Affiliate

Báo cáo nhằm thống kê tất cả các mã giới thiệu affiliate cho đơn hàng được đặt trên website với chi tiết số lượng đơn đặt, giá trị đơn đặt và số lượng, giá trị đơn thành công

Để xem báo cáo, người dùng truy cập vào Báo cáo > Khuyến mại > Affiliate

Tổng quan báo cáo

Bộ lọc báo cáo

STTTênÝ nghĩa

1

Chế độ xem

Xem theo từng ngày hay xem theo từng tháng (mặc định hệ thống là xem theo ngày)

2

Ngày

Ngày bắt đầu và kết thúc của khoảng thời gian lọc (mặc định chọn từ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại của tháng dương lịch)

3

Mã giới thiệu

Lọc báo cáo theo tên mã giới thiệu được tìm kiếm

Chi tiết báo cáo

STTTênÝ nghĩa

1

Họ tên

Tên của người giới thiệu

2

Số điện thoại

Số điện thoại của người giới thiệu

3

Mã giới thiệu

Mã giới thiệu của người giới thiệu

4

SL đơn tạo

Số lượng đơn tạo theo mã affiliate tương ứng

5

Giá trị đơn tạo

Giá trị đơn tạo theo mã affiliate tương ứng

6

SL đơn thành công

Số lượng đơn thành công theo mã affiliate tương ứng

7

Giá trị đơn thành công

Giá trị đơn thành công theo mã affiliate tương ứng

8

Hoa hồng

Hoa hồng của người giới thiệu

Để xem chi tiết đơn tạo theo mã affiliate tương ứng đó, người dùng có thể nhấn trực tiếp vào dữ liệu màu xanh ở cột số lượng đơn tạo hoặc giá trị đơn tạo. Ví dụ như ảnh sau

Để xem chi tiết đơn thành công theo mã affiliate tương ứng đó, người dùng có thể nhấn trực tiếp vào dữ liệu màu xanh ở cột số lượng đơn thành công hoặc giá trị đơn thành công. Ví dụ như ảnh sau

Lưu ý

  • Nếu đơn đó đã được tạo rồi thì khi có thay đổi về giá trị hoa hồng của mã affiliate thì báo cáo cũng không thay đổi

Last updated