Trỏ tên miền từ PA Việt nam

Trỏ tên miền từ PA Việt nam

Trước tiên, bạn hãy truy cập vào trang chủ pavietnam tại https://www.pavietnam.vn/ và chọn Đăng nhập. Hoặc bạn có thể truy cập vào đây

Trỏ tên miền chính:

Ví dụ: captot.vn

Trong mục Default/ Cấu hình domain, bạn Thêm mới 2 bản ghi sau:

  • Host record: www

  • Type (Loại): CNAME

  • Value (Giá trị): captot.vn

  • Host record: @

  • Type (Loại): A

  • Value (Giá trị): 104.155.234.35

HostLoạiĐịa chỉ

www

CNAME

captot.vn

@

A

104.155.234.35

Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là captot.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.captot.vn. Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

  • Host record: sanphama

  • Type (Loại): CNAME

  • Value (Giá trị): captot.vn

HostLoạiĐịa chỉ

sanphama

CNAME

captot.vn

Last updated