Thêm hiệu ứng bông tuyết, hoa đào rơi

 • Mùa Giáng sinh Noel hay dịp năm mới đến, bạn có thể trang trí cho website của mình bằng cách bổ sung thêm hiệu ứng tuyết rơi hoặc hiệu ứng hoa đào rơi, giúp website của bạn lung linh hơn.

 • Cách thêm hiệu ứng tuyết rơi, hoa đào rơi vào website như sau:

  • Truy cập vào menu Website / Javascript / ấn nút Thêm mới.

Hiệu ứng

 • Copy paste 1 trong 3 đoạn mã bên dưới (chú ý bạn cần chọn Trạng thái: Hoạt động; Kiểu mã: Other).

  • Tuyết rơi (bông tuyết nhỏ):

  <script type="text/javascript" src="https://web.nvnstatic.net/js/events/snow.js"></script>
  • Tuyết rơi (bông tuyết lớn):

  <script type="text/javascript" src="https://web.nvnstatic.net/js/events/snow2.js"></script>
  • Hoa đào rơi

  <script type="text/javascript" src="https://web.nvnstatic.net/js/events/newyear.js"></script>
  • Pháo hoa

  <script type="text/javascript" src="https://web.nvnstatic.net/js/events/firework.js"></script>

Tuyết rơi (bông tuyết nhỏ)

Tuyết rơi (bông tuyết lớn)

Hoa đào rơi

Pháo hoa

Video Hướng dẫn thêm hiệu ứng trên website

Last updated