Sendo

 • Đồng bộ Sendo - Nhanh.vn giúp bạn:

  • Kết nối sản phẩm giữa Sendo và Nhanh.

  • Tải đơn hàng Sendo về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.

Các bước đồng bộ Nhanh.vn và Sendo như sau:

Cài đặt Sendo trên Nhanh

Đồng bộ Sendo

Đồng bộ Sendo - Nhanh.vn giúp bạn:

 • Kết nối sản phẩm giữa Sendo và Nhanh

 • Tải đơn hàng Sendo về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.

Các bước cài đặt đồng bộ Nhanh.vn và Sendo như sau:

Bước 1: Lấy webhooks trên Nhanh.vn

Bạn truy cập module Cài đặt - chọn Đồng bộ sàn TMĐT. Tại tab Tất cả - bấm Thêm kết nối - chọn Kết nối Sendo.vn hoặc tại tab Sendo.vn - bấm Thêm mới.

Hệ thống sẽ mở ra 1 popup cài đặt tích hợp Sendo, bạn copy Link webhooks để tiến hành cài đặt trên tài khoản gian hàng Sendo. Link này được sử dụng để nhận dữ liệu đơn hàng cập nhật từ Sendo. Vui lòng copy link này vào mục Loại dữ liệu sẽ nhận bên Sendo.vn

Bước 2: Cài đặt trên tài khoản gian hàng Sendo

Truy cập vào https://ban.sendo.vn, đăng nhập tài khoản bán hàng Sendo

 • Truy cập vào https://ban.sendo.vn/cau-hinh/api để lấy mã shop, mã bảo mật

 • Bước 2.1: Tích "Kết nối API".

 • Bước 2.2: Điền link webhooks đã copy ở bước 1 vào "Đường dẫn nhận dữ liệu".

 • Bước 2.3: Tích "Tạo đơn hàng", "Cập nhật đơn hàng", "Cập nhật sản phẩm".

 • Bước 2.4: Kích Lưu.

Sau khi lưu, Sendo sẽ hiển thị mã shop và mã bảo mật

 • Bạn copy mã shop và mã bảo mật để chuyển sang bước cài đặt cấu hình đồng bộ

Bước 2: Cài đặt cấu hình đồng bộ

 • Bạn điền và tích chọn các thông tin theo đúng chuẩn sau:

 • Tên gian hàng: Tên gian hàng TMĐT để phân biệt với các gian hàng khác, có thể giống hoặc khác tên thật của gian hàng trên sàn TMĐT.

 • Mã shop, mã bảo mật: Thông tin đã copy trên Sendo.

 • Cửa hàng: Lựa chọn cửa hàng mặc định gắn đơn hàng được tải về từ sàn.

 • Đồng bộ đơn hàng: Lựa chọn tải đơn hàng Tự động để tự động tải thông tin đơn về phần mềm khi có đơn hàng mới phát sinh trên sàn.

 • Đồng bộ sản phẩm: Tại bước đăng nhập kết nối ban đầu, luôn chọn Đợi ghép sản phẩm giữa 2 bên.

 • Cập nhật tồn kho từ Nhanh sang Sendo: Chọn Không cập nhật tồn kho. Việc đồng bộ sản phẩm và cập nhật tồn kho sẽ được xử lý sau, không làm tại bước này.

 • Ngày bắt đầu tạo xuất nhập kho: Nhập ngày cho phép hệ thống bắt đầu tạo phiếu xuất nhập kho sản phẩm khi có đơn từ sàn. Những đơn thành công trước thời điểm này sẽ không sinh ra phiếu xuất nhập kho.

Lưu ý đối với cài đặt ngày bắt đầu XNK:

Tính năng này sử dụng khi bạn chỉ muốn quản lý đơn hàng cũ trên báo cáo tài chính sàn, báo cáo đơn tạo, quản trị thông tin khách hàng,... và không muốn trừ tồn kho vào hiện tại. Khi tải đơn hàng sàn, các đơn hàng có ngày tạo trước thời điểm này khi thành công sẽ không sinh ra phiếu XNK -> tránh tình trạng âm kho khi doanh nghiệp đã kiểm kho trước đó. Khi kết nối gian hàng mới, mục này sẽ mặc định lấy ngày hiện tại +1. Doanh nghiệp muốn sửa ngày này cần vào mục Cài đặt – Đồng bộ sàn TMĐT, bấm sửa cấu hình của gian hàng. Nếu doanh nghiệp chuyển gian hàng từ doanh nghiệp A sang doanh nghiệp B thì cài đặt này không thay đổi, sau khi chuyển gian hàng, doanh nghiệp cần cân nhắc sửa cài đặt nếu muốn tải đơn hàng cũ.

Tải và ghép nối sản phẩm

 • Tại sản phẩm Sàn TMĐT > Sendo

 • Bấm nút đồng bộ - chọn tải sản phẩm từ sàn.

