Hạn sử dụng sản phẩm

 • Tính năng Hạn sử dụng phần mềm cho phép doanh nghiệp cập nhật thông tin về hạn sử dụng của các sản phẩm để có thể kiểm tra hàng hoá, lên kế hoạch để bán sớm những sản phẩm trước khi chúng hết hạn.

 • Bạn có thể kiểm tra các thông số về ngày nhập kho, ngày hết hạn, cập nhật trạng thái đã kiểm tra thời hạn sản phẩm.

 • Để thao tác với tính năng này, bạn truy cập module Kho hàng - chọn Hạn sử dụng phần mềm hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Giao diện làm việc

Bộ lọc

 1. Danh mục: Chọn tên danh mục muốn lọc.

 2. Danh mục nội bộ: Chọn theo tên danh mục nội bộ.

 3. Cửa hàng: Lọc theo tên cửa hàng.

 4. Sản phẩm: Lọc theo tên, mã sản phẩm, mã vạch sản phẩm.

 5. Trạng thái: Mới hoặc Đã kiểm tra phiếu cảnh báo.

 6. Hết hạn từ ngày đến ngày: Lọc theo thời gian hết hạn từ ngày nào đến ngày nào.

 7. = Số ngày cảnh báo: hiển thị danh sách các phiếu có số ngày cảnh báo >= số bạn nhập vào ô lọc.

 8. <= Số ngày cảnh báo: hiển thị danh sách các phiếu có số ngày cảnh báo <= số bạn nhập vào ô lọc.

Thông tin các cột

CộtÝ nghĩa

ID

Số định danh của phiếu cảnh báo

ID hóa đơn

Só định danh của phiếu xuất nhập kho sản phẩm

Kho

Kho nhập hàng của sản phẩm

Sản phẩm

Tên sản phẩm trong phiếu

Số lượng

Số lượng sản phẩm trong phiếu

Ngày nhập kho

Ngày thao tác nhập phiếu

Ngày hết hạn

Ngày sản phẩm hết hạn

Số ngày cảnh báo trước

Hệ thống cảnh báo trước ngày hết hạn sản phẩm theo số ngày bạn cài đặt

Trạng thái

Mới hoặc Đã kiểm tra phiếu cảnh báo

Sửa

Thao tác sửa các thông tin về phiếu cảnh báo hết hạn

Các bước thao tác

 • Bật thông báo Cho phép

Lưu ý: Chỉ áp dụng cảnh báo với các phiếu nhập hàng.

Thêm mới tại các phiếu Xuất nhập kho.

 • Bạn có thể thêm mới phiếu cảnh báo sản phẩm bằng cách thêm mới các phiếu xuất nhập kho tại Kho hàng > Xuất Nhập kho > Thêm mới > Nhập kho, hoặc truy cập nhanh tại đây

 • Trong phiếu nhập, các thông tin cơ bản và điền Ngày hết hạn.

Thêm mới trực tiếp

 • Thêm mới phiếu cảnh báo trực tiếp bằng cách truy cập Kho hàng > Hạn sử dụng sản phẩm, hoặc nhấn tại đây

 • Nhấn Thêm mới > Thêm cảnh báo, nhập các thông tin có dấu "*" là các trường thông tin bắt buộc

Sửa phiếu cảnh báo

Lưu ý:

 • Các thao tác thay đổi tại phần Kho hàng > Hạn sử dụng sản phẩm là độc lập, không ảnh hưởng hay thay đổi thông tin tới các module chức năng khác.

 • Nếu có thay đổi thông tin ở các phiếu nhập kho, các thông tin sẽ thay đổi tại Hạn sử dụng phần mềm.

 • Trường hợp xoá phiếu xuất nhập kho ở kho hàng > phiếu cảnh báo ở danh sách HSD sản phẩm không mất đi.

Xoá/Thay đổi trạng thái phiếu cảnh báo

Last updated