Menu

Bạn có thể tùy biến thanh menu trên website do Nhanh.vn cung cấp.

Thêm mới menu:

Bước 1: Bạn truy cập lần lượt vào Nhanh.vn -> Website -> Menu hoặc truy cập tại đây, sau đó chọn loại menu mà bạn muốn thêm mới

Bước 2: Bạn ấn nút " Thêm mới " , hoặc truy cập tại đây

Bước 3: Bạn chọn, điền các thông tin cần thiết và ấn nút Lưu

Chú thích:

Loại menu:

 • Trang chủ, Tin tức, album, khuyến mại: Là những lựa chọn nhanh link sang các trang tương ứng

 • Danh mục sản phẩm, Danh mục tin tức, Danh mục album: Lấy ra các danh mục tương ứng

 • Đường link: Cho phép người dùng tự chỉnh sửa "tên menu, link menu" theo ý mình mong muốn

Vị trí :

 • Menu Header: Vị trí menu hiển thị ở header (menu sẽ hiển thị ở menu chính của website)

 • Menu Footer: Vị trí menu hiển thị ở footer (menu sẽ hiển thị ở phần footer của website)

 • Thứ tự: Thứ tự hiển thị của menu

 • Menu cha: Lựa chọn menu cha cho menu

 • Tên Menu: Tên hiển thị menu

 • Link menu: Link khi click vào menu0

 • Target: Lựa chọn ấn vào menu sẽ ở tab hiện tại của trình duyệt, hoặc mở sang 1 tab khác

 • Trạng thái: trạng thái hiển thị menu: hiển thị hoặc ẩn

Danh sách menu:

Menu sau khi được thêm mới, sẽ hiển thị tại Danh sách menu tại đây

Chú thích:

 • Ảnh: Ảnh đại diện menu, người dùng có thể click vào các icon để thêm, xóa, xem ảnh đại diện

 • Icon: Icon menu, người dùng có thể click vào các icon để thêm, xóa, xem ảnh icon

 • Thứ tự: Thứ tự hiển thị menu trên webiste, người dùng có thể click trực tiếp vào ô thứ tự để chỉnh sửa thứ tự

 • Hiển thị: Thể hiện trạng thái của từng menu. Hiển thị hay Không hiển thị.

 • Sửa: Cho phép người dùng chỉnh sửa menu

 • Xóa: Cho phép người dùng xóa menu

Thêm một chương trình khuyến mãi hiển thị menu lên website

Với menu đường link, bạn có thể tạo một chương trình khuyến mãi và hiển thị lên menu website

Bước 1 Bạn truy cập vào trang quản trị của nhanh.vn -> khuyến mại hoặc truy cập tại đây và tạo một chương trình khuyến mại. Tham khảo hướng dẫn cài đặt chương trình khuyến mại tại đây

Bước 2 Tại danh sách các chương trình khuyến mại, bạn chọn chương trình khuyến mại muốn hiển thị lên website -> bấm vào dấu 3 gạch -> chọn Link trên website

Bước 3 Bạn copy đường link chương trình khuyến mại

Bước 4 Bạn truy cập vào module website -> menu -> thêm menu đường link, điền các thông tin, dán đoạn link vừa copy vào mục Link menu và ấn nút Lưu. Bạn có thể xem hướng dẫn menu đường link tại đây

Last updated