 • Chọn Seller (gian hàng muốn tải sản phẩm).

Khi đồng bộ sản phẩm Sendo với phần mềm sẽ thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

 • Đã có sản phẩm trên Nhanh.vn và chưa có sản phẩm trên sàn.

 • Đã có sản phẩm trên sàn và chưa có sản phẩm trên Nhanh.vn.

 • Đã có sản phẩm trên cả Nhanh.vn và sàn. Chia làm 2 tình huống:

  • Mã SKU sản phẩm trên sàn trùng với mã sản phẩm trên Nhanh.vn.

  • Mã SKU sản phẩm trên sàn khác mã sản phẩm trên Nhanh.vn.

TH1: Đã có sản phẩm trên Nhanh.vn và đã có sản phẩm trên sàn.

Trường hợp này nghĩa là bạn đã dùng phần mềm Nhanh.vn từ trước, mới bắt đầu kinh doanh trên sàn.

Bước 1: Tải sản phẩm từ sàn, chờ ghép nối với sản phẩm trên Nhanh.vn

 • Chọn hình thức: Lấy sản phẩm từ Sàn về, chờ ghép nối với sản phẩm trên Nhanh.

Sản phẩm sau khi được tải về sẽ hiển thị tại tab Sản phẩm chưa ghép.

Bước 2: Ghép nối với sản phẩm có sẵn trên hệ thống Nhanh.vn

Có 2 cách để ghép nối sản phẩm trên Nhanh và sản phẩm trên sàn. Tại Tab Sản phẩm chưa được ghép, bạn thao tác như sau:

 • Cách 1: Ghép nối thủ công

 • Chọn Seller muốn ghép sản phẩm.

 • Tại cột Sản phẩm (Nhanh): Tìm đến sản phẩm có sẵn trên hệ thống Nhanh.vn tương ứng với sản phẩm ở cột Sản phẩm(Sendo).

 • Cột Số lượng: Là số lượng tương ứng của 1 sản phẩm trên Sàn với sản phẩm trên Nhanh.vn.

  • Đối với sản phẩm combo theo số lượng thì cột số lượng điền theo số lượng quy đổi. Xem chi tiết hướng dẫn đồng bộ sản phẩm combo trên sàn tại đây.

 • Lưu cặp đã ghép hoặc ghép 1 loạt sản phẩm rồi bấm Lưu các cặp đã ghép ở cuối trang.

Sau khi ghép nối, sản phẩm sẽ hiển thị tại tab Sản phẩm đã ghép.

 • Cách 2: Ghép nối bằng file excel

  • Bạn bấm vào Thao tác - chọn Ghép sản phẩm từ file excel.

 • Tải file mẫu về và điền dữ liệu:

  • MÃ SKU / Tên / ID Sản phẩm sàn: Bạn có thể xuất file excel danh sách tại tab Sản phẩm chưa được ghép để lấy nhanh dữ liệu mã SKU/Tên/ID sản phẩm sàn và điền vào file import.

  • Sản phẩm Nhanh Vn: Điền mã/mã vạch/tên sản phẩm trên Nhanh.

  • Số lượng: Là số lượng tương ứng của 1 sản phẩm trên Sàn với sản phẩm trên Nhanh.vn.

   • Đối với sản phẩm combo theo số lượng thì cột số lượng điền theo số lượng quy đổi. Xem chi tiết hướng dẫn đồng bộ sản phẩm combo trên sàn tại đây.

 • Tại màn hình import trên phần mềm, bạn chọn gian hàng cần ghép nối và import file lên phần mềm. Sau khi ghép nối, sản phẩm sẽ hiển thị tại tab Sản phẩm đã ghép.

TH2: Đã có sản phẩm trên sàn và chưa có sản phẩm trên Nhanh.vn

Trường hợp này nghĩa là bạn đang kinh doanh trên sàn và mới bắt đầu sử dụng Nhanh.vn.

Trong trường hợp bạn có nhiều gian hàng thì cần chọn ra 1 seller chính đảm bảo đầy đủ mã sản phẩm nhất có thể để làm chuẩn.

Bước 1: Tải sản phẩm từ seller chính và tạo luôn trên Nhanh.vn

 • Chọn hình thức: Lấy sản phẩm từ Sendo về và tạo luôn sản phẩm trên Nhanh.

Sản phẩm sau khi được tải về sẽ hiển thị tại tab Sản phẩm đã ghép, đồng thời hệ thống sẽ tải và tự tạo các sản phẩm độc lập có tên giống với sản phẩm ở sàn và tự ghép nối đối với Seller chính này.

 • Mã SKU sản phẩm trên sàn tương ứng với mã sản phẩm trên Nhanh.

