Cách sử dụng vchat

vChat là công cụ biến website của bạn như một cửa hàng offline. Bạn sẽ biết ai đang vào website, họ đến từ đâu, đang làm gì, từ đó có thể nói chuyện với họ (bất kể khách có đăng nhập hay không). Nhờ việc hỗ trợ tư vấn kịp thời này, vChat sẽ giúp bạn gây ấn tượng mạnh mẽ về dịch vụ CSKH của bạn.

Cách tích hợp vChat lên website do Nhanh.vn cung cấp

Bước 1. Tạo mã nhúng vChat

  • Truy cập vChat.vn ấn nút " Dùng thử "

  • Nhập số điện thoại của bạn và ấn nút " Gửi mã xác minh "

  • Mã xác minh được gửi về điện thoại của bạn. Nhập mã xác minh 6 chữ số và ấn nút " Click vào đây để Xác minh "

  • Điền các thông tin và ấn nút " Đăng ký "

=> Đăng nhập bằng Gmail. Truy cập lần lượt vào Cài đặt/Tích hợp Vchat/Website/ => Copy mã nhúng

Bước 2. Nhúng đoạn mã vChat vào website

  • Trên phần mềm Nhanh.vn, truy cập lần lượt vào Website / Mã nhúng Javascript | CSS / ấn nút " Thêm mới ", hoặc truy cập tại đây

  • Nhập thông tin vào các trường, paste đoạn mã nhúng vChat vào, sau đó ấn nút " Lưu " để hoàn tất.

Bước 3. Trực vChat

Để trả lời tin nhắn khách chat vào vChat, doanh nghiệp truy cập vào https://dashboard.vchat.vn/chat, giao diện làm việc như sau:

Last updated