Tích điểm

Quy trình sử dụng Tích điểm tự động trên phần mềm Nhanh.vn:

(1) Cài đặt Tích điểm > (2) Tạo chương trình để áp dụng Tích điểm > (3) Tiêu điểm

Để cài đặt Khuyến mại Tích điểm, bạn truy cập vào theo đường dẫn Khuyến mại > Tích điểm hoặc bấm vào đây

Lưu ý: Hiện tại chỉ hỗ trợ áp dụng tích điểm đối với các hoạt động bán hàng trên Nhanh.vn, chưa áp dụng với các đơn sàn kéo về Nhanh.

Cài đặt quy định và tỉ lệ tích điểm, tiêu điểm.

Tỉ lệ tích điểm, tiêu điểm

 • Tỉ lệ tích điểm: Dùng khi tích điểm theo % giá trị hóa đơn hoặc sản phẩm

VD: Tỉ lệ tích điểm: 10.000 = 1 điểm Tích điểm theo 30% giá trị hóa đơn ==> Hóa đơn 600.000 đ sẽ được tích (600.000 * 30%) / 10.000 = 18 điểm

 • Tỉ lệ tiêu điểm: Dùng để tính ra số tiền chiết khấu khi tiêu điểm (ở lần mua sau)

VD: Tỉ lệ tiêu điểm: 1 điểm = 5.000 đ ==> Tiêu 10 điểm tương ứng với được chiết khấu (10 * 5.000) = 50.000 đ

Cài đặt quy định tích điểm, tiêu điểm

 • (1) Không tích điểm cho hóa đơn có chiết khấu.

 • (2) Không tích điểm cho sản phẩm có chiết khấu.

 • (3) Không tích điểm cho hóa đơn có tiêu điểm tích lũy.

 • (4) Yêu cầu mã khách hàng khi tích điểm.

 • (5) Cho phép tích điểm sản phẩm dịch vụ.

Sản phẩm dịch vụ là loại sản phẩm ko quản lý tồn kho

 • (6) Làm tròn xuống điểm tích lũy.

VD: Cài đặt chương trình tích điểm như sau: Hóa đơn từ 50.000 đ trở lên sẽ được tích điểm tương ứng 10% giá trị hóa đơn, tỷ lệ quy đổi 1 điểm = 1000 đ. Nếu khách mua hàng có hóa đơn giá trị 55.000 đ thì được tích điểm 10% tương ứng 5.500 đ = 5,5 điểm. Mặc định hệ thống sẽ làm tròn 6 điểm. Nếu bật cài đặt này thì hệ thống sẽ tính 5 điểm.

 • (7) Xác minh sử dụng điểm tích lũy qua SMS.

(Hệ thống sẽ gửi OTP về điện thoại khách mua hàng, khách đọc mã OTP cho thu ngân để xác minh sử dụng điểm tích lũy. Sử dụng chức năng này bạn cần đăng kí và Cài đặt tài khoản gửi SMS)

Tạo chương trình tích điểm tự động.

Bạn truy cập vào Khuyến mại > Tích điểm, bên dưới phần Cài đặt quy định và tỉ lệ tích điểm, tiêu điểm, bấm vào "Thêm mới" để chọn loại chương trình tích điểm cần tạo:

Có 3 hình thức tích điểm là Tích điểm theo giá trị hóa đơn, Tích điểm theo danh mục sản phẩm và Tích điểm theo sản phẩm.

Tích điểm theo giá trị hóa đơn

Tình huống ví dụ:

 • Hóa đơn từ 100.000 đ tới 200.000 đ được tích 5 điểm, hóa đơn từ 200.000 đ tới 500.000 đ được tích 10 điểm ==> Chọn kiểu tích điểm cố định

 • Hóa đơn từ 500.000 đ tới 1.000.000 đ được tích 30% giá trị hóa đơn ==> Chọn kiểu tích điểm theo % giá trị hóa đơn. Như vậy, cách điền như sau:

 • Hóa đơn 150.000 đ ==> khách được tích 5 điểm

 • Hóa đơn 400.000 đ ==> khách được tích 10 điểm

 • Hóa đơn 600.000 đ ==> khách được tích 20 điểm.

Lưu ý: Doanh nghiệp cần điền cả 2 trường giá trị hóa đơn tối thiểu và tối đa, không được bỏ trống.

Tích điểm theo danh mục sản phẩm

Tình huống ví dụ:

 • Mua sản phẩm thuộc danh mục "Áo sơ mi" được tích 2 điểm.

 • Mua sản phẩm thuộc danh mục "Quần" được tích 5% giá trị sản phẩm.

 • Mua sản phẩm thuộc danh mục "Đồ gia dụng" không được tích điểm. Như vậy, cách điền như sau:

 • Mua 2 chiếc "áo phông A" ==> được tích 2 điểm

 • Mua 1 "áo phông A" và 1 "áo phông B" ==> được tích 4 điểm

 • Mua 1 "áo phông A" và 2 "áo phông B" ==> được tích 4 điểm

 • Mua 1 đôi "giày C" giá 600.000 đ ==> được tích 3 điểm

 • Mua 3 đôi "giày C" giá 600.000 đ ==> được tích 9 điểm

Lưu ý:

 1. Nếu tích điểm cho danh mục cha thì danh mục con cũng sẽ được tích điểm tương tự.

 2. Loại trừ sản phẩm: cho phép một hoặc một số các sản phẩm ngoại lệ, dù nằm trong danh mục được cài đặt, cũng sẽ không được tích điểm

 1. Cách phân biệt các "Kiểu tích điểm"

Tích điểm theo từng sản phẩm

 • Đối với các trường hợp muốn tích điểm một cách linh hoạt cùng lúc nhiều sản phẩm, lại không có sự phân loại sản phẩm nhất định, thì cách tích điểm này sẽ trở nên rất hữu dụng

Tình huống ví dụ:

 • Mua 01 sản phẩm "Bóng đèn sợi đốt 60W" sẽ được tích 1 điểm/sản phẩm

 • Mua 01 sản phẩm "Samsung Galaxy X6 2020" sẽ được tích 10% giá trị sản phẩm. Như vậy, cách điền như sau:

Tiêu điểm

Tiêu điểm với hoá đơn bán hàng trực tiếp

 • Trong khi lập hoá đơn bán lẻ, chỉ sau khi điền thông tin khách hàng (Tên và Số điện thoại), thì ô "Tiêu điểm tích luỹ" mới hiện ra để có thể điền. Điều này nhằm đảm bảo là khách mua hàng này, đã phải có thông tin và điểm tích luỹ trước khi có thể tiêu điểm trên hệ thống

Câu hỏi thường gặp

1. Không muốn tích điểm cho đơn hàng thì phải làm thế nào?

 • Trong mục áp dụng chương trình tích điểm chọn "bán lẻ".

Last updated