Quản lý đơn hàng

 • Bạn có nhiều đơn hàng chốt trong Fanpages, lọc lại từng khách hàng để lên đơn quá tốn thời gian và không theo dõi được lịch sử khách đã từng mua hay chưa.

 • Bạn cần tối ưu thời gian dành cho các khâu xử lý đơn hàng.

Chat.nhanh cung cấp giải pháp quản lý đơn hàng trực tiếp, tối ưu thời gian để vừa lên đơn vừa chăm sóc khách hàng trên Fanpage

Xem & sửa thông tin khách hàng

 • Chat.nhanh tự động lấy các thông tin khách hàng gửi đến như số điện thoại, email, tên khách hàng khi khách nhắn tin tới Fanpage.

 • Trong trường hợp dùng nhiều số điện thoại > Chat.nhanh sẽ bắt số cuối cùng để làm mặc định.

 • Ngoài ra người dùng cũng có thể thêm hoặc sửa các thông tin của khách hàng cho đầy đủ và chính xác.

 • Trường hợp khách đã từng đặt hàng tại shop thì Chat.nhanh sẽ hiển thị các đơn hàng gần đây của khách và trạng thái của các đơn hàng đó.

Tạo đơn hàng

 • Để sử dụng tính năng tạo đơn hàng trên Chat.nhanh, người dùng cần sử dụng kết hợp phần mềm quản lý bán hàng của Nhanh.vn.

 • Tạo tài khoản sử dụng phần mềm bán hàng Nhanh.vn tại đây

Bước 1: Truy cập tài khoản Nhanh trên Chat.nhanh

 • Trên màn hình hội thoại, nhấn vào tạo đơn, đăng nhập tài khoản Nhanh.vn, sau đó nhấn F5 để load lại trang khi mới truy cập lần đầu trên Chat.nhanh.

Bước 2: Điền các thông tin

Giao diện tổng quan

 • Bạn hãy điền các thông tin cần thiết của đơn hàng như tên khách, địa chỉ, sản phẩm, lựa chọn không cho xem hàng,...

 • Nếu chỉ có số điện thoại của khách hàng, bạn có thể tạo đơn nháp bằng cách nhấn vào biểu tượng Lưu đơn nháp ở số điện thoại.

Lưu ý

 • Khi sao chép địa chỉ của khách, dán vào ô địa chỉ, hệ thống có cài đặt tự điền luôn các trường Thành phố, quận huyện, phường xã.

 • Nếu không muốn tự động điền bạn có thể chỉnh sửa cài đặt tại đây (phần "Thêm đơn hàng: Tắt tự động nhận diện Thành phố, Quận huyện, Phường xã khi copy paste vào ô địa chỉ khách hàng.")

 • Có thể thêm nhanh sản phẩm bằng cách nhấn dấu cộng màu xanh ở ô sản phẩm, bạn điền các trường thông tin có dấu sao màu đỏ (các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập)

 • Ngoài ra nếu muốn thêm trường thông tin gì, bạn có thể nhấn vào bánh răng cưa sau đó tích chọn để hiển thị khi tạo đơn.

 • Hoặc nhấn biểu tượng tờ tiển để hiển thị một số trường về thanh toán chuyển khoản, tích điểm, tiêu điểm,...(nếu có sử dụng các chức năng này ở phần mềm Nhanh.vn)

 • Ở phía bên dưới có 2 lựa chọn:

  • Gửi qua cổng vận chuyển của Nhanh.vn / Kết nối trực tiếp với hãng => Bạn sẽ lựa chọn Gửi vận chuyển.

  • Bạn tự gửi hàng bên ngoài => Chọn lựa chọn Tự vận chuyển.

 • Ví dụ Gửi vận chuyển, chọn Giao hàng nhanh, lấy theo tổng phí của bên hãng vận chuyển, sẽ tích ô tròn để chọn.

 • Điền các trường thông tin chiết khấu, ghi chú nếu có.

 • Sau khi tích hệ thống sẽ tự tính toán phí trả người gửi và phí thu người nhận, ví dụ khi điền chiết khấu 10.000đ hệ thống sẽ tự tính lại số tiền. Kiểm tra các thông tin và nhấn Lưu.

 • Bạn có thể cài đặt tự động gửi tin nhắn cho khách sau khi tạo đơn tại đây thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn cho khách sau khi bạn nhấn lưu.

Bước 3: Gửi sang hãng vận chuyển

 • Bước này áp dụng khi bạn có dùng vận chuyển của Nhanh.vn, nếu bạn dùng hình thức Tự vận chuyển, bạn có thể tự đổi trạng thái đơn hàng.

Xem đơn hàng

 • Giao diện đơn hàng sau khi lưu sẽ có dạng

Gửi đơn sang các hãng vận chuyển

Cách 1: Tích chọn đơn muốn gửi sang hãng vận chuyển, nhấn nút Thao tác, chọn Gửi các đơn đã chọn sang hãng vận chuyển.

Cách 2: Click vào trạng thái phía cuối đơn hàng và nhấn gửi đơn sang hãng.

 • Sau khi lưu đơn, ở hội thoại của khách sẽ hiển thị các đơn gần nhất tại tab Khách hàng. Để hiển thị được danh sách đơn gần nhất, bạn sẽ phải lưu thông tin số điện thoại của khách hàng.

 • Có thể tham khảo quy trình xử lý đơn hàng trên Nhanh.vn tại đây

Last updated