Trỏ tên miền từ iNet

Bước 1: Truy cập trang chủ iNET tại https://inet.vn/ và chọn Đăng nhập. Sau đó nhập thông tin tài khoản khách hàng tại iNET để đăng nhập hệ thống quản trị.

Bước 2: Truy cập vào tài khoản => danh sách dịch vụ kiểm tra cập nhật DNS

*Lưu ý : Khi tên miền đang dùng DNS không phải của inet thì không thể cập nhật bản ghi để trỏ địa chỉ IP về Nhanh

TH1 : DNS đang không phải của inet

=> ấn vào “sử dụng DNS của inet” và lưu lại

Sau khi lưu thành DNS của inet thì sẽ hiển thị như bên dưới và quay lại trang danh sách dịch vụ để cập nhật bản ghi như bước 3:

TH2 : Nếu DNS là của Inet

=> Không chỉnh sửa thêm gì và quay lại trang danh sách dịch vụ để cập nhật bản ghi như bước 3

Bước 3: Tại phần quản lý danh sách dịch vụ bạn chọn dịch vụ là Tên miền sau đó Chọn tên miền cần trỏ và chọn Cập nhật bản ghi

Ví dụ: captot.vn

Bước 4: Tại ô Chọn template có sẵn bạn chọn Trỏ về nhanh.vn và bấm nút có dấu tích màu xanh ở cột bên phải để lưu lại là xong.

Hoặc bạn có thể trỏ như sau:

Như vậy là các bạn đã trỏ thành công tên miền tại iNET về nhanh.vn

Last updated