái từng sản phẩm https://nhanh.vn/report/inventory/productinventorystatus

24. Trên trang tổng quan, giá trị tồn kho được tính như thế nào ?

 • Giá trị tồn kho được tính đến thời điểm doanh nghiệp đang xem và được tính theo công thức = Giá vốn của sản phẩm x số tồn (số liệu được lấy trên danh sách sản phẩm)

 • Số liệu này bằng với giá trị tồn trong báo cáo Tồn XNK, xem báo cáo tại đây

25. Muốn xem tổng tiền của cửa hàng còn bao nhiêu thì xem ở đâu?

 • Anh (chị) vào báo cáo - kế toán - tổng hợp theo tài khoản, báo cáo này sẽ có từng quỹ số số dư cuối kỳ.

Last updated