Kịch bản

Là chuỗi các tin nhắn mà chatbot sẽ gửi cho khách hàng theo một quy tắc được cài đặt sẵn

Có 2 kịch bản mặc định đó là

 • Kịch bản chào: kịch bản khách sẽ gặp khi lần đầu tiên nhắn tin với page

 • Kịch bản mặc định: chatbot sẽ gửi tin nhắn theo kịch bản mặc định nếu khách hàng không tương tác theo quy tắc đã cài đặt

Sau khi khởi tạo chatbot hoặc sử dụng chatbot mẫu, bạn nên tạo và chỉnh sửa “kịch bản chào” đầu tiên vì đây là tin nhắn khách sẽ gặp khi lần đầu chat với page

Tạo kịch bản

 • Click vào dấu + để tạo kịch bản mới

 • Click vào kịch bản để chỉnh sửa

 • Sửa tên kịch bản: bạn click chuột vào tên kịch bản và gõ lại tên kịch bản, sau đó click chuột ra ngoài để lưu

 • Một kịch bản có thể chứa nhiều tin nhắn.

 • Thêm tin nhắn vào kịch bản bằng cách kéo thả, khi gửi cho khách hàng, chatbot sẽ gửi tin nhắn lần lượt theo thứ tự đã đặt

 • Điền nội dung tin nhắn, thêm các nút tương tác để điều hướng khách hàng Ví dụ: bạn muốn gửi câu hỏi cho khách, kèm thêm 3 lựa chọn -> dùng tin nhắn văn bản như sau

 • Nút tương tác có thể dẫn đến 1 kịch bản tiếp theo, bạn cần tạo 1 kịch bản mới, sau đó quay lại sửa nút tương tác để dẫn đến kịch bản vừa tạo

 • Có nút gắn nhãn: khi chatbot gửi kịch bản đi sẽ tự động gắn nhãn cho hội thoại

 • Gửi mã QR: bạn có thể in mã QR gửi cho khách hàng của mình, khi khách hàng quét mã sẽ được dẫn trực tiếp đến khung nhắn tin và tương tác với chatbot, bắt đầu bằng kịch bản mà bạn đã in QR

 • Tính năng này thường sử dụng hiệu quả khi bạn in ra các thư cảm ơn và gửi kèm gói hàng đến cho khách, bạn có thể mời khách hàng quét mã và nhận mã giảm giá cho lần sau hoặc mời đánh giá bằng Tin nhắn đánh giá, mời đăng kí nhận tin marketing,…

 • Nhóm kịch bản: dùng để phân loại các kịch bản, giúp bạn tìm kiếm kịch bản dễ dàng hơn

Loại tin nhắn

1. Văn bản: Tin nhắn dạng văn bản, có thể kèm thêm nút tương tác

3. Hình ảnh: bao gồm hình ảnh và nội dung văn bản đi kèm

4. Bộ sưu tập: tương tự tin nhắn văn bản, nhưng có thêm ảnh, tiêu đề, nội dung, có thể gắn link để điều hướng khách hàng. Có thể thêm nút bấm chuyển hướng giống như loại tin nhắn văn bản (tối đa 4 nút với loại tin nhắn danh sách)

5. xin thông tin: thu thập thông tin của khách hàng. Chatbot sẽ đặt câu hỏi và xác minh câu trả lời của khách hàng, nếu khách hàng trả lời đúng theo định dạng thì sẽ lưu câu trả lời vào thông tin khách hàng

 • Có thể cài đặt kiểm tra dữ liệu theo số điện thoại/email/chữ số (VD: định dạng số điện thoại gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng 09, 08,...)

 • Có thể cài đặt số lần lặp lại câu hỏi nếu khách hàng nhắn sai định dạng dữ liệu (tối đa lặp lại 4 lần)

 • Có thể cài đặt dừng kịch bản sau bao lâu khách hàng không trả lời câu hỏi

6. File đính kèm

7. Video đính kèm

8. Audio đính kèm

9. API Nhanh.vn: hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin, tra cứu đơn hàng theo số điện thoại

 • Có thể yêu cầu xác minh thông tin tài khoản hoặc không

 • Hỗ trợ một số từ khóa để khách hàng tra cứu thông tin

10. Nút tương tác: là các nút gửi kèm tin nhắn dạng văn bản hoặc danh sách.

Nút tương tác có thể gắn với link điều hướng, số điện thoại, hoặc chuyển tới một kịch bản khác

11. Tin nhắn đánh giá:

Người dùng có thể gửi kèm theo tin nhắn dạng đánh giá theo hướng dẫn tại đây

12. Tin nhắn marketing:

Người dùng có thể gửi kèm theo tin nhắn dạng marketing theo hướng dẫn tại đây

Liên kết các kịch bản

Các kịch bản có thể liên kết với nhau thông qua nút tương tác, giúp cho chatbot có thể gửi tin nhắn một các liền mạch. Khi khách hàng bấm vào nút tương tác có gắn đến một kịch bản, chatbot sẽ bắt đầu gửi tin theo kịch bản mới

Một ví dụ về liên kết hoàn chỉnh của một kịch bản

Last updated