Bước 2: Tải và ghép nối sản phẩm ở những gian còn lại

Thực hiện tải và ghép nối sản phẩm ở những gian hàng còn lại tương tự thao tác ở trường hợp 1.

TH3: Đã có sản phẩm trên cả Nhanh.vn và sàn

 • Nếu bạn có thể đảm bảo chắc chắn rằng mã SKU sản phẩm trên sàn trùng khớp với mã sản phẩm trên Nhanh.vn thì ở bước tải sản phẩm về, bạn chọn Lấy sản phẩm từ Sendo về và tạo luôn sản phẩm trên Nhanh.

 • Sản phẩm trên sàn được tải về sẽ được tự động ghép nối với sản phẩm trên Nhanh.vn. Điều kiện ghép nối là mã SKU trên sàn = mã sản phẩm trên Nhanh.

 • Nếu sản phẩm trên sàn không có mã SKU hoặc mã SKU sản phẩm các gian hàng khác mã sản phẩm trên Nhanh, bạn cần thao tác tải và ghép nối sản phẩm thủ công theo hướng dẫn trường hợp 1 để đảm bảo ghép nối sản phẩm chính xác nhất.

Xử lý đơn hàng từ Sendo về Nhanh

Sau khi đã đồng bộ sản phẩm, bạn có thể tải đơn hàng Sendo về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.

Bạn truy cập module Đơn hàng - chọn Sàn TMĐT - chọn Sendo hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

**Lưu ý: Không tải được đơn hàng từ sendo về, thường báo lỗi: Chưa được tải về Nhanh Trường hợp này xảy ra khi:

 • Doanh nghiệp tạo các sản phẩm có thuộc tính trước 13/5/2019 do bên sendo có sửa lại logic thuộc tích thì sẽ không lấy được các sản phẩm có thuộc tính tạo theo logic cũ.

 • Doanh nghiệp sửa tên, sku, thuộc tính sản phẩm. ==> Trường hợp này thì nên xóa sản phẩm trong danh sách sản phẩm sendo đã tải về, tải lại sản phẩm, sau đó thao tác ghép lại.

 • Doanh nghiệp đã xóa sản phẩm ==> Trường hợp này thì sẽ không thể tải sản phẩm về và ghép với sản phẩm trên nhanh, chỉ có thể tải đơn khi cài đặt tải đơn loại "Luôn lấy sản phẩm về".

Bảng trạng thái Sendo - Nhanh

Trạng thái SendoTrạng thái Nhanh

Mới

Mới

Chờ Sendo xử lý

Mới

Đang xử lý

Đã xác nhận

Đang vận chuyển + Đang lấy hàng

Đã xác nhận

Đang vận chuyển

Đang chuyển

Đã giao hàng

Thành công

Đã hoàn tất

Thành công

Đóng

Hệ thống huỷ

Huỷ + Chưa tạo vận đơn

Khách huỷ

Huỷ + Đang lấy hàng

Khách huỷ

Huỷ + Trả hàng cho người bán

Đang hoàn

Đang đổi trả

Đang hoàn

Đổi trả thành công

Xác nhận hoàn

Phí bán hàng trên Sendo

Việc đăng ký bán hàng trên Sendo sẽ miễn phí 100% bạn sẽ không phải chi trả bất kì khoản chi phí nào để có thể mở một gian hàng như ý muốn. Nhưng khi có đơn hàng bạn sẽ phải thanh toán chi phí vận chuyển và đóng gói bao bì. Tuy nhiên đây là khoản chi phí cơ bản nhất khi kinh doanh nên có thể chấp nhận. Ngoài ra, khi bán hàng trên Sendo bạn sẽ không mất khoản phí nào.

Đối soát Sendo

Lấy file đối soát từ Sendo

 • Bước 1: Vào https://ban.sendo.vn

 • Bước 2: Chọn Đơn hàng / Danh sách đơn hàng / Click chọn tab đơn hàng hoàn tất / Chọn thời gian đối soát / Xuất excel

 • Bước 3: File excel xuất từ Sendo là file dạng .csv

  • Hướng dẫn chỉnh dữ liệu về đúng cột: Bôi đen cột đầu / Chọn Data / Text to columns / Next / Finish.

 • Bước 4: Copy dữ liệu sang file excel của nhanh.vn và có thể tải file mẫu tại đây.

Import đối soát khi nhận được thanh toán từ Sendo

 • Vào Đơn hàng / Sàn TMĐT / Sendo / Đối soát / Thêm đối soát hoặc có thể vào link tại đây

Câu hỏi thường gặp

1. Hiện tại Nhanh.vn tự động cập nhật tồn sang Sendo giống như cập nhật tồn sang Shopee chưa ?

 • Do chính sách từ sàn Sendo chưa cho phép cập nhập tự động tồn kho từ Nhanh.vn lên sàn Sendo.

Last updated